حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

متن آهنگ sweet lies از اکسو

#1
Rainbow 
Oh 가끔 진실이란 거
اه بعضی وقتا حقیقت

Oh 거짓말보다 아픈 걸
اوه بیشتر از دروغ به آدم آسیب می رسون

Oh 모두 상처받긴 겁나는 걸
اه ما از صدمه دیدن میترسیم

진실에서 다 고개를 돌려
واسه همین از حقیقت رو برمیگردونیم...

조금 위험한 줄 알면서도 (So bitter)
میدونم که یکم خطرناکه (خیلی تلخ)

감당할 자신 없다고 (거짓말이라도)
اعتماد به نفسی برای تحملش ندارم (حتی اگه دروغ بگم)

꼭 그렇게 해서라도
اگه با انجام این کار

곁에 둘 수 있다면
بتونم تو رو در کنارم داشته باشم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین

세상에서 가장 달콤한 거짓 Baby
شیرین ترین دروغ در جهان عزیزم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

원하는 게 이거라면 다 해줄게
اگه این چیزیه که تو می خوای, من همش رو بهت میدم

No no no no no baby don't say
نه نه نه نه نه نه عزیزم نگو که

U want no liar
تو یه آدم دروغگو نمیخوای

No no no no no baby don't say
نه نه نه نه نه نه عزیزم نگو که

U want no bad guy
تو یه پسر بد نمیخوای

진실이 거짓보다 아파서
چون حقیقت بیشتر از دروغ درد داره

두 손으로 귀를 막는 너
با دستهات گوشاتو بپوشون

상처 주기 나도 싫어 (So bitter)
منم دلم نمیخواد بهت آسیب بزنم (خیلی تلخ)

이럴 수 밖엔 없는 걸 (아무리 해봐도)
ولی چاره ای جز این نیست (هر چقدرم تلاش کنم)

그래서 나 이렇게 또
پس من دوباره

할 수 없이 또다시
من دوباره اینکارو میکنم, چون من انتخاب دیگه ندارم

So I tell her
پس من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین

세상에서 가장 달콤한 거짓 Baby
شیرین ترین دروغ در جهان عزیزم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

원하는 게 이거라면 다 해줄게
اگه این چیزیه که تو می خوای, من همش رو بهت میدم

생각보다 쉽게 맘을 주지 않는 나
من به این راحتیا قلبمو بهت نمیدم

달콤한 거짓말로 너를 녹여
با دروغهای شیرینم ذوبت میکنم

Like a hot cocoa in the winter
مثل کاکائوی داغ در زمستون

억지로 너를 밀어내려 했어 계속해서
مدام سعی میکنم تو رو کنار بزنم

Had to tell you
مجبور شدم بهت بگم

That I lie to you
که بهت دروغ گفتم

But you know I'm a pretender
اما تو میدونی من یه آدم متظاهرم

이미 말했지 난 다루기가 힘든
قبلا بهت گفتم که من مثله یه

칼날이고 나를 원한다면
تیغ سنگینم, و اگه منو میخوای

깊숙이 베여 버릴지도 몰라
ممکنه عمیقا بریده بشی

경고해도 못 들은 척 귀를 막아
وانمود میکنی که هشدارهامو نمیشنوی

Let me tell you what's on my mind
بذار بهت بگم تو سرم چی میگذره

Sorry I can't be that guy
متاسفم من نمیتونم اون شخص باشم

많은 걸 바라지는 마
از من انتظار زیادی نداشته باش

사실은 나
در حقیقت من

시작하기 두려워 쓴 향기가
از اینکه شروع کنم می ترسم، چون

입안 가득히 느껴지잖아
من میتونم اون عطر تلخ رو تو دهنم مزه کنم

만약 네가
اگه تو

두 눈을 감고 거짓이라도
چشمهات رو ببندی و منو بخوای

날 원한다면 행복하게 해줄게
حتی اگه دروغ باشه، خوشحالت می کنم

세상 가장 달콤한 거짓말로
با شیرین ترین دروغ های دنیا که

I tell you
بهت میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

세상에서 가장 달콤한 거짓 Baby
شیرین ترین دروغ در جهان عزیزم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

원하는 게 이거라면 해줄게
اگه این چیزیه که تو می خوای، من همشو بهت می دم
I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین
متن آهنگ sweet lies از اکسو 1
پاسخ
آگهی
#2
(04-08-2020، 22:09)fatemeh 11 ساله نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
Oh 가끔 진실이란 거
اه بعضی وقتا حقیقت

Oh 거짓말보다 아픈 걸
اوه بیشتر از دروغ به آدم آسیب می رسون

Oh 모두 상처받긴 겁나는 걸
اه ما از صدمه دیدن میترسیم

진실에서 다 고개를 돌려
واسه همین از حقیقت رو برمیگردونیم...

조금 위험한 줄 알면서도 (So bitter)
میدونم که یکم خطرناکه (خیلی تلخ)

감당할 자신 없다고 (거짓말이라도)
اعتماد به نفسی برای تحملش ندارم (حتی اگه دروغ بگم)

꼭 그렇게 해서라도
اگه با انجام این کار

곁에 둘 수 있다면
بتونم تو رو در کنارم داشته باشم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین

세상에서 가장 달콤한 거짓 Baby
شیرین ترین دروغ در جهان عزیزم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

원하는 게 이거라면 다 해줄게
اگه این چیزیه که تو می خوای, من همش رو بهت میدم

No no no no no baby don't say
نه نه نه نه نه نه عزیزم نگو که

U want no liar
تو یه آدم دروغگو نمیخوای

No no no no no baby don't say
نه نه نه نه نه نه عزیزم نگو که

U want no bad guy
تو یه پسر بد نمیخوای

진실이 거짓보다 아파서
چون حقیقت بیشتر از دروغ درد داره

두 손으로 귀를 막는 너
با دستهات گوشاتو بپوشون

상처 주기 나도 싫어 (So bitter)
منم دلم نمیخواد بهت آسیب بزنم (خیلی تلخ)

이럴 수 밖엔 없는 걸 (아무리 해봐도)
ولی چاره ای جز این نیست (هر چقدرم تلاش کنم)

그래서 나 이렇게 또
پس من دوباره

할 수 없이 또다시
من دوباره اینکارو میکنم, چون من انتخاب دیگه ندارم

So I tell her
پس من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین

세상에서 가장 달콤한 거짓 Baby
شیرین ترین دروغ در جهان عزیزم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

원하는 게 이거라면 다 해줄게
اگه این چیزیه که تو می خوای, من همش رو بهت میدم

생각보다 쉽게 맘을 주지 않는 나
من به این راحتیا قلبمو بهت نمیدم

달콤한 거짓말로 너를 녹여
با دروغهای شیرینم ذوبت میکنم

Like a hot cocoa in the winter
مثل کاکائوی داغ در زمستون

억지로 너를 밀어내려 했어 계속해서
مدام سعی میکنم تو رو کنار بزنم

Had to tell you
مجبور شدم بهت بگم

That I lie to you
که بهت دروغ گفتم

But you know I'm a pretender
اما تو میدونی من یه آدم متظاهرم

이미 말했지 난 다루기가 힘든
قبلا بهت گفتم که من مثله یه

칼날이고 나를 원한다면
تیغ سنگینم, و اگه منو میخوای

깊숙이 베여 버릴지도 몰라
ممکنه عمیقا بریده بشی

경고해도 못 들은 척 귀를 막아
وانمود میکنی که هشدارهامو نمیشنوی

Let me tell you what's on my mind
بذار بهت بگم تو سرم چی میگذره

Sorry I can't be that guy
متاسفم من نمیتونم اون شخص باشم

많은 걸 바라지는 마
از من انتظار زیادی نداشته باش

사실은 나
در حقیقت من

시작하기 두려워 쓴 향기가
از اینکه شروع کنم می ترسم، چون

입안 가득히 느껴지잖아
من میتونم اون عطر تلخ رو تو دهنم مزه کنم

만약 네가
اگه تو

두 눈을 감고 거짓이라도
چشمهات رو ببندی و منو بخوای

날 원한다면 행복하게 해줄게
حتی اگه دروغ باشه، خوشحالت می کنم

세상 가장 달콤한 거짓말로
با شیرین ترین دروغ های دنیا که

I tell you
بهت میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

세상에서 가장 달콤한 거짓 Baby
شیرین ترین دروغ در جهان عزیزم

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین

원하는 게 이거라면 해줄게
اگه این چیزیه که تو می خوای، من همشو بهت می دم
I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین

I tell her
من بهش میگم

Sweet lies sweet lies sweet lies
دروغ های شیرین دروغ های شیرین دروغ های شیرین
عاشق این اهنگشونم
عشق یعنی خنده و گریه و لوس بازیای تائو  Heart

متن آهنگ sweet lies از اکسو 1
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان