انجمن های تخصصی  فلش خور
نکاتی کوتاه در مورد سلول و غشا و .._ زیست - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: نکاتی کوتاه در مورد سلول و غشا و .._ زیست (/showthread.php?tid=298624)نکاتی کوتاه در مورد سلول و غشا و .._ زیست - מַברִיק - 04-01-2022

داشتن غشا جزو ویژگی همه سلول های زنده است

هر سلولی هسته ندارد مانند باکتری ها و گلبول قرمز بالغ

سلول دارای شبکه آندوپلاسمی هست که به دو صورت زبر و صاف است

بر روی شبکه آندوپلاسمی زبر بر خلاف شبکه آندوپلاسمی صاف ریبوزوم وجود دارد

ریبوزوم ( رناتن) پروتیین سازی انجام میدهد

شبکه آندوپلاسمی از کیسه های متصل به هم تشکیل شده است

دستگاه گلژی از کیسه های جدا از هم تشکیل شده است

میتوکندری دارای ۲ غشا است

هر سلول می تواند بیش از یک میتوکندری داشته باشد

میتوکندری دارای ماده وراثتی است

سلول ماهیچه ای کند دارای تعداد زیادی میتوکندری است .

هسته دارای ۲ غشا است

دو غشا هسته در برخی مناطق بهم دیگر متصل شده است و منافذ غشا را پدید آورده اند.

منافذ هسته سبب ورود و خروج مواد مانند رنا ها و آنزیم ها از هسته هستند

کلروپلاست دارای دو غشا است


#زیست