انجمن های تخصصی  فلش خور
تنظیم عصبی.(بخش اول)_زیست پایه یازدهم - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: تنظیم عصبی.(بخش اول)_زیست پایه یازدهم (/showthread.php?tid=298636)تنظیم عصبی.(بخش اول)_زیست پایه یازدهم - מַברִיק - 08-01-2022

تنظیم عصبی.(بخش اول)
گفتار دوم فصل اول سال یازدهم :

۱_ هم در مغز و هم در نخاع شاهد وجود شیار عقبی و جلویی هستیم و در هر دو شیار عقبی عمیق‌تر از شیار جلویی است.

۲_هورمون کلسی‌تونین با اثری که روی تراکم استخوان‌ها دارد به طور غیر مستقیم در حفاظت از مغز و نخاع دارای نقش است.

۳_ استخوان‌های جمجمه از نوع پهن و ستون مهره‌ها از نوع نامنظم است.

۴_ نرم شامه مستقیماً بر روی بخش خاکستری رنگ مغز و سفید رنگ نخاع قرار دارد.

۵_ ضخیم‌ترین لایه مننژ در تماس با سخت‌ترین نوع بافت پیوندی قرار دارد.

۶_ بین مخ و مخچه پرده‌های مننژ قرار دارند


RE: تنظیم عصبی.(بخش اول)_زیست پایه یازدهم - Mutemit - 23-08-2022

جنس پرده های مننژ چیه