امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اولین تویوتا پاریس کراس ادونچر در راه است

#1
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﮐﺮﺍﺱ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺭﺳﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﺩﻭﻧﭽﺮ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.

اولین تویوتا پاریس کراس ادونچر در راه است 1

ﭘﺴﻮﻧﺪ ﺍﺩﻭﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻢ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﯾﻢ ﺍﻟﮕﺎﻧﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﯼ، ﻣﺪﻝ ﺍﺩﻭﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﭙﺮ ﻋﻘﺐ ﻭ ﺩﯾﻔﯿﻮﺯﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﯾﻞ ﻫﺎﯼ ﺳﻘﻔﯽ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﻭ ﺭﯾﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﯿﺎﮊﯼ 18 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

اولین تویوتا پاریس کراس ادونچر در راه است 1

ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﺩﻭﻧﭽﺮ، ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻣﺪﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺮﯾﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﺗﺮ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﮐﺶ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﻣﯽ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، ﭼﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﯿﺎﮊﯼ ﺗﺮﺍﺵ ﺧﻮﺭﺩﻩ 18 ﺍﯾﻨﭽﯽ، ﺩﺭﺏ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮﺭ ﺿﺮﺑﻪ ﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

اولین تویوتا پاریس کراس ادونچر در راه است 1

ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﮐﺎﭘﻮﺕ، ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﺩﻭﻧﭽﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﯼ AWD ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ 116 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ (87 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ)، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﺭﯾﺲ ﮐﺮﺍﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻏﺎﺯﯾﻦ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ 2021 ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
پاسخ
 سپاس شده توسط مـ༻؏☆جـےـیــّ◉ـב
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  انتشار تصاویر و قیمت مدل جدید خودرو تویوتا کلاگر
  خودرو شاسی بلند تویوتا کلاگر 2021
  خودرو بیوک انویژن GX سه ردیفه در چین پیش از اولین رونمایی رسمی
  رونمایی خودرو کراس اوور تمام الکتریکی کیا EV6 در تاریخ 30 مارس
  تویوتا یاریس هیبرید به عنوان خودرو سال 2021 اروپا انتخاب شد
  لیست قیمت تویوتا راوفور!
  نسل جدید تویوتا لندکروز ۲۰۲۱
Star C3 WRC برای اولین بار از CHILE استفاده می کند

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان