امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳

#1
Humanfemale 
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط کرونا ، Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ، Highschool ، m.h.sa
آگهی
#2
بودجه بندی آزمون هاقلمچی 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/s254714_22779_D8A8D988D8AFD8ACD98712D982D984D985DA86DB8C02-03.pdf

گاج
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/n60295_22779_D8A8D988D8AFD8ACD98712DAAFD8A7D8AC02-03.pdf


گزینه ۲
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/x783979_22779_D8A8D988D8AFD8ACD98712DAAFD8B2DB8CD986D98702-03.pdf

سنجش
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/p413359_22779_D8A8D988D8AFD8ACD98720D8B3D986D8ACD8B402-03.pdf

خیلی سبز

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/i672705_22779_D8A8D988D8AFD8ACD98720D8AE20D8B3D8A8D8B220D8A7D98.pdf
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط کرونا ، Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‌‌‌‌ ، ꧁☬Konkur☬꧂ ، Highschool ، m.h.sa
#3
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1

سنجش


مرحله اول ۲۸ مهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/i57492_D8B3D986D8ACD8B412D8A7D986D8B31-02_5884379141419044779.pdf

مرحله دوم ۱۹ آبان
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/y455663_D8B3D986D8ACD8B412D8A7D9862-02_5942746978172538771.pdf

مرحله سوم ۱۰ آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/u54012_D8B3D986D8ACD8B412D8A7D9863-02_6003323244159963807.pdf

مرحله چهارم ۱ دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/e50301_D8B3D986D8ACD8B412D8A7D9864-02_5778206098162980246.pdf

مرحله پنجم ۲۲ دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/e78081_D8B3D986D8ACD8B412D8A7D9865-02_5843627293418722235.pdf
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط کرونا ، Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، Highschool ، m.h.sa
#4
قلمچی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1

آرشیو تیر تا دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/FCEDzBRS#bHiSqRrH_drKFZIS0IpH-_5JPR2eDVQee_Wah_FWXbA

۶ بهمن
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/i607734_D98212D8A7D986-6D8A8D987D985D98602_5881803909093134645.pdf
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط کرونا ، Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، Highschool ، m.h.sa
#5
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1

گزینه ۲


۷ مهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/1TlEmYhT#T8rv9aF4G1zW37cbak8D7xc8cYnOAK6My1NIEFngST8

۲۱ مهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/YHdHWYpB#kOlRHasFc3RipX2F_AA15rcOC59eBuwQMYSrzrOcBi4

۱۲ آبان
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/MDEAADCS#gzsEZcNqXvFR8g8EWvyRWqUXoB6-KkA13avXIPzUcd0

۳ آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/hakxiADS#lRRoTC2uK03jNX1grlF7B5_JKselVs1EAtVP2W6cLJU

۲۴ آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/UeUDnDpJ#kjXin_heYvAVVsYlH563ZbPNzwjHoDwGhiYlZ9n87Lo

۱۵ دی ( هدیه)
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/xW02BK6D#iaDV98W9v57pkRLLeaRu5lNAJSrLpUBh2cOVUugT0MA

۲۹ دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/FCsX3LJB#wkdLhFllaRYV9QB03Ib05KzhkQSFBVGRNDm638HlM1Uتوجه: در صورت عدم بالا نیامدن دکمه دانلود در موبایل از حالت «سایت مخصوص رایانه» استفاده کنید
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط کرونا ، Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، Highschool ، m.h.sa
#6
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1

ماز


بودجه بندی آزمون های ماز
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://imgurl.ir/uploads/d332084_D8A8D988D8AFD8ACD98712D985D8A7D8B202-03_5807861013390823026.pdf


۲۰ مهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/NHMRXKiY#1wDkSnggKSXrhM8Sh2kgzwtFcLHh4NrSMozjKv1Nj5E

۳آبان
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/hCthEDZY#-CU4HLTL-ZdDwbf7gNoVzH4wQ5G6-dFsublPVh8SkTY


۱۸ آبان
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/8LFTxARK#jCyKqUl1JgTNCm-5vOqj2Bv4YuIrLh1f9RmLM7XYE3s


۲آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/FOM0CB4A#fOZVc0VnCMgDEDrWcy8DwxdXEZF9Otj68JHe10cIYRg


۱۶آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/gG9WnDQb#yCxv-VH4ELHz8xM21Pd8VYHVIQ2TMa_AS6oBzCTG2wk

۳۰ آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/tOsjkKiS#eyTJpf7SMYAsEdpGMdUGdwn3W3n2ooqoBRoWa-vdhC8


۲۱ دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/tSshjAYS#psR9c1Va4pUTZGYzHtRmUGc7YydvTBtUbOs_iSuUmgI


۲۸دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/5e1yiBzS#faSQ3o4H7-2Lay7UKthwBcn3s9PdUC97QjujwDT8qKs


۵ بهمن
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/NX1HCDQa#KD-0EV3FEOu-d78VYCxHXcpCtG3bqyiksnKHHZvnUUc
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، کرونا ، Highschool ، m.h.sa
آگهی
#7
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1

خیلی سبز


۷ مهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/gekwVZqB#qrX2qAx5U6Dvno4aLPwtZOg9JJW6Ho33P6Q4GanyF70

۲۸ مهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/1DEWlCDT#AzoPBFNlGLIL-O5vAIePiO-s2J-Urunq0-afPrSxnoQ

۱۰ آذر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/VPtnnJaQ#G0e3syKbK5o5iGdn0enK4N_LKRUzcty0nAQslslp6_s

۱۹ آبان
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/AbFHESLa#JqMdfkO0avDF3w40Dxqz4LomvwVk0NBaUCQup9W9Y78

۱دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/9SVECShC#IC_GaMru5qAYyJhhAAKkC_uLF3k-KRPpaHRwjo157lo

۲۹دی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/VfsVhJCa#rP7OZbvWyvnU6Iw63DHy-CzNePeeNG1437TQgE7fWlU
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، کرونا ، m.h.sa
#8
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1


گزینه ۲


۱۳ بهمن
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/xCMGRLIS#m8WB70C6aNdL9Q6L0wu5xZG128sWpiIsha27FO9L8sEتوجه: در صورت عدم بالا نیامدن دکمه دانلود در موبایل از حالت «سایت مخصوص رایانه» استفاده کنید
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، کرونا ، ꧁☬Konkur☬꧂ ، m.h.sa
#9
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1
سنجش۱۳ بهمن
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/9CF1SISZ#tnOZ6_yoFk4E5uTnbV4Cby75ptVxEZfZ7_X5ZZxGCNQ
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، کرونا ، m.h.sa
#10
(04-02-2024، 12:25)☪爪尺.山丨几几乇尺☪ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
 
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آزمون های آزمایشی رشته انسانی | ویژه کنکور ۱۴۰۳ 1

سنجش۱۳ بهمن
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/9CF1SISZ#tnOZ6_yoFk4E5uTnbV4Cby75ptVxEZfZ7_X5ZZxGCNQ


فایل اصلی سوالات

دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
https://mega.nz/file/ASFyhSCa#xCZ8m9_oUGbPGNJCIue8VBuiYlAOkBcYrCZFqw_OEbo
خلاف قوانین؟! تکراری؟! بی کیفیت؟! اسپمزا؟! اسپم؟!کم محتوا؟!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ویلای دو خوابه و ارزان قیمت در نزدیکی دریا در شهر رامسر (:
پاسخ
 سپاس شده توسط Polise ، ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‍ ، m.h.sa


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Lightbulb ● ویژه کنکور فرهنگیان ۱۴۰۳
  آزمون 11 اسفند تشریحی ماز ( رشته انسانی)
Question آزمون ۲۷ بهمن تشریحی ماز ( رشته انسانی)
Exclamation آرشیو آزمون های مرآت 1401-1402
Question آرشیو آزمون های خیلی سبز 1401-1402
Question آزمون نهایی ماز - درس جامعه شناسی ۳
Earth سوالات احتمالی کنکور اردیبهشت
Book کتاب چند کنکور خیلی سبز رشته انسانی
Book کتاب روانشناسی موج آزمون
Question مجموعه کنکور ۹۸تا۰۲ سـه رشته با پاسـخ همراه بــا سوالات شبیه ساز

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان