ایا این موضوع جذاب بود
اره خیلی
40.00%
avagoli، Âɴɢ℮ℓ Evιℓ
2 40.00%
خوب بود
20.00%
لــــــــــⓘلی
1 20.00%
بدک نبود
0%
0 0%
بد بود
0%
0 0%
افتضاح
40.00%
سهَ‌ند، ☪爪尺.山丨几几乇尺☪
2 40.00%
در کل: 5 رأی 100%