انجمن های تخصصی  فلش خور
مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم (/showthread.php?tid=298374)مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم - מַברִיק - 24-11-2021

مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم 1

مبحث کاربردهای مهم گاز هلیم

خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاههای تصویربرداری مانند MRI

#علت استفاده: دمای جوش هلیم خیلی پایین است بدون اینکه به مایع تبدیل شود می توان تا دماهای نزدیک صفرکلوین سرد کرد و این گاز سرد برای خنک کاری استفاده می شود.
پرکردن بالنهای هواشناسی، تفریحی و تبلیغاتی

#علت استفاده: جرم مولی هلیم پایین است و این سبب می شود چگالی این گاز کمتر از هوا باشد و در هوا به راحتی بالا رود.
جوشکاری

#علت استفاده: هلیم گازی نجیب است و با ایجاد محیط بی اثر از واکنش اکسیژن با قسمت داغ شده جلوگیری می کند.
کپسول غواصی

#علت استفاده: هلیم به علت سبک و واکنش ناپذیر بودن به عنوان کاهش دهنده غلظت اکسیژن و جلوگیری از تشکیل حباب در خون غواصان استفاده می شود.