انجمن های تخصصی  فلش خور
مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۶ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۶ (/showthread.php?tid=298469)مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۶ - מַברִיק - 05-12-2021

مولانا » دیوان شمس » غزلیات »  غزل شمارهٔ ۱۷۶۶ 1                    
مولانا » دیوان شمس » غزلیات »

غزل شمارهٔ ۱۷۶۶

 

خیز تا فتنه‌ای برانگیزیم
یک زمان از زمانه بگریزیم
بر بساط نشاط بنشینیم
همه از پیش خویش برخیزیم
جز حریف ظریف نگزینیم
با کسان خسان نیامیزیم
غم بیهوده در جهان نخوریم
می آسوده در قدح ریزیم
ما گرفتار شادی و طربیم
نه گرفتار زهد و پرهیزیم
گر ستیزه کند فلک با ما
بر مرادش رویم و نستیزیم
چون نداریم هیچ دست آویز
چند با هر کسی درآویزیم
عیش باقی است شمس تبریزی
مست جاوید شاه تبریزیم