انجمن های تخصصی  فلش خور
شیمی و زندگی سینتیک در نگاه کنکوری - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: شیمی و زندگی سینتیک در نگاه کنکوری (/showthread.php?tid=297876)شیمی و زندگی سینتیک در نگاه کنکوری - מַברִיק - 21-07-2021

#شیمی

شیمی و زندگی سینتیک در نگاه کنکوری

در ساختار لوئیس مولکولهای NO و NO2 تک الکترون (الکترون منفرد) وجود دارد. به همین علت آنها بسیار واکنش پذیرند و به بدن انسان و جانداران آسیب می زنند.

از سوختن گوگرد موجود در سوختهای فسیلی، گاز SO2 تولید می شود.

اگر در سوختن بوتان مقدار اکسیژن کم باشد، گاز CO تولید می شود. در صورت شدت کمبود اکسیژن، دوده © نیز تولید می شود.

گاز نیتروژن واکنش پذیری کمی دارد ولی در موتور خودرو به علت دمای بالا، با اکسیژن واکنش داده و گاز NO تولید می کند.

با دو روش می توان گاز SO2 را حذف کرد: 1- تولید سوخت باکیفیت تر، 2- به دام انداختن SO2 خروجی با CaO

برای حذف گازهای CO، NO و هیدروکربن های نسوخته باید از کاتالیزگر استفاده کرد

برای انجام واکنش ها در دمای پایین و زمان بسیار کوتاه به یک کاتالیزگر مناسب نیار است.

برای تبدیل آلاینده خودروها شامل CO، NO و هیدروکربنها باید کاتالیزگر مناسب در خودرو کار گذاشت.

کاتالیزگر مناسب باید هر سه واکنش را هم زمان انجام دهد.

کاتالیزگر باید پایداری شیمیایی و گرمایی بالا داشته باشد.

در حضور کاتالیزگر نباید واکنش ناخواسته انجام شود.

هر کاتالزگر باید واکنش ویژه ای را سرعت ببخشد.

فلزهای پلاتین (Pt)، پالادیم (Pd) و رودیم (Rh) کاتالیزگرهای مناسبی هستند.

مبدل کاتالیستی بین موتور و اگزوز خروجی و نزدیک موتور قرار دارد.

مبدلهای کاتالیستی توریهایی از جنس سرامیک هستند که سطح آنها با فلز پلاتین، پالادیم و رودیم پوشش شده است.