انجمن های تخصصی  فلش خور
قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد (/showthread.php?tid=297974)قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد - מַברִיק - 30-07-2021

قرابت معنایی _ فقط عاشق عشق راميفهمد 1

قرابت معنایی
فقط عاشق عشق راميفهمد

محرم اين هوش جز بيهوش نيست/
مر زبان را مشتري جز گوش نيست

پرستش به مستي است در کيش مهر/ برون اند زين جرگه هشيارها

شود آسان ز عشق کاري چند/
که بودنزد عقل بس دشوار

درنيابد  حال پخته هيچ خام /
پس سخن کوتاه بايد والسلام

اي که از دفتر عقل آيت عشق آموزي/  ترسم اين نکته به تحقيق نداني دانست

عقل در سلسله ي عشق گرفتار بود/ عاشق دلشده مست است نه هشيار بود

ساقيا هشيار نتوان عشق را يافتن/
بوي جامت بي قرارم کرد آخر جام کو