حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  


از ترجمم راضی هستید؟ادامه رو بزارم؟جذاب بود؟بازم ترجمه کنم؟
بلههه
100.00%
1 100.00%
ناحح
0%
0 0%
در کل: 1 رأی 100%