انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ترجمه و تلفظ آهنگ 25to 24 از stray kids
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
همم، آره

شبِ آروم، زمانی که میخوام امروز متوقف بشه

یه جایی برای خودمون دوتا که کسی ندونه، زیر ستاره‌ها، آره، آره

24 تا 25، عزیزم فقط با من بمون

بذار برف بباره، بذار برف بباره، هرچقدر که برف بیشتری انباشته میشه، قلبم بی‌قرارتر میشه، من و تو به قدری هیجان‌زده‌ایم تا بشنویمش که هیچ جایی نمیتونیم بریم

حالا میدونم، حالا میدونم هدیه‌ای که میخوام این لحظه‌ست

24 تا 25، عزیزم فقط با من بمون

کولاک برفی که بدون توقف داشت به من میزد، تمام روزهایی که خسته بودی رو از بین میبرم، من این سال رو فراهم کردم

امروز به من تکیه کن، توی آغوش گرم من استراحت کنمیخوام که تو

برای کریسمس بمونی

امشب دنج ـه، برای کریسمس بمون، همه چیز رو بذار زمین

برای کریسمس بمون، هوای بیرون سرده، پیش من بیا

24 تا 25، عزیزم فقط با من بمونآره، میخوام تمام شب رو بدوم، بریم فیلم ماراتن ببینیم؟

میستِلتو* به طرز فوق‌العاده‌ای بالای سرم میدرخشه

خیلی زیباست 

میخوام خاطره‌ی این عطر شیرین امروز رو هم نگه دارم

24 تا 25، عزیزم فقط با من بمونبذار برف بباره، بذار برف بباره، هرچقدر که برف بیشتری انباشته میشه، قلبم بی‌قرارتر میشه، من و تو به قدری هیجان‌زده‌ایم تا بشنویمش که هیچ جایی نمیتونیم بریم

حالا میدونم، حالا میدونم هدیه‌ای که میخوام این لحظه‌ست

فقط با من بمون

امروز به من تکیه کن، توی آغوش گرم من استراحت کنمیخوام که تو

برای کریسمس بمونی

امشب دنج ـه، برای کریسمس بمون، همه چیز رو بذار زمین

برای کریسمس بمون، هوای بیرون سرده، پیش من بیا

24 تا 25، عزیزم فقط با من بموناین زمانِ خاص با تو

بیست و پنجم دسامبر

تو سرود کریسمس منی، سرود کریسمس 

این زمانِ باارزش، با تو همیشگی ـه، آره آره (همیشه با تو) 

24 تا 25، عزیزم فقط با من بمون

- میستِلتو: یه حلقه‌ای از گیاه که توی کریسمس، زوجین همدیگه رو زیرش میبوسن تا عشق‌شون بی‌نهایت باشه
تلفظ فارسی

کویوهان بام
اُنِل دَرَ مومچوگُ شیپِن شیگَن
اَمودو مورِل تان دولمانه گُنگَن ey
اUnder the stars yeah yeah
ا24to 25 bae just stay with me

اLet it snow, let it snow
نونی ساعیل سوروگ پورَن جونگَن مَم
اُدیل گَجی مُت هاگِدان مَره دو سوله‌نِن نُوا نَ

اNow I know, now I know
گاجیگُ شیپِن سون‌مورِن ایی سونگَن
ا24to 25 bae Just Stay with me

اُکیم اُبشی نِریو چیدون نون بورَ
اوری ساعین جیچین هَرودِل دَ تورو جولگه now

اُنیرِن نِگه کیده دَدِتان نه پوم سوگه
اTake a break, I want you to

اStay for Christmas
آنیکان اُنیل بَم
اStay for Christmas
مودِن گُل دا نِریونا

اStay for Christmas
اIt's cold outside نِگه رو وا
ا24to 25 bae Just Stay with me

پامسه تالیگُ شیپُ یونگها ماراتُن
گایون بوگی‌نِن هَلگَ
یونانی پیدنانِن مُری ویهه mistletoe نامو یِبّه دا

دال‌دالان هیانگ پونگی‌نِن بونیگی
اُنِل دو کانجیگ هاله memory
ا24to 25 bae Just Stay with me

اLet it snow, let it snow
نونی ساعیل سوروگ هایه جینِن بَم
اُدیل گَجی مُت هاگِدَن مَره دو سوله‌نِن نُوا نَ

اNow I know, now I know
گاجیگُ شیپِن سون‌مورِن ایی سونگَن
اJust Stay with me

اُگیم اُبشی نِریو چیدون نون بورا
اُله ساعین جیچین هارودِل دا تورو جولگه now

اُنِرِن نِگه کیده دادِتان نه پوم سوگه
اtake a break, I want you to

اStay for Christmas
آنیکان اُنِل بَم
اStay for Christmas
مُدِن گُل دَ نِریو نا

اStay for Christmas
اIt's cold outside نِگه رو وا
ا24to 25 bae Just Stay with me

توک‌پیورَن ایی شیگَن نورَنگِن اُنجه‌نَ
اDecember 25 You're my Carol, Carol

سوچونگَن ایی شیگَن نورَنگِن اُنجه‌نَ yeah
ا24to 25 bae Just Stay with me