امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

متن آهنگ منو برگردون از علی یاسینی

#1
Music 
متن آهنگ منو برگردون از علی یاسینی


متن آهنگ منو برگردون از علی یاسینی 1


ﺑﯿﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺯﻭﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺣﻖ ﺑﺎ ﮐﯿﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﮕﻮ ﺍﺯ ﺩﻝ ﺗﻮ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺩﺭﺍﺭﻡ
ﻣﯿﻠﺮﺯﻩ ﺩﻟﻢ به ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺕ ﻣﻨﻮ ﻭﻝ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ
ﮐﺎﺵ ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻋﮑﺲ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ الان ﺁﯾﻨﻪ ﯼ ﺩﻕ ﻧﻤﯿﺸﺪﻥ
ﻧﺨﻨﺪﯾﺪﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ
ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻢ ﻏﻤﺘﻮ ﺑﺬﺍﺭ
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﻮﺩ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺩﯾﺪﻡ ﺍﺯﺕ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻮ ﭼﺮﺍ ﻏﻤﻪ ﺗﻮ ﭼﺸﺎﺕ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺟﻮﻧﻢ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﻣﮕﻪ ﺑﺪﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﻡ

ﻣﻨﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﺗﻮﺭﻭ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﯿﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ

ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﺗﻮﺭﻭ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﯿﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗو


♪♪♪♪♪♪♪


ﺑﺒﯿﻦ ﭼﯽ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻦ ﺯﺧﻤﯽ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﻢ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻣﻨﻮ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺑﺪ ﺷﺪﻡ
ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﻢ ﺑﺸﻢ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﭼﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻡ
ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﺎ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻥ

ﻣﻨﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﺗﻮﺭﻭ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﯿﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ

ﺑﺮﮔﺮﺩﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ
ﺍﮔﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﻤﺖ ﺗﻮﺭﻭ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ
ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺳﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮﺍﯼ ﺗﻮ
ﺑﺮﻡ ﯾﻪ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﺎﻡ ﻧﯿﻔﺘﻦ ﺗﻮ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﺗﻮ
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Music آهنگ دیوار از علی یاسینی
Music متن آهنگ اسم تو چی داره از علی یاسینی
Minioni متن اهنگ دیوار از علی یاسینی
Music متن اهنگ نقاب از علی یاسینی
Music متن اهنگ چراغونی علی یاسینی | ali yasini
  ترجمه و متن آهنگ آهنگ Betty از تیلور سویفت
  ترجمه و متن آهنگ آهنگ Epiphany از تیلور سویفت
  ترجمه و متن آهنگ آهنگ Mad Womam از تیلور سویفت
  ترجمه و متن آهنگ آهنگ illicit affairs از تیلور سویفت
  ترجمه و متن آهنگ آهنگ This is me Trying از تیلور سویفت

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان