آیا با بسته شدن پیج های BTS موافقید؟
بله
60.00%
Mohlek، βάરãɲ، τοxικ، آمین، سهَ‌ند، ☪爪尺.山丨几几乇尺☪
6 60.00%
خیر
40.00%
BIG-DARK، LUGAN، мᴇʜяᴀʙ، ☪爪尺.山丨几几乇尺☪
4 40.00%
در کل: 10 رأی 100%