انجمن های تخصصی  فلش خور
"حیرت" آغاز فلسفه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: "حیرت" آغاز فلسفه (/showthread.php?tid=298370)"حیرت" آغاز فلسفه - מַברִיק - 23-11-2021

"حیرت" آغاز فلسفه 1
"حیرت" آغاز فلسفه 1

"حیرت"، آغاز فلسفه

فلسفه از "حیرت" آغاز میشود. انسان زمانی که در مواجه با پدیده های گوناگون "حیرت" میکند، برای یافتنِ پاسخِ عقلانی به حیرت و شگفتی خود، شروع به تفکر میکند. این همان نقطه ی آغاز فلسفه است.

انسان ممکن است از امورات روزمره مثلا ناکامی در رسیدن به آرزوهایش دچار حیرت شود و فلسفه ی زندگی با همه ی ناکامی هایش، ایجاد حیرت و در نتیجه پرسش کند تا امورات بنیادین مانند اینکه از کجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم....

پرسش از نخستین علت ها تا واپسین غایت ها.

آغاز "اندیشیدن" از "حیرت" است. فلسفه اندیشیدن است، پس آغاز فلسفه از حیرت است.