انجمن های تخصصی  فلش خور
واکنش های کنکوری آلکن ها در یک نگاه_شیمی۱۲_فصل۴ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: واکنش های کنکوری آلکن ها در یک نگاه_شیمی۱۲_فصل۴ (/showthread.php?tid=298446)



واکنش های کنکوری آلکن ها در یک نگاه_شیمی۱۲_فصل۴ - מַברִיק - 02-12-2021

واکنش های کنکوری آلکن ها در یک نگاه_شیمی۱۲_فصل۴ 1

واکنش های کنکوری آلکن ها در یک نگاه

۱.تبدیل آلکن به آلکان
آلکنها در واکنش با گاز H2 در حضور کاتالیزگر نیکل به آلکان تبدیل می شوند. این واکنش به هیدروژن دار کردن آلکن نیز معروف است.

۲.تبدیل آلکن به الکل
آلکنها در واکنش با H2O در حضور کانالیزگر H2SO4 به الکل تبدیل می شوند.

۳.تبدیل آلکن به کلروآلکان
از واکنش آلکن با گاز HCl در شرایط مناسب کلروآلکان بدست می آید.

۴.تبدیل اتن به ۱و۲-دی کلرواتان
از واکنش آلکن با گاز Cl2 در حضور کاتالیزگر FeCl3، محصول ۱و۲-دی کلروآلکان بدست می آید.

۵.تبدیل اتن به ۱و۲-دی برمواتان
از واکنش اتن با Br2 محصول ۱و۲-دی برمواتان بدست می آید.

۶.پلیمریزاسیون (بسپارش)
از پلیمری شدن گاز اتن در دما و فشار بالا پلی اتن بدست می آید. بقیه آلکنها هم می توانند در شرایط مناسب به پلیمر تبدیل شوند.

۷.تبدیل آلکن به آلکین
اگر از آلکن یک مولکول H2 جدا کنیم پیوند دوگانه به سه گانه تبدیل می شود. که البته برای اینکار به کاتالیزگر مناسب نیاز است.


#شیمی۱۲_فصل۴