انجمن های تخصصی  فلش خور
سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) (/showthread.php?tid=299247)سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 02-12-2023

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) 1


RE: سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 06-12-2023

پاسخنامه
۱۸۴ )۴

١٨۵ ) ۱

۱۸۶)۳

ترجمه گزینه ۱ :اگر نهالی را بکاری ، میخورند از آن پرندگان و انسان و چهارپایان

۱۸۷)۲

ترجمه گزینه ۲ : اگر کتابی مفید مطالعه کنی ، به تو کمک میکند


۱۸۸) ۴

۱۸۹) ۲


یدرسون : جمع مذکر غائب


۱۹۰) ۴

۱۹۱) ۲

۱۹۲) ١


RE: سوالات درس ۴ عربی یازدهم ( جمله وصفیه ) - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 06-12-2023

پاسخنامه


۱۴۳) ۱
۱۴۴) ۴
۱۴۵) ۳
۱۴۶) ۳
۱۴۸)۳

۱۵۱) ۴

۱۵۵)۱
نون اول فعل تساعدون باید حذف شود
۱۵۶)۴
۱۵۷)۲
۱۵۸)۳
به فعل مضارعی که نه مضارع منصوب باشد نه مضارع مجذوم ، مضارع مرفوع میگوییم.
۱۵۹) ۲
۱۶۰)۲
۱۶۱)۲