امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

#1
ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﭘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮐﻤﯿﺎﺏ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ‌ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ Xenatec، ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﮔﻬﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ 1

Xenatec ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺳﻔﺎﺭﺷﯽ ﺍﺳﺖ، ﮐﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﭘﻪ ﻣﯿﺒﺎﺥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﯾﻤﻠﺮ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ‌ﮐﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ 100 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ 8 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺷﺪ. ﻧﺴﺨﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﺁﮔﻬﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻣﺮﻭﻧﯽ، ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ 18 ﮊﻭﺋﻦ 2010 ﻣﯿﻼ‌ﺩﯼ ﺑﻪ ﻭﯼ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺗﻨﻬﺎ 13509 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ 1

ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺷﺶ ﻟﯿﺘﺮﯼ V12 ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊﺭ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ 603 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ 1000 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﭘﻨﺞ ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ 1

ﺗﺮﯾﻢ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﭼﺮﻡ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﯿﺒﺮﮐﺮﺑﻦ، ﯾﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ Bose، ﺗﻠﻔﻦ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ، ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺩﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﺒﺎﺥ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ Xenatec، 956،000 ﺩﻻ‌ﺭ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
 سپاس شده توسط mohammadrezaazizi710@gmail.com ، مـ༻؏☆جـےـیــّ◉ـב
آگهی
#2
خودروی بسیار کم یاب و گرانی است
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  |اخبار کوتاه خودرو|

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان