انجمن های تخصصی  فلش خور
3 سناریو برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: 3 سناریو برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده (/showthread.php?tid=297928)3 سناریو برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده - מַברִיק - 26-07-2021

*3 سناریو برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی آینده*

ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:
در ارتباط با آغاز سال تحصیلی سه سناریو محتمل است.
احتمال نخست؛ برگزاری مدارس و آموزش‌ها به‌صورت حضوری و با شرایط عادی است و تلاش اصلی بر اجرای همین حالت است. البته این حالت دارای شرایط و الزاماتی نظیر واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان است.
احتمال دوم؛ سناریوی ترکیبی را بپذیریم. به این معنا که رویکردهای سنتی را با رویکردهای فناور محور ترکیب کنیم.
سناریوی سوم؛ برگزاری غیرحضوری مدارس به‌صورت کامل است که البته محتمل به شمار می‌رود.