امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﯼ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ FMC SX5 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺪ

#1
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﯼ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ FMC SX5 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺪ 1

ﻣﺎﻩ‌ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩﺍ SX5 ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﯼ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ FMC SX5 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺪ 1

ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ 589 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ 60 ﺭﻭﺯﻩ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﮑﺲ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﯼ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻓﺮﺩﺍ SX5 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﯼ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ FMC SX5 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺪ 1

ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ‌ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮﻭﺵ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ 60 ﺭﻭﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺮﺩﺍ SX5 ﮐﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ FMC SX5 ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ 1.6 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ 123 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﺩﺭ 6000 ﺩﻭﺭ ﻭ 154 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺩﺭ 4400 ﺩﻭﺭ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺳﺮﯼ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ FMC SX5 ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖ‌ﻫﺎ ﺷﺪ 1

ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ CVT ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﺟﻠﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺍﺯ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺩ ﻻ‌ﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎ، ﺳﺎﻧﺮﻭﻑ، ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺮﻗﯽ، ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ 8 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻭ ﯾﺎ ﭼﺮﺍﻍ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺭﻭﺯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  ﮔﺮﺍﻥ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  ﻧﮕﺎﻫﯽ به ﺭﻧﻮ 9، ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﻭﭘﺎ
  ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ SMW G01 ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﺮﺩ ﺁﻫﻨﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ SWM X3 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﭼﯿﻨﯽ Xpeng ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ
  ﻫﻮﺁﻭﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ کرد
  ﺟﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﻗﯽ جدیدی ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ
  ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﺎﻧﮏ ۳۰۰ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺟﻬﺎﻥ
  ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﯽ‌‌ﺷﻮﺩ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان