امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[شاهنامه فردوسی] بروز رسانی میشود ❤✍

#1
سلام ^_^
توی این تاپیک میخوام "شاهنامه "رو به صورت کامل بذارم.
تقسیم بندی میکنم که بتونید با حوصله بخونید.

✍✍✍✍✍

❤آغاز کتاب❤


بخش _یک_
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد


خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔ بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست
ز هستی مر اندیشه را راه نیست


✍✍✍

بخش _دوم_


❤ستایش خرد ❤


کنون ای خردمند وصف خرد
بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد
که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای
خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست
وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان
نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد
که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش
دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا
همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند
گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری
تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس
نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود
و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود
ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کردهٔ کردگار جهان
ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی
به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی
از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن
بدانی که دانش نیاید به بندیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
He is my Life 


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[شاهنامه فردوسی] بروز رسانی میشود ❤✍ 1
پاسخ
 سپاس شده توسط ѕтяong
آگهی
#2
بخش_سوم_


گفتار اندر آفرینش عالم 


از آغاز باید که دانی درست
سر مایهٔ گوهران از نخست
که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
بدان تا توانایی آرد پدید
سرمایهٔ گوهران این چهار
برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
یکی آتشی برشده تابناک
میان آب و باد از بر تیره خاک
نخستین که آتش به جنبش دمید
ز گرمیش پس خشکی آمد پدید
وزان پس ز آرام سردی نمود
ز سردی همان باز تری فزود
چو این چار گوهر به جای آمدند
ز بهر سپنجی سرای آمدند
گهرها یک اندر دگر ساخته
ز هرگونه گردن برافراخته
پدید آمد این گنبد تیزرو
شگفتی نمایندهٔ نوبه‌نو
ابر ده و دو هفت شد کدخدای
گرفتند هر یک سزاوار جای
در بخشش و دادن آمد پدید
ببخشید دانا چنان چون سزید
فلکها یک اندر دگر بسته شد
بجنبید چون کار پیوسته شد
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
زمین شد به کردار روشن چراغ
ببالید کوه آبها بر دمید
سر رستنی سوی بالا کشید
زمین را بلندی نبد جایگاه
یکی مرکزی تیره بود و سیاه
ستاره برو بر شگفتی نمود
به خاک اندرون روشنائی فزود
همی بر شد آتش فرود آمد آب
همی گشت گرد زمین آفتاب
گیا رست با چند گونه درخت
به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت
ببالد ندارد جز این نیرویی
نپوید چو پیوندگان هر سویی
وزان پس چو جنبنده آمد پدید
همه رستنی زیر خویش آورید
خور و خواب و آرام جوید همی
وزان زندگی کام جوید همی
نه گویا زبان و نه جویا خرد
ز خاک و ز خاشاک تن پرورد
نداند بد و نیک فرجام کار
نخواهد ازو بندگی کردگار
چو دانا توانا بد و دادگر
از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر
چنینست فرجام کار جهان
نداند کسی آشکار و نهان
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
He is my Life 


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[شاهنامه فردوسی] بروز رسانی میشود ❤✍ 1
پاسخ
 سپاس شده توسط ѕтяong
#3
بخش _چهارم_

گفتار اندر آفرینش مردم


چو زین بگذری مردم آمد پدید
شد این بندها را سراسر کلید


سرش راست بر شد چو سرو بلند
به گفتار خوب و خرد کاربند


پذیرندهٔ هوش و رای و خرد
مر او را دد و دام فرمان برد


ز راه خرد بنگری اندکی
که مردم به معنی چه باشد یکی


مگر مردمی خیره خوانی همی
جز این را نشانی ندانی همی


ترا از دو گیتی برآورده‌اند
به چندین میانجی بپرورده‌اند


نخستین فطرت پسین شمار
تویی خویشتن را به بازی مدار


شنیدم ز دانا دگرگونه زین
چه دانیم راز جهان آفرین


نگه کن سرانجام خود را ببین
چو کاری بیابی ازین به گزین


به رنج اندر آری تنت را رواست
که خود رنج بردن به دانش سزاست


چو خواهی که یابی ز هر بد رها
سر اندر نیاری به دام بلا


نگه کن بدین گنبد تیزگرد
که درمان ازویست و زویست درد


نه گشت زمانه بفرسایدش
نه آن رنج و تیمار بگزایدش


نه از جنبش آرام گیرد همی
نه چون ما تباهی پذیرد همی

ازو دان فزونی ازو هم شمار
بد و نیک نزدیک او آشکار
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
He is my Life 


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[شاهنامه فردوسی] بروز رسانی میشود ❤✍ 1
پاسخ
 سپاس شده توسط ѕтяong


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  نسل امروز را به شناخت فردوسی فرامی‌خوانم
  چند کتاب خوب در باب شاهنامه فردوسی
  چرا شاهنامه فردوسی حماسه‌ای بین‌المللی است؟
Thumbs Up نفوذ «شاهنامه» در گرجستان!
Star مراسمی برای بزرگداشت فردوسی و زبان فارسی!
Big Grin رونمایی از «شاهنامه ابراهیم سلطان»
Thumbs Up افتتاح نمایشگاه شاهنامه‌نگاری در فرهنگستان هنر!
Star پخش گفت‌وگوی سروش صحت و عادل فردوسی‌پور با موضوع کتاب
Wink «خاوران‌نامه» ادامه راه فردوسی است
  اشعار بابا طاهر (بروز رسانی)

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان