انجمن های تخصصی  فلش خور
حضور در مدارس اجباری نیست! - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: حضور در مدارس اجباری نیست! (/showthread.php?tid=298423)حضور در مدارس اجباری نیست! - מַברִיק - 01-12-2021

حضور در مدارس اجباری نیست! 1


حضور در مدارس اجباری نیست!

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برای حضور دانش آموزان در مدارس لفظ اختیار و اجبار را به کار نبردیم و با مدیرانی که حضور در مدارس را اجباری کنند برخورد می‌کنیم.
هر دانش‌آموز می‌تواند یک تا سه روز در مدرسه حضور پیدا کند

برای بازگشایی مدارس ابتدایی شرط واکسیناسیون الزامی نیست.