رمان "گیتارِ عشق" رو بزارم عایا؟
آره?
66.67%
2 66.67%
نوچ?
33.33%
1 33.33%
در کل: 3 رأی 100%