انجمن های تخصصی  فلش خور
مرگ قبل ازمرگ _قرابت معنایی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: مرگ قبل ازمرگ _قرابت معنایی (/showthread.php?tid=298036)مرگ قبل ازمرگ _قرابت معنایی - מַברִיק - 05-08-2021

مرگ قبل ازمرگ _قرابت معنایی 1

#_قرابت_معنایی

مرگ قبل ازمرگ

بميريد پيش از آنکه بميريد

تونيک و بد خودهم از خود بپرس/
 چرا بايدت ديگري محتسب

اي حيات عاشقان در مردگي/
دل نيابي جز که در دل بردگي

زنده کدام است برهشيار/
آنکه بميرد به سر کوي يار