چطور بود
خوب بود
66.67%
*Aɴѕel*، کــــــــــⓐرمَن
2 66.67%
بد بود
33.33%
_mahi_
1 33.33%
در کل: 3 رأی 100%