انجمن های تخصصی  فلش خور
مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۸ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۸ (/showthread.php?tid=298463)مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۸ - מַברִיק - 04-12-2021

مولانا » دیوان شمس » غزلیات »
غزل شمارهٔ ۱۷۶۸

چند قبا بر قد دل دوختم
چند چراغ خرد افروختم
پیر فلک را که قراریش نیست
گردش بس بوالعجب آموختم
گنج کرم آمد همان من
وام فقیران ز کرم توختم
حاصل از این سه سخنم بیش نیست
سوختم و سوختم و سوختم
بر مثل شمعم من پاکباز
ریختم آن دخل که اندوختم
بس که بسی نکته عیسی جان
در دل و در گوش خر اسپوختم
بس که اذا تم دنا نقصه
تا بنگوید صنم شوخ تم