انجمن های تخصصی  فلش خور
حمد خدا،ایرج میرزا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های تخصصی فلش خور (http://www.flashkhor.com/forum)
+-- انجمن: علم، فرهنگ، هنر (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=40)
+--- انجمن: ادبیات (http://www.flashkhor.com/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- موضوع: حمد خدا،ایرج میرزا (/showthread.php?tid=62091)حمد خدا،ایرج میرزا - Mᴏsᴇs - 01-10-2013

"حمد خدا"

حمد بر کردگار یکتا باد
که مرا شوق درس خواندن دادآشنا کرد چشم من به کتاب
داد توفیق خیرم از هر بابدر سر من هوای درس نهاد
دردل من محبت استادپدرم را عطا نمود حیات
تا کند صرف کار من اوقاتمادرم را تناوری بخشید
مهر فرزند پروری بخشیدهردو مقدور خود به کار آرند
تا مرا درس خوان به بار آرندعشق باشد به درس و مشق مرا
نبود جز به این دو، عشق مرادرس و مشقم چو ناتمام بود
بازی از بهر من حرام بوددر سر کارهای بی مصرف
نکنم هیچ،وقت خویش تلف


ایرج میرزا


RE: حمد خدا،ایرج میرزا - mahdi_k - 04-10-2013

ایرج میرزا جزء شعرای طنز پرداز و منتقد ادبیات ماست..
ممنون