امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR دﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ

#1
ﺑﺮﻧﺪ ﺍﻡ ﺟﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺴﺨﻪ‌ﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ TCR ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR دﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR، ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ 100 ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﯾﺎ ﻓﺮﺩﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ TCR ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﮋﻭ 308 TCR ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 130 ﻫﺰﺍﺭ ﯾﻮﺭﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ، ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺟﺬﺍﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ.

خودرو ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR دﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ 1

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺷﺶ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ Xtrac ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 320 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﮐﺜﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺮﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ TCR ﺍﺯ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻡ ﺟﯽ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺪﻝ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﺟﯽ 6 ﺍﯾﮑﺲ ﭘﺎﻭﺭ TCR ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ ﻭ ﻫﯿﭻ‌ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان