امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

تالار اکسو EXO

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12

تالار اکسو EXO 12


پاسخ
 سپاس شده توسط _sehun_ ، DarkLight ، ᗩᐯᗩ⁷
آگهی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/vaje_20210310_113912.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/xrzp_20210310_113910.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/2lni_20210310_113909.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/jpjg_20210310_113907.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/6scj_20210310_113906.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/z1dq_20210310_113904.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/h9p4_20210310_113903.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/y2bb_20210310_113901.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/1s6s_20210310_113900.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/3aa_20210310_113858.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/d1m_20210310_113857.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/pu1t_20210310_113855.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/7lxu_20210310_113854.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/nmt_20210310_113852.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/5ddr_20210310_113851.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/hoxb_20210310_113849.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/mr56_20210310_113848.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/fuin_20210310_113846.jpg

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/wecn_20210310_113845.jpg
پاسخ
 سپاس شده توسط _sehun_ ، ᗩᐯᗩ⁷
وقتی که یه پاپی میشه :)
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/zlm1_20210316_141256.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/cxpi_20210316_141255.jpg


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/jznt_20210316_141140.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/k2z7_20210316_141138.jpg
پاسخ
 سپاس شده توسط _sehun_ ، ᗩᐯᗩ⁷
سهون و چان :)

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/e8sx_20210414_220751.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/h96b_20210414_220750.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/pv3i_20210414_220748.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/qkoq_20210414_220747.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/ntpy_20210414_220746.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/vylc_20210414_220744.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/fz7i_20210414_220742.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/p37z_20210414_220740.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/x5xh_20210414_220739.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/2ytq_20210414_220753.jpgقبل از سربازی:)
جذبه سهون و بک ^^
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/703m_20210410_232608.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/c1ft_20210410_232607.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/azyn_20210410_232605.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/bz28_20210410_232604.jpgچندتا عکس دیگه :)
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/phgy_20210409_233114.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/i4x7_20210409_233113.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/files/qcz2_20210408_002353.jpg

فیلم :)
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/view/1o6l_vid_20210418_141707.mp4/
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://uupload.ir/view/b78m_vid_20210412_145155.mp4/
پاسخ
 سپاس شده توسط _sehun_ ، ᗩᐯᗩ⁷
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://s4.uupload.ir/files/20210510_014441_ju3.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://s4.uupload.ir/files/20210510_014439_x7fv.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://s4.uupload.ir/files/20210510_014326_sayq.jpg
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://s4.uupload.ir/files/20210504_151831_wlaq.jpg

دوره اموزشی چانیول چند روز پیش تموم شد و بهش گواهی 모범상 رو دادن که پایین ترجمه ش نوشته شده :)


"گواهی‌نامه

سرباز نمونه - پارک چانیول از لشکر ۹ پیاده‌نظام

این سرباز با اهتمام و فداکاری وظایف خود را برای خدمت‌رسانی به کشور خود بجا آورده، علی‌الخصوص در دوره ۶-۲۱ آموزشی و تمرین؛ ایشان با روحیه فداکاری و خادم خود تبدیل به الگویی برای دیگران شده‌اند؛ این لوح‌تقدیر از این جهت به ایشان تقدیم می‌گردد.

۳ می ۲۰۲۱"


سربازهایی که در دوره‌ی آموزشی‌شون تو ارتش گواهیِ 모범상 رو دریافت می‌کنن، بین کره‌ایا به «یو‌شی‌جینِ زندگی واقعی» معروفن! یو‌شی‌جین کاراکتر سونگ‌جونگ‌کی تو سریال نسل‌خورشید بود
چانیول در کنار شیوون، یونهو و لی‌سونگی از معدود سلبریتی‌هاست که تا بحال تونسته این عنوان رو بگیره...
پاسخ
 سپاس شده توسط ᗩᐯᗩ⁷ ، _sehun_
سهونهههههه.وای خدا عالی بود این ادیت.

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://aparat.com/v/4Y6XT
میدونی جالب ترین بخش این زندگی چیه.؟
اینکه ما تو عصری زندگی میکنیم که
گوشی هاش هوشمندن
ولی ادماش احمق Dodgy
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://harfeto.timefriend.net/16336926635920
(حرفتو بهم بگو.دیدم همه گذاشت منم گذاشتم جیز)
پاسخ
 سپاس شده توسط _sehun_ ، ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ
نمونه کامنت‌های حمایتی که میتونین در اینستاگرام، لیسن، توئیتر [بهمراه هشتگ‌ها] و پست‌های نیور برای چانیول بذارین؛ 


앞으로도 찬열이를 믿을게
از این به بعد هم به چانیول باور دارم
-
우리 함께 힘내자 찬열아
بیا باهمدیگه قوی باشیم چانیولا
-
찬열아 너의 곁에 있을게
چانیولا ما همیشه کنارتیم
-
우리 모두 찬열이가 함께 행복하길 바래
آرزو میکنم هممون باهم با چانیول خوشحال باشیم
-
찬열아 항상 믿고 응원할게
چانیولا من همیشه بهت باور دارم و حمایتت می‌کنم
-
앞으로도 함께 가자 찬열아
بیا از الان به بعد هم با همدیگه قدم بزنیم چانیولا
-
나는 찬열의 진심을 믿어
من به صداقتِ چانیول ایمان دارم
-
찬열아 사랑하고 고마워
چانیولا ممنونم و دوستت دارم
-
노래해줘서 고마워 찬열아
ممنون که برامون می‌خونی چانیولا
-
우리 가수가 돼줘서 고마워 찬열아
ممنون که خواننده‌ی ما شدی چانیولا
پاسخ
 سپاس شده توسط ᴀʀмɪss ، _sehun_
تالار اکسو EXO 12

فقط یه اکسوال میفهمه :)
پاسخ
 سپاس شده توسط _sehun_ ، SɪʟᴠᴇʀMɪɴᴅ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان