انجمن های تخصصی  فلش خور
اعداد_عربی دهم درس ۲ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: اعداد_عربی دهم درس ۲ (/showthread.php?tid=297944)اعداد_عربی دهم درس ۲ - מַברִיק - 28-07-2021

عدد:

اصلی(شمارشي) : واحد، واحد(يك) ، اثنان، اثنتان(دو) ،ثلاث،ثلاثة(سه) و...

ترتیبی: الاول، الاولی(اول،یکم) ، الثانی، الثانیه(دوم) ، الثالت، الثالثه(سوم) و...
(ال دار هستن، نقش:صفت ، اول معدودشون )

این درس دوتا تیپ قواعدی داره خوب یاد بگیر :

۱. درست یا غلط بودن شرایط معدود :

معدود: چیزی که می شماریش میشه معدود مثلا در چهار پسر ، پسر میشه معدودت

معدود اعداد اصلی :
معدود ۱،۲(واحد،واحدة، اثنان،اثنتان) :
اول معدود ، مطابق با معدودش: شجرةً واحدةً، کتابان اثنان


۲. معدود اعداد ۳_ ۱۰: جمع و مجرور : ثلاثة كتبِِ

۳. معدود اعداد ۱۱ _۹۹: مفرد منصوب: أحد عشر كوكباً

نکته: جز یکان اعداد ۲۱ تا ۹۹ قبل از دهگان میاد: واحد و عشرون کتابا ، اربعة و خمسون نهراً

تیپ ۲:
اعدادی که صفت( نعت،توابع) هستن:

۱،اعداد ۱و۲ اصلی (واحد واثنان)
✔۲،تمام اعداد ترتیبی:همون اعدادی که بر وزن فاعل بودن (با اول)


اعداد عقود ( ۲۰ تا ۹۰ مضرب ۱۰) : اعدادی که اخرشون(ونَ،ینَ) باشه و قبلش واو نباشه : خمسین، خمسون، اربعین

اعداد معطوف:
عدد+ و+ عدد: ثلاثة و عشرون كتاباً

عملیات ریاضی:
زائد: + ناقص: _ تقسیم علی : ÷ في: ×