انجمن های تخصصی  فلش خور
کاربردهای فعل کمکی Must در زبان انگلیسی _ بیان اعمال ضروری در زبان انگلیسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: کاربردهای فعل کمکی Must در زبان انگلیسی _ بیان اعمال ضروری در زبان انگلیسی (/showthread.php?tid=298387)کاربردهای فعل کمکی Must در زبان انگلیسی _ بیان اعمال ضروری در زبان انگلیسی - מַברִיק - 26-11-2021

کاربردهای فعل کمکی Must در زبان انگلیسی _  بیان اعمال ضروری در  زبان انگلیسی 1


کاربردهای فعل کمکی Must در زبان انگلیسی

بیان اعمال ضروری در  زبان انگلیسی

ما از فعل must می‌توانیم برای بیان امور ضروری و مهم استفاده کنیم. این کاربرد معمولا در جمله‌های خبری مشهود است.

"This door must be left shut at all times!”

“We absolutely must get approval for that funding.”


البته از must می‌توان در جملات سوالی نیز استفاده کرد و به کمک همان، امری ضروری و مهم را در قالب یک سوال بیان کرد.  مثال:


Must you be so rude to my parents?

بیان اهداف جدی


ما از must می‌توانیم برای بیان اهداف جدی و انجام حتمی آن‌ها در آینده نیز استفاده کنیم. مثال:

“I must file my taxes this weekend.”

“I must get around to calling my brother.”
تاکید روی یک پیشنهاد

ما حتی می‌توانیم از must برای بیان پیشنهاداتی استفاده کنیم که جنبه‌های مثبتی دارند و حتما باید انجام شوند. مثال:


“You must come stay with us at the lake sometime.”