گیفت کارت     حداقل سیستم مورد نیاز بازی   حداقل سیستم مورد نیاز بازی  

زمان مانده تا تحویل سال نو
  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

امتیاز موضوع:
  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 4.25
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

#چالش-جذب-سپاس

#1
درود!تو این تاپیک یه جمله یا هرچی مینویسین بعد باید ببینی چقد سپاس جمع میکنی!

دیگ خودتیو شانست!

هرچی دوس داشتی بنویس ولی اون جمله فحش نباشه لطفا/:

بشتابید بشتابیدددد 


به منم سپاس بدی هاا.-.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
BFF
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
._.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
mod
پاسخ
 سپاس شده توسط ʟᴇɪᴛᴏ ، Alien ، *Aɴѕel* ، ғαறØᴜs_ραѕѕeя_βყ ، Волшебник ، ѕσℓιηα ، lady_tailor ، ☆coииoя☆ ، نــــــــــⓐنسی
آگهی
#2
یه داستان کوتاه...!
ﺭﻭﺯﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ؛ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﯿﻤﻮﻥ ۱۰ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﺍﻃﺮﺍﻑ‌ﺷﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﯿﻤﻮﻥ؛ ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ‌ﺷﺎﻥ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۱۰ ﺩﻻ‌ﺭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻼ‌ﺵ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ۲۰ ﺩﻻ‌ﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﺍﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﻫﺎﯼ‌ﺷﺎﻥ ﺭﻓﺘﻨﺪ.
ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ۲۵ ﺩﻻ‌ﺭ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺁﻥ‌ﻗﺪﺭ ﮐﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺷﺪ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ‌ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺟﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﯿﻤﻮﻥ ۵۰ ﺩﻻ‌ﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ‌ﺭﻓﺖ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﻣﺤﻮﻝ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﻭ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻏﯿﺎﺏ ﺗﺎﺟﺮ، ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﮔﻔﺖ: «ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻤﻮﻥ ﺩﺭ ﻗﻔﺲ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ! ﻣﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ۳۵ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﻓﺮﻭﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻣﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ۵۰ ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﯿﺪ.» ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﮐﻪ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﻮﻝ‌ﻫﺎﯼ‌ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻫﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﯿﻤﻮﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺩ ﺗﺎﺟﺮ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ‌ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﻤﻮﻥ!
I want peace (:

پاسخ
 سپاس شده توسط نــــــــــⓐنسی ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، *Aɴѕel* ، صباnafas ، ♡•rainy_girl•♡ ، ғαறØᴜs_ραѕѕeя_βყ ، ♜THE DARKNESS♜ ، ʟᴇɪᴛᴏ ، ƤᴏᴏƁᴏи
#3
سنگین ترین جمله ی جهان:
هارمانم بابا نرده چارشافن/:
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
♥pashmakan♥
پاسخ
 سپاس شده توسط AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، Alien ، *Aɴѕel* ، صباnafas ، ♡•rainy_girl•♡ ، ғαறØᴜs_ραѕѕeя_βყ ، ♜THE DARKNESS♜ ، ʟᴇɪᴛᴏ ، ƤᴏᴏƁᴏи ، BTS.ARMY ، لــــــــــⓘلی ، Medusa
#4
سپاس=هوار سپاس Big Grin
آن سپاس = بک سپاس Big Grin
سپاس بدین هوار تا سپاس میدم *-* Big Grin Heart
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
^-^ 私はオタクです
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
*-*  그리고 ARMY
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
(: And these are my whole life

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
*آموزشات برای مسابقه گرگینه*
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
*گروه بندی تمامی گرگینه ها*
به جمع ما بپیوندید (;
پاسخ
 سپاس شده توسط نــــــــــⓐنسی ، rena_rouge ، Alien ، *Aɴѕel* ، صباnafas ، ғαறØᴜs_ραѕѕeя_βყ ، ♜THE DARKNESS♜ ، ʟᴇɪᴛᴏ ، ƤᴏᴏƁᴏи ، meri24 ، ❄Parᴉnaz❄ ، Medusa
#5
سس ماس

دو تا خط میبینم این فلامینگو
دایره میبینم از بالا تپله
مثلث میشه شرت بابات
بگیر دستت میشه چتر نجات
خشتک پاره ها زیر بغل سلام
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
:‌)B F F(:
پاسخ
 سپاس شده توسط AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، Alien ، *Aɴѕel* ، صباnafas ، ♜THE DARKNESS♜ ، ƤᴏᴏƁᴏи
#6
نوشته بود: از من میشنوی تو استکان هیچکس دریا نریز (:

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
☆♡

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
‌دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
(: ωє αяє иσт αℓινє fσя α ℓσиg тιмє
پاسخ
 سپاس شده توسط ♜THE DARKNESS♜ ، Alien ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، ჩяσOσкєη ժяєαм ، ραяα∂ιѕe ، صباnafas ، ʟᴇɪᴛᴏ ، ƤᴏᴏƁᴏи ، *Aɴѕel*
#7
هیچوقت فراموش نکن بعضی وقتا گفتن: دوست دارم و متاسفم. از گفتن و دادن خیلی چیزا تاثیرش بیشتره.
پاسخ
 سپاس شده توسط نــــــــــⓐنسی ، Alien ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، AVA_MADI* ، صباnafas
#8
خدایی ریدم توش
ها دایی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
:‌)B F F(:
پاسخ
 سپاس شده توسط BTS.ARMY ، Alien
#9
گف‌موحای‌بلندبهدنمیادSmile!
رفدم‌کوتاهشون‌کردم!-
گف‌موحای‌مشکیح‌دوث‌ندارمحSmile
رنگشونوطلاییح‌کردمحSmile
اومد‌طرفم‌بغلم کرد!-
دم‌گوشم‌ آروم‌گف:!
لعنتی‌هیچ‌وخ‌مثه‌اون‌نمیشیح!!
15
پاسخ
 سپاس شده توسط ♜THE DARKNESS♜ ، Alien ، صباnafas ، ƤᴏᴏƁᴏи ، AVA_MADI* ، AVA_MADI*
#10
(13-01-2021، 19:53)♡Араш R♡ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
خدایی ریدم توش
ها دایی

ها دای خخخخ دهنت ارش
I want peace (:

پاسخ
 سپاس شده توسط ♡•rainy_girl•♡ ، ♜THE DARKNESS♜


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان