امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر

#1
سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر 1

من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می دهد.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

دوستی نعمت گرانبهائی است ،خوشبختی رادوبرابر می کندوبه بدبختی تخفیف میدهد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را به دامانشان می اندازند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

آه که دروغ چه چهره زیبایی دارد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

به لب هایت خوار و خفیف کردن نیاموز که برای بوسیدن آفریده شده اند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

خدا به تو یک صورت داده است و تو از آن صورت دیگری ساخته ای. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

صورت شما كتابیست كه مردم می توانند از آن چیز های عجیب بخوانند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

به عمقت برو، در بزن و بپرس قلبت چه می داند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

با خنده و شادی، بگذار چین و چروک های پیری از راه برسند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند؛ مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می یابد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

ترسو قبل از مرگش بارها می میرد؛ دلیر فقط یک بار طعم آن را می چشد.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

عجیب است که گوش بشر در مقابل نصیحت کر شود ولی نسبت به چاپلوسی شنوا . ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

وطن آدمی را در هیچ نقشه جغرافیای نشانی نمی توان یافت، وطن آدمی در قلب همه کسانی است که دوستش دارند! ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

چرخ فلک، قایق هایی را به حرکت در می آورد که پارو آنها را به حرکت درنیاورده است.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

زندگی داستانی است که یک ابله تعریف می کند؛ پر از غوغا و هیاهو اما نامفهوم.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند و تراژدی است برای کسی که احساس می کند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

اگر غبطه خوردن به عزت و شرافت گناه است پس من مجرم ترین روح زمینم. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

چیزی نداشته باشی؛ چیزی برای از دست دادن نداری. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

ظن و گمان همیشه در کمین ذهن گناه آلود است. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

جهنم خالی است چون همه دیوها اینجا هستند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

مگر پرتو شمع تا کجا می رسد؛ مرگ خوب هم در این دنیای حرف نشنو همین قدر می درخشد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

اگر توانستی با نگاه به بذرهای زمان بگویی کدام جوانه می زند و کدام نمی زند، بعد با من حرف بزن. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

نه خوب است و نه بد؛ فکر ماست که از آن خوب یا بد می سازد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

زندگی به اندازه یک داستان تکراری که گوش گنگ مرد خواب آلود را می آزارد خسته کننده است.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

مثل امواج که به سوی ماسه های ساحل شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن به پایان بی قرارند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

ای خدا، ای خدا! تا کی اسیر پلیدی [ناشی از] دروغ بمانیم. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

عشق جوانتر از آن است که بداند وجدان چیست. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

دختران هیچ نمی خواهند جز شوهر و وقتی به دست آوردند همه چیز می خواهند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

هر که سرگیجه دارد فکر می کند دنیا دور خودش می چرخد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

آدم ها پنجره را به روی طلوع خورشید می بندند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

غرورم با ثروتم از دست رفت. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

چه غم شیرینی است جدایی. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

شیطان برای رسیدن به مقصودش به کتاب آسمانی هم استناد می کند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

گوش هایت را به همه بسپار اما صدایت را به عده ای معدود. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

اگر اشکی داری آماده شو تا آن را فرو بریزی. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

هنوز هنری خلق نشده که افکار را از روی صورت بازسازی کند.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

هر کس باید با شکیبایی نتیجه رفتارش را تحمل کند.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

وزن دشمن را بیشتر از آنچه به نظر می آید حساب کن. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

برای آن که کار درست بزرگی انجام بدهی، اشتباه کوچک مرتکب شو. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

زاده شدن همچون ربوده شدن است، که بعد از آن به عنوان برده فروخته می شوی. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

یه احمق فکر می کنه عاقله اما یه عاقل می دونه که احمقه.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

خوبی زیادی هم بد از آب درمیاد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

بهتره احمق با حضور ذهن باشی تا با حضور ذهن احمق.ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

آن کس که جرأت انجام کارهای شایسته دارد، انسان است. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

آن کس که مال مرا بدزدد، چیز بی ارزشی را ربوده‌است، اما آن‌که نام نیک مرا برباید، جزئی از وجود مرا می‌برد که او را غنی نمی‌کند اما در واقع مرا حقیر می‌سازد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

آیا می‌دانید که انسان چیست؟ آیا نسب و زیبایی و خوش‌اندامی و سخن‌گویی و مردانگی و دانشوری و بزرگ‌منشی و فضیلت و جوانی و کرم و چیزهای دیگر از این قبیل، نمک و چاشنی یک انسان نیستند؟ ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

اگر در این جهان از دست و زبان مردم در آسایش باشیم، برگ درختان، غرش آبشار و زمزمه جویبار هریک به زبانی دیگر با ما سخن خواهند گفت. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

اگر دوازده پسر داشتم و همه را به طور یکسان دوست می‌داشتم و یازده پسرم را در راه میهن قربانی می‌کردم، بهتر از این بود که یکی پس از دیگری در بستر خواب بمیرند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

امان از وقتی که مردم، دزد عقل را به گلوی خود بریزند، منظور از دزد عقل، مشروبات الکلی است، واقعأ که هیچ عاقلی این کار را نمی‌کند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

اندیشه‌ها، رؤیاها، آه‌ها، آرزوها و اشک‌ها از ملازمان جدایی‌ناپذیر عشق می‌باشند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصایب زندگی لبخند زند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

شادمانی در خانه‌ای است که مهر و محبت در آن مسکن دارد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

شخص عاقل و هشیار به هرجا قدم بگذارد، سعادت و فراغت بال همراه اوست زیرا در جهان بجز خوبی وزیبایی چیزی نمی‌بیند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

مسکنت در کوی هنرمندان و رنجبران راه ندارد و شادمانی در خانواده‌ای است که مهربانی در آن جا حکومت می‌کند. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

مصائب خود را مانند لباستان با کمال بی‌اعتنایی تحمل کنید. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

من از خوشبختی‌های این جهان بهره‌مند گردیده‌ام زیرا در زندگی عاشق شده‌ام. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

من همیشه میل دارم از اشخاص نجیب پیروی کرده و از آنان چیز بیاموزم. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

موفقیت هائی که نصیب بشر شده عمومأ در سایه تحمل و بردباری بوده‌است. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

هر اندازه گناهی بزرگ کهنه شود و به حال اختفا باقی بماند سرانجام هنگام مرگ یا بروز خطر، چون فرصت کشف آن فرارسد، به صورت موحشی زهر خود را برجان آدمی می‌ریزد. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

همیشه حرف حق را بدون بیم بیان کن و شیطان را خجل ساز. ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

همیشه کار کنید و بکوشید تا جامه افتخار و عظمت را بپوشید، همیشه در نظر داشته باشید که افتخارات تازه‌ای به دست آورید زیرا افتخارات گذشته همچون شمشیری است که زنگ زده و از رونق افتاده باشد . ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

احمق ها هیچ گاه کمتر از عهد کنونی محبوبیت نداشتنه اند ، چون خردمندان به جای آنان خودنمایی میکنند و نمیدانند از عقل خود چگونه بهره ببرند زیرا رفتارشان تؤام با تقلید است .ویلیام شکسپیر

********** سخنان ویلیام شکسپیر **********

من تو را همچون خوابی در خاطر دارم،خوابی زیبا هنگامی که چون پادشاهی می خوابم و وقتی بیدار می شوم تو را در بر ندارم . ویلیام شکسپیر
منبع:jomalatziba.blogfa.com
پاسخ
 سپاس شده توسط SaYe 124 ، reza-n ، MORTEZA RM ، ѕтяong ، باحال خوش
آگهی
#2
خيلي قشنگ بودن....
پاسخ
 سپاس شده توسط reza-n ، MORTEZA RM
#3
پندآموز و جالب بود...!
پاسخ
 سپاس شده توسط SaYe 124
#4
همشو خودش گفته هه دمش گرم چندتا شو خوندم قشنگ بود
پاسخ
 سپاس شده توسط SaYe 124
#5
1- کشنده تر از نیش مار ، بچه حق‌ناشناس است . شکسپیر
2- یا به اندازه آرزوهایتان تلاش کنید، یا به اندازه تلاشتان آرزو... شکسپیر
3- بزدلان قبل از مرگشان چندین بار میمیرند، ولیكن شجاعان تنها یك بار طعم مرگ را می چشند. شکسپیر
4- بزدلان قبل از مرگشان چندین بار میمیرند، ولیكن شجاعان تنها یك بار طعم مرگ را می چشند. شکسپیر
5- هرکس فقیر و قانع باشد ثروتمند است . شکسپیر
6- سه ساعت زودتر بهتر از یک دقیقه دیرتر. شکسپیر
7- کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر
8- من وقت را هدر دادم و اکنون اوست که مرا هدر می¬دهد. شکسپیر
9- داشتن علم بهترازداشتن‏ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن‏علم است. شکسپیر
1- اگر تمام شب را بخاطر از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره‌ها را از دست خواهی داد. شکسپیر
2- هیچ چیز ، بد یا خوب نیست، فقط نیروی اندیشه بدی و خوبی و سعادت و شقاوت را می‌آفریند. شکسپیر
3- خداوندگارا: می توانستم در پوسته گردویی محبوس باشم و خویش را پادشاه فضای لایتناهی بشمارم . شکسپیر
4- مصائب خود را مانند لباستان با کمال بی‌اعتنایی تحمل کنید. شکسپیر
5- جرقه‌ای که در آغاز نادیده گرفته شود، چه سهل به خرمنی از آتش مبدل گردد که رودخانه‌ها را یارای مقابله با آن نباشد. شکسپیر
امروزا تنها غم بزرگ قلبمی
پاسخ
#6
عالی بود
  عشق کشکه
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان