نظرسنجی: آثار کدام یک از شعرای زیر در زمینه شعر نو را بیشتر میپسندید ؟
نیما یوشیج
سهراب سپهری
مهدی اخوان ثالث
احمد شاملو
هوشنگ ابتهاج
فروغ فرخزاد
حسین پناهی
شفیعی کدکنی
دکتر خانلری
شاعر مورد نظر من در گزینه ها نیست !!!
[نمایش نتایج]
 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

مرغ آمین ( نیما یوشیج ) {شعر کامل}

#1
مرغ آمین ( نیما یوشیج ) {شعر کامل} 1مرغ آمین


مرغ آمین، درد آلودی ست
 کآواره بمانده

رفته، تا آنسوی این بیداد خانه،

بازگشته ...
رغبتش دیگر ز رنجوری، نه سوی آب و دانه.

نوبت روز گشایش را

در پی چاره بمانده.می شناسد آن نهان بین نهانان ( گوش پنهان جهان دردمند ما )

جُور دیده مردمان را.

با صدای هردم آمین گفتنش، آن آشنا پرورد،

می دهد پیوندشان درهم

می کند از یأس خُسران بار آنان کم

می نهد نزدیک با هم ، آرزوهای نهان را.بسته در راه گلویش او

داستان مردمش را.

رشته در رشته کشیده ( فارغ از هر عیب کاو را بر زبان گیرند )

بر سر منقار دارد رشته ی سر در گمش را.

او نشان از روز بیدار ظفرمندی ست

با نهان تنگنای زندگانی دست دارد

از عروق زخمدار این غبار آلوده ره تصویر بگرفته

از درون استغاثه های رنجوران

در شبانگاهی چنین دلتنگ، می آید نمایان

وندر آشوب نگاهش خیره بر این زندگانی

که ندارد لحظه ئی از آن رهائی.

می دهد پوشیده، خود را بر فراز  بام  مردم آشنائی.رنگ می بندد،

شکل می گیرد،

گرم می خندد،

بال های پهن خود را بر سر دیوارشان می گستراند.

چون نشان از آتشی در دود خاکستر

می دهد از روی فهم رمز درد خلق

با زبان رمز، درد خود تکان درسر

و زپی آنکه بگیرد ناله های ناله پردازان ره در گوش

از کسان احوال می جوید.

چه گذشته ست وچه نگذشته ست

سر گذشته های خود را هر که با آن محرم هشیار می گوید.داستان از درد می رانند مردم

در خیال استجابت های روزانی

مرغ آمین را بدان نامی که او را هست می خوانند مردم.

زیر باران نواهائی که می گویند:« باد رنج ناروای خلق را پایان »(وبه رنج ناروای خلق هرلحظه می افزاید.)

مرغ آمین را زبان با درد مردم می گشاید

بانگ برمی دارد:

                                         « آمین ! ! »باد پایان رنج های خلق را با جانشان در کین

وز جا بگسیخته شالوده های خلق افسای

وبه نام رستگاری دست اندر کار

وجهان سرگرم از حرفش در افسون فریبش.»

                                                          خلق می گویند:

                                                                          « آمین !

درشبی اینگونه با بیدادش آیین.

رستگاری بخش، « ای مرغ شباهنگام»  ما  را !

و به ما بنمای راه ما به سوی عافیتگاهی

هرکه را،  « ای آشنا پرور»  ببخشا بهره از روزی که می جوید.»« رستگاری روی خواهد کرد

و شب تیره،  بَدل با صبح روشن گشت خواهد» مرغ می گوید.خلق می گویند:

                        « اما آن جهانخواره

( آدمی را دشمن دیرین ) جهان را خوُرَد یکسر.»مرغ می گوید:

« در دل او آرزوی او محالش باد. »

خلق می گویند:

                «اما کینه های جنگ ایشان در پی مقصود

همچنان هرلحظه می کوبد به طبلش. »

                                                              مرغ می گوید:

                                                                                 « زوالش باد !باد با مرگش پسین درمان

ناخوشی آدمی خواری.

وز پس روزان عزت بارشان

باد با ننگ همین روزان نگونساری ! »

خلق می گویند:

                                  « اما نادرستی گر گذارد

ایمنی گرجز خیال زندگی کردن

موجبی از ما نخواهد و دلیلی بر ندارد.

ور نیاید ریخته های کج  دیوارشان

بر سرما باز زندانی

و اسیری را بود پایان

ورسد مخلوق بی سامان به سامانی.»مرغ می گوید:

                      « جدا شد نادرستی.»

خلق می گویند:

                   « باشد تا جدا گردد.»

مرغ می گوید:

«رها شد بندش از هر بند، زنجیری که برپا بود.»خلق می گویند:

                 « باشد تا رها گردد.»

مرغ می گوید:

      « به سامان باز آمد خلق بی سامان

وبه پایان شب هولی

که خیال روشنی می برد با غارت

و ره مقصود در آن بود گم، آمد سوی پایان

و درون تیرگی ها، تنگنای خانه های ما در آن ویلان.این زمان با چشمه های روشنائی درگشوده ست

و گریزانند گمراهان، کج اندازان،

در رهی کآمد خود آنان را کنون پی گیر

و خراب و جوع، آنان را زجا برده ست

و بلای جوع آنان را جا به جا خورده ست

این زمان مانند زندان هایشان ویران

باغشان را در شکسته

و چو شمعی در تک گوری

کور موذی چشمشان در کاسه ی سر از  پریشانی

هر تنی زانان

از تحّیر بر سکوی در نشسته

و سرود مرگ آنان را تکاپو هایشان (بی سود) اینک می کشد در گوش.»خلق می گویند:

                                    « بادا باغشان را، در شکسته تر

هر تنی زانان، جدا از خانمانش، بر سکوی در، نشسته تر،

وز سرود مرگ آنان، باد

بیشتر بر طاق ایوان هایشان قندیل ها خاموش.»«بادا !» یک صدا از  دور می گوید.و صدائی از ره نزدیک،

اندر انبوه صداهای به سوی ره دویده:

« این، سزای سازگاراشان

باد، در پایان دوران های شادی

از پس دوران عشرت بار ایشان.»مرغ می گوید:

«این چنین ویرانگی شان باد همخانه

با چنان آبادشان از روی بیدادی.»

«بادشان !» ( سرمی دهد شوریده خاطر، خلق آوا )

                                                                       « باد آمین !و زبان آنکه با درد کسان پیوند دارد باد گویا ! »

                                                                     « باد آمین !

وهر آن اندیشه، درما مردگی آموز ویران ! »

                                                                      « آمین ! آمین ! »

وخراب آید در آوار، غریو لعنت بیدار محرومان

هرخیال کج که خلق خسته را با آن نخواها نیست.

و در زندان و زخم تازیانه های آنان می کشد فریاد:

                                                                 « اینک درد ، اینک زخم. »

( گرنه محرومی کجیشان را ستاید

ور نه محرومی بخواه از بیم زجر و حبس آنان آید )

                                                                « آمین !

در حساب دستمزد آن زمانی که به حق گویان

بسته لب بودند

و بدان مقبول

و نکویان درتعب بودند.»

                                                                « آمین !

در حساب روزگارانی

کز بر ره، زیرکان و پیش بینان را به لبخند تمسخر دور می کردند

و به پاس خدمت و سودایشان تاریک

چشمه های روشنائی کور می کردند.»

                                                               « آمین ! »

« با کجی آورده های آن بداندیشان

که نه جز خواب جهانگیری از آن می زاد

این به کیفرباد !»

                                                              « آمین ! »

« با کجی آورده هاشان شوم

که از آن با مرگ ماشان زندگی آغاز می گردید

و از آن خاموش می آمد چراغ خلق.»

                                                            « آمین ! »

« با کجی آورده هاشان زشت

که از آن پرهیزگاری بود مرده

و از آن رحم آوری و اخورده.»

                                                          « آمین ! »

« این به کیفر باد

با کجی آورده هاشان ننگ

که از آن ایمان به حق سوداگران را بود راهی نو، گشاده در پی سودا

و از آنان، چون بر سریر سینه ی مرداب از ما نقش برجا.»

                                                         « آمین ! آمین ! »و به واریز طنینن هردم آمین گفتن مردم

(چون صدای رودی از جا کنده، اندر صفحه ی مرداب آنگه گم. )

مرغ آمین گوی

دور می گردد

از فراز بام

در بسیط خطّه ی آرام، می خواند خروس از دور

می شکافد جرم دیوار سحرگاهان

وز بر آن سرد دود اندود خاموش

هرچه با رنگ تجّلی،  رنگ در پیکر می افزاید

می گریزد شب

صبح می آید.

       
نیما یوشیج - تجریش - زمستان سال 1330
مرغ آمین ( نیما یوشیج ) {شعر کامل} 1
پاسخ
 سپاس شده توسط PARTO.18 ، koorosh-joon ، Faust ، spent † ، -Demoniac- ، Medusa ، sober
آگهی
#2
من روزان ابری رو دوس دارم
پاسخ
#3
(12-06-2016، 15:24)PARTO.18 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
من روزان ابری رو دوس دارم

قاصد روزان ابری ، داروگ ، کی میرسد باران ؟؟؟؟ :/
این شعر اسمش داروگ ـه :/
مرغ آمین ( نیما یوشیج ) {شعر کامل} 1
پاسخ
 سپاس شده توسط sober
#4
قایقی خواهم ساخت....
/:
پاسخ
#5
خو تو که فهمیدی من کدومو میگم حالا چ فرقی می کنه : /
چرا میزنی : (
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  نیما حتی از خودش هم عبور می کرد
  معرفی کامل حروف ابجد و شگفتی های آنها
Thumbs Up مجموعه اشعار نیما یوشیج به‌همراه دستخط شاعر
  اهل کاشانم ... (سهراب سپهری) {شعر کامل}
Photo جواب بی ادبانه ی پسر نیما یوشیج به دکتر شفیعی کدکنی
  کپی‌برداری نیما از اشعار ناتل‌ خانلری
  نامه های ماندگار نیما یوشیج
  شعر جاده خاموش است◄نیما یوشیج
  مرغ آمین/ شعری از نیما یوشیج
  متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی امام خمینی(ره) (بسیار کبیر))

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان