انجمن های تخصصی  فلش خور
یک تمرین ساده برای تقویت قوه‌تخیل در نویسندگی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: یک تمرین ساده برای تقویت قوه‌تخیل در نویسندگی (/showthread.php?tid=298637)یک تمرین ساده برای تقویت قوه‌تخیل در نویسندگی - מַברִיק - 08-01-2022

_نکته نویسندگی

یک تمرین ساده برای تقویت قوه‌تخیل در نویسندگی

یک راه ساده برای به کار انداختن قوه‌ی تخیل این است که خودتان را در موقعیت‌های دور از ذهن بگذارید و تصور کنید که اگر در آن موقعیت‌ها بودید چه می‌کردید؟!


تصور کنید دو نفر تمام شب را در یک گاو صندوق زندانی شده‌اند.
گاو صندوق بزرگ است اما جای خفقان آوری برای آن دونفر است... شما باید در این مواد تصمیم بگیرید:
- این دو نفر چه کسانی هستند؟
- چطر سر و کارشان به گاو صندوق افتاده؟
- با همدیگر چه نسبتی دارند؟
- وقتی از آن تو درشان می‌آورند چه حسی دارند؟


بسیار کم هستند کسانی که به عمرشان در گاوصندوق گیر افتاده باشند، اما همه می‌توانند تصور کنند که با قرار گرفتن در چنین موقعیتی چه حس و حالی پیدا می‌کنند.
مثلا خستگی مفرط، اضطراب شدید، ناامیدی، عصبانیت و...
باقی را خودتان تصور کنید!