امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[ شِعر های نابِ مَعنوی ]

#1
با سلام ...

در این قسمت حکایت ها و داستان هاتون رو در قالب شعر به اشتراک بزارید ! (:

از گذاشتن مطالب طنز جداً خود داری کنید و فقط از مطالب عآرفانه و فلسفی استفاده کنید!

بحث های بیخود نکنید و مشاعره نکنید..!

"هدف ما زنده نگه داشتن ادبیات کهن است!"

"داستان التماس کردن همراه عیسی به او" گشت با عیسی یکی ابله رفیق       استخوانها دید در گودی عمیق       گفت ای روح الله آن نام سنی         که بدان تو مرده را زنده کنی         مر مرا آموز تا احسان کنم            استخوانها را بدان با جان کنم         گفت خاموش که این کار تو نیست    لایق انفاس و گفتار تو نیست         کان نفس خواهد ز باران پاکتر       وز فرشته در روش چالاکتر          عمرها بایست تا دم پاک شد           تا امین مخزن افلاک شد               خود گرفتی این عصا در دست راست دست را دستان موسی از کجاست؟    گفت اگر من نیستم اسرار خوان        هم تو بر خوان نام را بر استخوان      گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟  میل این ابله در این گفتار چیست؟       چون غم خود نیست این بیمار را         چون غم جان نیست این مردار را        مرده ی خود را رها کرده است او        مرده ی بیگانه را جوید رفو               چون که عیسی دید که آن ابله رفیق       جز که استیزه نمی داند طریق             خواند عیسی نام حق بر استخوان          از برای التماس آن جوان                   حکم یزدان از پی آن خام مرد            صورت آن استخوان را زنده کرد        از میان بر جست یک شیر سیاه          پنجه برزد کرد نقشش را تباه             کله اش برکند و مغزش ریخت زود      همچو جوزی که اندر او مغزی نبود      گفت عیسی چون شتابش کوفتی            گفت زان رو که تو زو آشوفتی             گفت عیسی چون نخوردی خون مرد        گفت در قسمت نبودم رزق خورد            ای بسا کس همچو آن شیر ژیان              صید خود ناخورده رفته از جهان

                                  منبع: (( مثنوی مولانا: دفتر دوم))    


این مثل بشنو که شب دزد عنیذدر بن دیوار حفره می برید   نیم بیداری که او رنجور بود  طق طق آهسته اش را می شنودرفت بر بام و فرو آویخت سر گفت اورا: در چه کاری ای پدرخیر باشد نیمه شب چه می کنی؟تو کیی؟گفت:دهل زن ای سنی  در چه کاری؟گفت: می کوبم دهلگفت: کو بانگ دهل ای بوسبل   گفت: فردا بشنوی این بانگ را   نعره ی یاحسرتا یا ویلنا           من چو رفتم بشنوی تو بانگ دهل آن زمان واقف شوی بر جزء کل

                 منبع: ((مثنوی مولانا: دفتر سوم)) 

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ
 سپاس شده توسط ÆMÆշЇÑζ
آگهی
#2
در شعر ذیل مولانا داستان اشخاصی را نقل میکند که به یک خصلتی خو میگیرند و عادت میکنند و شب و روز فکر و ذهنشان آن خصلت میشود .چنین اشخاصی در راه کاری که عاشق و دلباختۀ ان هستند مشتاقانه گام بر میدارند و هیچ ترس و هراسی از احدی در این راه به خود راه نمیدهند .در این شعر ابتدا مثل کودکی را بیان میکند که نگهبان کشتزاری بود و طبلی بدست داشت تا با آن مرغان را بترساند و از قضا لشکر سلطان محمود از آنجا گذر میکرد و شترانی که طبلهای سلطان را با خود حمل میکردند نزدیک کشتزار رسیدند و کودک خواست با زدن طبل انها را بترساند که عاقلی به او گفت :طبل مزن که این شتران با طبل خو گرفته و با آن بزرگ شده اند.پس اگر انسان با طبل بلا خو گرفته باشد از رنج و مصیبت و گرفتاری باکی نخواهد داشت.و همچنین داستان جوانی را بیان میکند که از زندگی سیر شده بود و شنید که در جایی مسجدی وجود دارد که هر کسی شب داخل آن مسجد بخوابد ،مردنش حتمی خواهد بود و گفت چه بهتر که بروم و در این مسجد بخوابم شاید از این زندگی رهایی یابم و چون شب در مسجد خوابید،صداهای عجیبی به گوشش رسید و او که دل به مرگ داده بود از هیچ چیز و هیچ کس هراسی نداشت به خاطر همین بلند شد و فریاد زد که هر که هستی بیا و مرا از این زندگی راحت کن و ناگهان طلسم مسجد شکست و زر و طلای بسیاری نصیب او گشت.پس تمام مصیبتها از ترس انسان نشأت میگیرد و اگر نترسیم طلسم دیو خواهد شکست و این موضوع در مورد هر کاری صدق میکند.گفت ای یاران از آن دیوان نیمکه ز لا حولی ضعیف آید پیمکودکی کو حارس کشتی بدیطبلکی در دفع مرغان می‌زدیتا رمیدی مرغ زان طبلک ز کشتکشت از مرغان بد بی خوف گشتچونک سلطان شاه محمود کریمبرگذر زد آن طرف خیمهٔ عظیمبا سپاهی همچو استارهٔ اثیرانبه و پیروز و صفدر ملک‌گیراشتری بد کو بدی حمال کوسبختیی بد پیش‌رو همچون خروسبانگ کوس و طبل بر وی روز و شبمی‌زدی اندر رجوع و در طلباندر آن مزرع در آمد آن شترکودک آن طبلک بزد در حفظ برعاقلی گفتش مزن طبلک که اوپختهٔ طبلست با آنشست خوپیش او چه بود تبوراک تو طفلکه کشد او طبل سلطان بیست کفلعاشقم من کشتهٔ قربان لاجان من نوبتگه طبل بلاخود تبوراکست این تهدیدهاپیش آنچ دیده است این دیدهاای حریفان من از آنها نیستمکز خیالاتی درین ره بیستممن چو اسماعیلیانم بی‌حذربل چو اسمعیل آزادم ز سرفارغم از طمطراق و از ریاقل تعالوا گفت جانم را بیاگفت پیغامبر که جاد فی السلفبالعطیه من تیقن بالخلفهر که بیند مر عطا را صد عوضزود دربازد عطا را زین غرضجمله در بازار از آن گشتند بندتا چو سود افتاد مال خود دهندزر در انبانها نشسته منتظرتا که سود آید ببذل آید مصرچون ببیند کاله‌ای در ربح بیشسرد گردد عشقش از کالای خویشگرم زان ماندست با آن کو ندیدکاله‌های خویش را ربح و مزیدهمچنین علم و هنرها و حرفچون بدید افزون از آنها در شرفتا به از جان نیست جان باشد عزیزچون به آمد نام جان شد چیز لیزلعبت مرده بود جان طفل راتا نگشت او در بزرگی طفل‌زااین تصور وین تخیل لعبتستتا تو طفلی پس بدانت حاجتستچون ز طفلی رست جان شد در وصالفارغ از حس است و تصویر و خیالنیست محرم تا بگویم بی‌نفاقتن زدم والله اعلم بالوفاقمال و تن برف‌اند ریزان فناحق خریدارش که الله اشتریبرفها زان از ثمن اولیستتکه هیی در شک یقینی نیستتوین عجب ظنست در تو ای مهینکه نمی‌پرد به بستان یقینهر گمان تشنهٔ یقینست ای پسرمی‌زند اندر تزاید بال و پرچون رسد در علم پس پر پا شودمر یقین را علم او بویا شودزانک هست اندر طریق مفتتنعلم کمتر از یقین و فوق ظنعلم جویای یقین باشد بدانو آن یقین جویای دیدست و عیاناندر الهیکم بجو این را کنوناز پس کلا پس لو تعلمونمی‌کشد دانش ببینش ای علیمگر یقین گشتی ببینندی جحیمدید زاید از یقین بی امتهالآنچنانک از ظن می‌زاید خیالاندر الهیکم بیان این ببینکه شود علم الیقین عین الیقیناز گمان و از یقین بالاترموز ملامت بر نمی‌گردد سرمچون دهانم خورد از حلوای اوچشم‌روشن گشتم و بینای اوپا نهم گستاخ چون خانه رومپا نلرزانم نه کورانه رومآنچ گل را گفت حق خندانش کردبا دل من گفت و صد چندانش کردآنچ زد بر سرو و قدش راست کردو آنچ از وی نرگس و نسرین بخوردآنچ نی را کرد شیرین جان و دلو آنچ خاکی یافت ازو نقش چگلآنچ ابرو را چنان طرار ساختچهره را گلگونه و گلنار ساختمر زبان را داد صد افسون‌گریوانک کان را داد زر جعفریچون در زرادخانه باز شدغمزه‌های چشم تیرانداز شدبر دلم زد تیر و سوداییم کردعاشق شکر و شکرخاییم کردعاشق آنم که هر آن آن اوستعقل و جان جاندار یک مرجان اوستمن نلافم ور بلافم همچو آبنیست در آتش‌کشی‌ام اضطرابچون بدزدم چون حفیظ مخزن اوستچون نباشم سخت‌رو پشت من اوستهر که از خورشید باشد پشت گرمسخت رو باشد نه بیم او را نه شرمهمچو روی آفتاب بی‌حذرگشت رویش خصم‌سوز و پرده‌درهر پیمبر سخت‌رو بد در جهانیکسواره کوفت بر جیش شهانرو نگردانید از ترس و غمییک‌تنه تنها بزد بر عالمیسنگ باشد سخت‌رو و چشم‌شوخاو نترسد از جهان پر کلوخکان کلوخ از خشت‌زن یک‌لخت شدسنگ از صنع خدایی سخت شدگوسفندان گر برونند از حسابز انبهیشان کی بترسد آن قصابکلکم راع نبی چون راعیستخلق مانند رمه او ساعیستاز رمه چوپان نترسد در نبردلیکشان حافظ بود از گرم و سردگر زند بانگی ز قهر او بر رمهدان ز مهرست آن که دارد بر همههر زمان گوید به گوشم بخت نوکه ترا غمگین کنم غمگین مشومن ترا غمگین و گریان زان کنمتا کت از چشم بدان پنهان کنمتلخ گردانم ز غمها خوی توتا بگردد چشم بد از روی تونه تو صیادی و جویای منیبنده و افکندهٔ رای منیحیله اندیشی که در من در رسیدر فراق و جستن من بی‌کسیچاره می‌جوید پی من درد تومی‌شنودم دوش آه سرد تومن توانم هم که بی این انتظارره دهم بنمایمت راه گذارتا ازین گرداب دوران وا رهیبر سر گنج وصالم پا نهیلیک شیرینی و لذات مقرهست بر اندازهٔ رنج سفرآنگه ا ز شهر و ز خویشان بر خوریکز غریبی رنج و محنتها بری_____________******

آن غریب شهر سربالا طلبگفت می‌خسپم درین مسجد بشبمسجدا گر کربلای من شویکعبهٔ حاجت‌روای من شویهین مرا بگذار ای بگزیده دارتا رسن‌بازی کنم منصوروارگر شدیت اندر نصیحت جبرئیلمی‌نخواهد غوث در آتش خلیلجبرئیلا رو که من افروختهبهترم چون عود و عنبر سوختهجبرئیلا گر چه یاری می‌کنیچون برادر پاس داری می‌کنیای برادر من بر آذر چابکممن نه آن جانم که گردم بیش و کمجان حیوانی فزاید از علفآتشی بود و چو هیزم شد تلفگر نگشتی هیزم او مثمر بدیتا ابد معمور و هم عامر بدیباد سوزانت این آتش بدانپرتو آتش بود نه عین آنعین آتش در اثیر آمد یقینپرتو و سایهٔ ویست اندر زمینلاجرم پرتو نپاید ز اضطرابسوی معدن باز می‌گردد شتابقامت تو بر قرار آمد بسازسایه‌ات کوته دمی یکدم دراززانک در پرتو نیابد کس ثباتعکسها وا گشت سوی امهاتهین دهان بر بند فتنه لب گشادخشک آر الله اعلم بالرشاد

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ
 سپاس شده توسط ÆMÆշЇÑζ
#3
زیباترین شعر کوتاه حافظ
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
تا درخت دوستی کی بر دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود
ورنه با تو ماجراها داشتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
گلچین اشعار حافظ
چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست…
در انـــدرون مــــن خستـــه دل نـــدانــــم کــیســت
کــــه مـــن خموشـــم و او در فغــان و در غوغاست…
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
شعرهای شاد و ناب حافظ
صلاح کار کجا و من خراب کجا
ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
سماع وعظ کجا نغمه رباب کجا
“شعر حافظ“
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
اشعار زیبا و ناب حافظ شیراز
ای پادشه خــــوبان داد از غــم تنهایی
دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دایـــم گـــل این بستان شـــاداب نمــــی‌مــاند
دریـــــــاب ضعیـفـــان را در وقــــت تــــوانـایــــی…
“اشعار حافظ“
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
شعر های ناب و زیبای حافظ
عیب رندان مکن‌ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی‌ آن دروَد عاقبت کار که کشت
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
شعر معنی دار و کوتاه حافظ
هـــر آن کــــه جانب اهـــل خدا نگــه دارد
خـــداش در همـــه حـــال از بلا نگــــــه دارد
حــدیث دوست نگــویم مگر به حضــرت دوست
کــــــــه آشنــــا سـخـــــن آشنــــا نگـــــــه دارد…
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
ناب ترین شعر کوتاه حافظ
ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی
تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی
در مکـــتب حقـــایق پیــــش ادیـــب عشـــق
هــان ای پسر بکـــوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی
تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی…
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
زیباترین شعر کوتاه حافظ
خــــرم آن روز کـــــز ایـــن منـــزل ویــــران بـــــروم
راحت جان طلبـــــم و از پــــی جـــانان بــــروم
گـــر چــه دانم کــه بــه جایی نبـرد راه غریب
مـن به بوی ســـر آن زلف پریشان بـــروم
دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت
رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
چون صبا با تن بیمار و دل بـی‌طاقت
بـــه هـــــواداری آن سرو خرامان بـــروم
در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت
بـا دل زخـــم کـــش و دیـــده گــــریان بــروم
نـــذر کـــردم گــــر از این غـــم به درآیــم روزی
تا در میکـــده شـــادان و غــــزل خــــوان بـــــروم
شعرهای حافظ , شعرهای کوتاه حافظ , اشعار حافظ , شعر حافظ شیرازی
بهترین شعر کوتاه حافظ
راهیست راه عشـــق کـــه هیچش کـــــناره نیست
آن جـــا جــز آن کـــه جـان بسپارند چـاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست…

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
پاسخ
 سپاس شده توسط ÆMÆշЇÑζ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  شِعر جالب و خنده دآر در وصف"خوابگاه دانشگاه"
  | مینی شِعر |

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان