انجمن های تخصصی  فلش خور
مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۹ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۹ (/showthread.php?tid=298461)مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۹ - מַברִיק - 04-12-2021

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۹ 1

مولانا » دیوان شمس » غزلیات »
غزل شمارهٔ ۱۷۶۹

ای دل صافی دم ثابت قدم
جئت لکی تنذر خیر الامم
سر ننهی جز به اشارات دل
بر ورق عشق ازل چون قلم
از طرب باد تو و داد تو
رقص کنانیم چو شقه علم
رقص کنان خواجه کجا می روی
سوی گشایشگه عرصه عدم
خواجه کدامین عدم است این بگو
گوش قدم داند حرف قدم
عشق غریب است و زبانش غری
همچو غریب عربی در عجم
خیز که آورده امت قصه‌ای
بشنو از بنده نه بیش و نه کم
بشنو این حرف غریبانه را
قصه غریب آمد و گوینده هم
از رخ آن یوسف شد قعر چاه
روشن و فرخنده چو باغ ار
قصر شد آن حبس و در او باغ و راغ
جنت و ایوان شد و صفه حر
همچو کلوخی که در آب افکنی
باز شود آب در آن دم ز هم
همچو شب ابر که خورشید صبح
ناگه سر برزند از چاه غم
همچو شرابی که عرب خورد و گفت
صل علی دنتها و ارتسم
از طرب این حبس به خواری و نقص
می نگرد بر فلک محتشم
ای خرد از رشک دهانم مگیر
قد شهد الله و عد النعم
گر چه درخت آب نهان می خورد
بان علی شعبته ما کتم
هر چه بدزدید زمین ز آسمان
فصل بهاران بدهد دم به دم
گر شبه دزدیده‌ای وگر گهر
ور علم افراشتی وگر قلم
رفت شب و روز تو اینک رسید
سوف یری النائم ماذا احتلم