انجمن های تخصصی  فلش خور
_تشخیص قضا و قدر_دینی کنکور - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: _تشخیص قضا و قدر_دینی کنکور (/showthread.php?tid=298445)_تشخیص قضا و قدر_دینی کنکور - מַברִיק - 02-12-2021

_تشخیص قضا و قدر_دینی کنکور 1

_تشخیص قضا و قدر:

۱.تقدیر: حدود ، اندازه ، طول ، عرض، حجم ، مکان ، زمان ، نقشه ، طرح ، برنامه ، ویژگی ، قانون ، کیفیت ، روابط ویژه کاری،نظام(این کلمات رو دیدی تقدیر)

۲.قضا: خلق کردن، اجرا و پیاده کردن ، ایجاد کردن ، به انجام رساندن ، پایان دادن، حکم کردن ، حتمیت، محقق ساختن *فعل*(این کلمات رو دیدی قضا )

نکته : تقدیر برخواسته از علم و حکمت است
نکته : قضا برخواسته از اراده ، حکم ، فرمان