انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: چه معلمی رو دردبستان دوست داشتید + نام
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
سلام بچه ها لطفا نظر خود را بدیدHeart
معلم کلاس سومم : آقای امیر عباس رضی آبادی Heart
معلم کلاس پنجمم : آقای امیر قوشچی Heart
کلــــــــــــاس اول
امــــــــــــ اسمشــــ یادم نــــیست ولیــــ فامیلــــش رضــــایی بودHeart
معلم کلاس 3:خانم اکبریچه معلمی رو دردبستان دوست داشتید + نام 1
معلم کلاس 4:خانم شفیعیHeart
معلم کلاس 5:خانم علی محمدیHeart

عاشق همشونم
معلم چهارمم: خانوم محمد باقری
معلم پنجمم : خانوم ربیعی
معلم سومم: خانوم طهماسبی
پنجم آقای ابوالفضل شمسیان
کلاس چهارم خانم ابراهیمی
کلاس اول:خانم حدّاد
کلاس پنجم:خانم خاکپور
معلم كلاس اولم:همداني
معلم كلاس پنجم:برغمدي وفرهوش


معلم پنجمم : خانوم عهدیه امینی ( فوق العاده بوود )
چهارمم : خانوم محمد باقری ( یکم رتبه اش پایین تر از خانوم امینیه)
سومم : خانوم طهماسبی
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10