امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

چرا خودرو هامرEV شاسی بلند در مقایسه با وانت قدرت کمتری دارد؟

#1
ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﯾﻨﺪﻩ GMC ﻫﺎﻣﺮ EV ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﻧﺖ ﻫﺎﻣﺮ EVﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ، ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﮐﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

چرا خودرو هامرEV شاسی بلند در مقایسه با وانت قدرت کمتری دارد؟ 1

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺑﺮﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﻣﺮ EV ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻣﻌﺎﺩﻝ 1000 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (746 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﻭ 11 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 500 ﭘﻮﻧﺪ ﻓﻮﺕ (15592 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ) ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺎﻣﺮ EVﺗﻨﻬﺎ 830 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ (619 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

چرا خودرو هامرEV شاسی بلند در مقایسه با وانت قدرت کمتری دارد؟ 1

ﭼﺮﺍ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ؟ ﻇﺎﻫﺮﺍً، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﻫﺎﻣﺮEV ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ 9ﺍﯾﻨﭻ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﻧﺖ ﺍﺳﺖ (ﺩﺭ ﮐﻞ 20 ﺍﯾﻨﭻ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ)، ﺍﯾﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻭ ﻣﺎﮊﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻣﺪﻭﻻ‌ﺭGM ﺍﻭﻟﺘﯿﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺑﺎﺗﺮﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.

چرا خودرو هامرEV شاسی بلند در مقایسه با وانت قدرت کمتری دارد؟ 1

ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻣﺪﻭﻻ‌ﺭGM ﺍﻭﻟﺘﯿﻮﻡ، GMC ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻓﻀﺎﯼ ﺑﺎﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ ﻫﺎﻣﺮEV ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻃﻮﻝ ﮐﻠﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻨﺪﻟﯿﻨﮓ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺰﺍﯾﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ؟ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﯼ، ﻣﺎﮊﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻫﺎﻣﺮ EV ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  آیا موتور سیکلت برقی نیاز به گواهینامه دارد؟
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  تیونینگ مرسدس کلاس X به صورت وانت شش چرخ
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان