انجمن های تخصصی  فلش خور
تعریف قلمرو های فارسی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=64)
+--- موضوع: تعریف قلمرو های فارسی (/showthread.php?tid=299291)تعریف قلمرو های فارسی - ☪爪尺.山丨几几乇尺☪ - 05-01-2024

به نام خدا
1. قلمرو فکری: در این قلمرو مفاهیم موجود در متن مد نظر است. یعنی پیام کلی اثر، قرابت های معنایی به کار رفته در نوشته و فکر و ایده ی نویسنده ی اثر، تحلیل و بررسی می شود.
2. قلمرو ادبی: در این قلمرو آرایه های ادبی و قافیه و ردیف و قالب های شعری و ... بررسی می شود. یعنی در این قلمرو شما باید نوشته را از منظر صنایع ادبی به کار رفته تحلیل کنید.
3. قلمرو زبانی: در این بخش، نقش دستوری کلمات، زمان افعال، انواع جملات، گروه های اسمی، املای کلمات، معنی کلمات، ساختمان کلمات و... مورد توجه قرار می گیرد.