امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ 3 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ

#1
ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ 3 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ 1

ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﻭﯼ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ 2021 ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺭﻭﮒ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ 2021 ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ 3 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ 1

ﺍﮔﺮ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻭﺩ، ﻣﻮﺗﻮﺭ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﭗ‌ﻫﺎﯼ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﭗ ﺑﺎﻻ‌ﺭﺩﻩ ﭘﻼ‌ﺗﯿﻨﯿﻮﻡ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﺸﺖ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺭﻭﮒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﻭ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﮏ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻫﻨﻮﺯ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﯿﺴﺎﻥ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﯼ 3 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﺪ 1

ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ 181 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏCVT ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ. ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﮐﻞ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺍﯾﮑﺲ ﺗﺮﯾﻞ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺭﻭﮒ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﻧﯿﺴﺎﻥ ﺟﻮﮎ Nismo ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 
  ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﺎﯾﮏ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﮑﺰﯾﮏ،ﻧﺴﺨﻪ ﭼﯿﻨﯽ ﺟﯿﭗ
  ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ Ami، ﺧﻮﺩﺭﻭﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ،ﻭ ﻧﻪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪﻥ!
  ﺷﺎﺳﯽ‌ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺭﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ bZ4X ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  ﺩﻗﺖ ﺩﺭ خودرو ﻧﯿﺴﺎﻥ GT-R ﺟﺪﯾﺪ
  ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﮏ خودرو ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺯ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼ‌ﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ
  ﺷﺎﺳﯽ‌ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻪ ﺭﺩﯾﻔﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ؛ ﺁﻟﮑﺎﺯﺍﺭ 6 ﻧﻔﺮﻩ
  ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ 2 ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ R1200RT؛ ﺳﺒﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮﺍﺣﯽ
  خودرو ﻧﯿﺴﺎﻥ ﭘﺎﺗﺮﻭﻝ ﻧﯿﺴﻤﻮ 2022 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان