امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تحلیل وبررسی درس دوازدهم ادبیات فارسی پایه دهم

#1
تحلیل وبررسی درس دوازدهم

رستم واشکبوسدرپنج بیت نخستین این شعرتصاویری چون«اسبان،سواران،بهرام،تیغ ولشکر»ازجنگ وخونریزی حکایت می کندکه به این کار«فضاسازی یابراعت استهلال»می گویند.


بیت 1
✅ قلمروفکری
سروصدای اسب هاوسواران آنقدرزیادبودکه حتی ازآسمان هم گذشت
✅قلمروادبی
سواران واسبان تناسب
بهرام وکیوان تناسب ومجازازآسمان
بهرام نمادجنگ وخونریزی
مصراع دوم کنایه ازسروصدای زیاد واغراق
✅قلمرو زبانی
اسپ:واژه کهن
بیت 2
✅ قلمروفکری
همه شمشیرها ودست های سربازان ازخون مثل لعل سرخ بودوزمین ازشدت صدای نعل اسب ها می خروشید.
✅ قلمروادبی
تشبیه تیغ وساعدبه لعل
لعل ونعل جناس
دل خاک استعارمکنیه وتشخیص
مصراع دوم اغراق
لعل نمادسرخی
خاک مجازاززمین
✅ قلمروزبانی
لعل:سنگ قیمتی سرخ رنگ
لعل نقش مسندرادارد.
درمصراع دوم فعل اسنادی«بود»به قرینه لفظی حذف شده،خروشان مسنداست.
بیت3
✅ قلمرو فکری
ازترس این جنگ حتی پهلوانان وعقاب ها هم فرارمی کردند
✅ قلمرو ادبی
شیروعقاب ،عقاب وپر تناسب
شیرنمادقدرت
پربرآوردن کنایه ازفرارکردن وپروازکردن
عقاب دلاور تشخیص چون دلاورصفت انسان است
واج آرایی مصوت بلند ا
✅ قلمروزبانی
عقاب دلاور،ترکیب وصفی
دلاور صفت مرکب
بیت 4
خورشیدنیزازهیبت این جنگ رنگ باخت وترسیدوخاک کوه ها وسنگ ها نیزازترس به جوش آمدندوذوب شدند«اشاره به شدت چنگ وبه وجودآمدن ترس»
✅قلمرو ادبی
روی خورشید،تشخیص
رنگ وسنگ،جناس
رنگ به رونماندن کنایه ازترس
مصراع دوم کنایه ذوب وآب شدن ازترس
کوه وسنگ،تناسب
✅قلمرو زبانی
ایچ،واژه کهن به معنی هیچ
بیت های 5و6 «موقوف المعانی»
کاموس پهلوان به لشکریانش«تورانیان»گفت:حتی اگرلازم باشدآسمان راطی کنید«حتمایاهرطورکه باید»ازهمه ابزارجنگی خوداستفاده کنیدتاایرانیان راگرفتارواسیرنمایید.
✅قلمرو ادبی
آسمان راسپردن کنایه کاربسیارسخت
تیغ،گرزوکمند:تناسب
تنگ وبندآوردن کنایه ازبه ستوه آوردن وگرفتارکردن
✅قلمرو زبانی
گرد،پهلوان
سپردن،طی کردن
بیت7
✅قلمرو فکری
پهلوانی که نامش اشکبوس بودمانندطبلی فریادزد
✅قلمرو ادبی
برسان کوس، تشبیه
✅قلمرو زبانی
کجا،که
برسان ،مانند،مثل
بیت 8
آمدتاازمیان پهلوانان ایرانی حریفی پیداکندواوراشکست دهد.
✅قلمرو ادبی
واج آرایی د
سراندآردبه گرد کنایه ازشکست دادن
✅قلمرو زبانی
نبرد،حریف،رقیب
هم نبرد،اسم مشتق
بیت 9
رهام باکلاه خودولباس جنگی به میدان رفت وازسرعت حرکتش گردوخاک به آسمان رسید.
✅قلمرو ادبی
خود وگبر،تناسب
مصراع دوم اغراق
✅قلمروزبانی
بشد،رفت
رهام،پهلوان ایرانی پسرگودرز
همی آمد، دستورکهن وفعل قدیمی
بیت 10
✅قلمروفکری
رهام واشکبوس باهم گلاویزشدندوصدای بوق وطبل سپاه بلندشد
✅قلمرو ادبی
بوق وکوس،تناسب
✅قلمرو زبانی
برآویخت،گلاویزشد،درگیرشد
کوس،طبل
بیت 11
✅قلمروادبی
اشکبوس گرزسنگین خودرادردست گرفت وزمین ازتحمل ضربات شدیداومثل آهن سفت شدوآسمان ازگردوخاک زیادمثل آبنوس تیره وتارشد«دراینجاتیرگی آبنوس موردنظراست»
✅قلمرو ادبی
زمین وسپهر،تناسب وتضاد
مصراع دوم دوتشبیه دارد ونیزاغراق
✅قلمروزبانی
گران،سنگین،محکم
آبنوس،نوعی درخت که چوب آن سخت وسیاه است.
بیت 12
✅قلمرو فکری
رهام گرزسنگین خود رابلندکردودست های دوفرمانده ازسنگینی گرزهاخسته شد.
✅قلمرو ادبی
گران وسران،جناس
سران استعاره ازدوفرمانده وپهلوان
✅قلمرو زبانی
برآهیخت،بلندکرد
غمی،خسته
بیت 13
✅قلمروفکری
وقتی رهام ازنبردبااشکبوس خسته
شدازاوصرف نظرکردوبه سوی کوه فرارکرد.
✅قلمرو ادبی
روی وسوی،جناس
بپیچیدزوروی
کنایه ازصرف نظرکردن
✅قلمرو زبانی
ستوه،خسته،درمانده
شد،رفت
بیت 14
✅قلمروفکری
توس که درمرکزسپاس بودازفرار رهام خشمگین شدواسبش رابرای نبردبااشکبوس نهیبی زد«به حرکت درآورد»
✅قلمروزبانی
قلب،مرکز
توس،فرمانده سپاه ایران
بیت 15
✅قلمرو فکری
رستم عصبانی شدوبه توس گفت رهام اهل شرابخواری وخوشگذرانی است واهل جنگیدن نیست.
✅قلمرو ادبی
گفت وجفت،جناس
جام باده ست جفت کنایه ازاهل شراب خواری بودن وتشخیص
✅قلمرو زبانی
تهمتن،قوی هیکل،لقب رستم
باتوس یعنی به توس،دستورتاریخی
بیت 16
✅قلمرو فکری
تومرکزسپاه رامنظم ونگهداری کن تامن پیاده به جنگ اوبروم.
✅قلمروادبی
به آیین بدار کنایه ازمنظم کن
✅قلمرو زبانی
کارزار،جنگ

#دهم
#فارسی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
:}
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Book ⇚ دانلود کتاب فرمول ۲۰ گاج | دین و زندگی دوازدهم
Windows جزوه درس ۱ عربی دوازدهم ( اسم مشبهه و لای نفی جنس )
  سوالات آزمون شبه نهایی فارسی دوازدهم - ۵ آذر
  درس ۶ فارسی دوازدهم
  جزوه دست نویس درس ۱ از فصل یک ریاضی دوازدهم انسانی
  شب امتحان | دین و زندگی دوازدهم ( درس ۱ تا ۳ )
  جزوه آرایه های ادبی فارسی
  تنظیم عصبی.(بخش اول)_زیست پایه یازدهم
  توضیح تصویر انشا با موضوع طعم خورشت قورمه سبزی صفحه۶۲ پایه هشتم سال تحصیلی ۹۸_۹۹
  اطلاعاتی پایه ، از ریاضی پایه دهم

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان