انجمن های تخصصی  فلش خور
نکاتی مهم از مبحث نفرون ،زیست کنکور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: نکاتی مهم از مبحث نفرون ،زیست کنکور (/showthread.php?tid=298416)نکاتی مهم از مبحث نفرون ،زیست کنکور - מַברִיק - 30-11-2021

نکاتی مهم از مبحث نفرون ،زیست کنکور 1
نکاتی مهم از مبحث نفرون ،زیست کنکور

1-طویل ترین بخش نفرون، لوله هنله میباشد.
2-گشادترین بخش نفرون، بخش ابتدایی آن، یعنی کپسول بومن میباشد.

3-نازک ترین بخش نفرون، انتهای بخش پایین روی هنله و ابتدای بخش بالاروی هنله می باشد.

4-لوله هنله، دو بخش ضخیم وجود دارد. طول بخش ضخیم در قسمت بالارو بیشتر از طول بخش ضخیم قسمت پایین رو می باشد.

5-طول لوله پیچ خورده نزدیک و میزان پیچ خوردگی های آن، بیشتر از لوله پیچ خورده دور می باشد. هر دو لوله، دارای ضخامت تقریبا یکسانی با یکدیگر و با بخش های ضخیم لوله هنله می باشند.

6-در انتهای نفرون، لوله پیچ خورده دور قرار دارد. این لوله، از طریق لوله رابط ادرار را وارد مجرای جمع کننده ادرار می کند.
7-هر مجرای جمع کننده ادرار، می تواند به چند لوله رابط متصل شود و ادرار را از نفرونهای مختلف دریافت کند. دقت داشته باشید که لوله رابط و مجرای جمع کننده ادرار، جزء ساختار نفرونها محسوب نمی شوند.