امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ

#1
Heart 
وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ 1


وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ 
جــــایــیـــــ بـَــــرای ِ هیــچ شِتـابـیـــ ـــ نـیستـ ـــ ✗..
مَقـصَـــ✔ـــد 
هَمـــــینـــ حُضـــ ـــور ِ مـَـــ✿ـن و تـُـ✿ــوسـتــــــ


               
وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ 1
به یادتم تا روزی که تابوتم همچون قایقی روان


 بر دوش مردم باشد و آهسته زیر لب بگویی::


یادش بخیر..


دوستم داشت..


ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﻪ


ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺰﺧﺮﻑ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﯿﺸﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﯼ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ


ﺷﺐ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﯼ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺻﺒﺢ ﺑﺸﻪ


ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻃﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺮﺍﺕ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ


یه شارژ دو تومنی برای یک ماه کافیه


ﺩﯾﮕﻪ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻧﺪﺍﺭﻩ


ﻣﻮﺯﯾﮏ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺍﻏﻮﻧﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ


ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﯼ


ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﺨﺘﺮ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ..ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻭنه ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻪ..


حَرف هایـَمــ ، 
دِلخورے 
هایـَمــ، 
دِلتَنگــے 
هایـَمــ


و تـمـامــ اَشـڪـ هاے مَـטּ  
 
بماندبـراے بـعـد
 
  تـَنـهــا بــہ مَــטּ بـگـو
بـا او چـِگـونــہ 
مـیـگـذرد


ڪـِـہ بــا 

مـَــטּ نـِمــے گــذشــتــ ؟؟!
وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ 1


روزی که دیگه نبــــــــــــــــــــــــــــــــــاشم...♥♥♥♥
ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟؟
ﻣﺮﺳﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺩﯾﺪﻧﻢ ..ﻋﺸﻘﻢ ﻗﻮﻝ ﺑﺪﻩ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﯿﺎﯼ
ﺩﯾﺪﻧﻢ ﺑﺎﺷﻪ ؟؟
ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺧﯿﺴﻪ . ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟
ﺗﻮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮔﺮﯾﺖ ﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .. ﻋﺸﻘﻢ ﻧﮑﻨﻪ
ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ ؟؟ ﺭﺍﺳﺘﺶ ﻣﻨﻢ ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮓ
ﺷﺪﻩ .. ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺲ ﮐﻦ ﺩﯾﮕﻪ .. ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ
ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﺕ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﯽ ﻣﺮﺍﻣﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﺭﯼ
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﮑﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﮔﻢ ﺑﺨﺸﯿﺪﻣﺖ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﭼﯽ ﺯﻧﮓ
ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﯼ ﻭ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﯼ ..
ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﻗﺸﻨﮕﻪ ؟ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﻭ ﺑﮑﺶ ﺭﻭ ﺳﻨﮕﻪ ﻗﺒﺮﻡ ﺗﺎ ﺁﺭﻭﻡ
ﺷﻢ ..
همه چیز ارام.....ارام
 


باورت می شه....
دیگر یاد گرفتم شبها بخوابم " با یک آرامبخش "


 
                تو نگرانم نشو !            
همه چیز را یاد گرفتم !


راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد گرفتم !


 
یاد گرفتم که چجوری بی صدا بگریم !


یاد گرفتم که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم 
                      تو نگرانم نشو !!


همه چیز را یاد گرفتم !


 
یاد گرفتم چجوری با تو باشم بی انکه تو باشی !


یاد گرفتم ....نفس بکشم بدون تو......و بی یاد تو !
 


یاد گرفتم که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن...


 


و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم !


  
                     تو نگرانم نشو !
 


همه چیز را یاد گرفتم !
 


یاد گرفتم که بی تو بخندم.....
 


یاد گرفتم بی تو گریه کنم...و بدون شونه هات....!
یاد گرفتم ...که دیگه عاشق نشم !
 


یاد گرفتم که دیگر دل به کسی نبندم....


 
و مهمتر از همه یاد گرفتم که با یادت زنده باشم و زندگی کنم !


 
اما هنوز یک چیز هست ...که یاد نگرفتم ...


 
 که چگونه.....! برای همیشه خاطراتت را از صفحه دلم پاک کنم ...
 


و نمی خواهم که هیچ وقت یاد بگیرم ....
                       تو نگرانم نشو !!
 
" فراموش کردنت را هیچ وقت یاد نخواهم گرفت
وَقـتیـــ کِنـــارَمیـــ ❤ـــ 1


ایــ ــــن "مَــ ـــن" چِــ ــــقَــ ـــدر زبـ ــآن نَــ ـــفهم اسـ ـــت !!


بــ ـــفهم دیــ ـــگــر !!


او.. کـــ ــس دیگــ ـــری را دوستــ ــــ دارد ...!!
مگـــه نخوآستــی بــــری؟؟!!
پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !!
 


اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !!


 
اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !!
 
بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآره
تـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ ـــــــــــدیــــــــــــ..


رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی..


 
پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو لعنتیــــــــــــــ..
پاسخ
 سپاس شده توسط !...rana
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان