انجمن های تخصصی  فلش خور
♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ (/showthread.php?tid=298118)♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ - 21-08-2021

به نام خدا

اي عاشقــان اي عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ؛ خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ؛ هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از این جا نیستم ؛ كاشـــــانه را گم كرده ام

درقالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ؛ جانانه را گم كرده ام

از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ؛ سامانه را گم كرده ام

در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
میخواند با خود این غزل ؛ دیوانه را گم كرده ام

گـــر طالب راهی بیــــا ؛ ور در پـی آهی برو
این گفت و با خودمی سرود، پروانه راگم كرده امRE: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ - 23-08-2021

گر شاخه‌ها دارد تری
ور سرو دارد سروری
ور گل کند صد دلبری
ای جان، تو چیزی دیگری!RE: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ - 24-08-2021

گفتی که مستت میکنم
پر زانچه هــستت میکنم

گـــفتم چـــگونه از کجا؟
گفتی که تا گـفتی خودآ

گفتی که درمــانت دهم
بر هـــــجر پـایـانت دهم

گفتم کجا،کی خواهد این؟
گفتی صـــبوری باید اینRE: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - TinaMk - 28-08-2021

‏⁧ مولانا⁩ حسودانه می‌پرسد:جانِ جهان! دوش کجا بوده‌ای؟
‏بعد خودش را دلداری می‌دهد:
‏در دل ما بوده‌ای
‏بعد سعی می‌کند دلِ محبوب را نرم کند: «آه که من دوش چه‌سان بوده‌ام!»
‏و باز حسادت هجوم می‌آورد: «آه که تو دوش که‌ را بوده‌ای!»
‏و دوباره خودش را دلداری می‌دهد: «در آغوش قبا بوده‌ای»

?#ابراهیم_سلطانی


RE: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ - 22-09-2021

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی

سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا

نور تویی سور تویی دولت منصور تویی

مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا

قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی

قند تویی سم تویی بیش میازار مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا


روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی

آب تویی کوزه تویی آب ده اینبار مرا

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی

پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا

این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی

راه شدی تا نبدی این همه ی گفتار مراRE: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ - 24-09-2021


اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل منRE: ♪چکــــــــیده ای از اشعــآر مولــآنـآ♪ - ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ - 03-10-2021


اي عاشقــان اي عاشقـان پیمانه را گم كرده ام

دركنج ویران مــــانده ام ؛ خمخــــانه را گم كرده ام

هم در پی بالائیــــان ؛ هم من اسیــر خاكیان
هم در پی همخــــانه ام ،هم خــانه را گم كرده ام

آهـــــم چو برافلاك شد اشكــــم روان بر خاك شد
آخـــــر از این جا نیستم ؛ كاشـــــانه را گم كرده ام

درقالب این خاكیان عمری است سرگردان شدم
چون جان اسیرحبس شد ؛ جانانه را گم كرده ام

از حبس دنیا خسته ام چون مرغكی پر بسته ام
جانم از این تن سیر شد ؛ سامانه را گم كرده ام

در خواب دیدم بیـــدلی صد عاقل اندر پی روان
میخواند با خود این غزل ؛ دیوانه را گم كرده ام

گـــر طالب راهی بیــــا ؛ ور در پـی آهی برو
این گفت و با خودمی سرود، پروانه راگم كرده ام