امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 4.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

متن آهنگ های Eminem (با ترجمه)

#1
We touch I feel a rush

ما لمس کردیم و من احساس فشار میکنم

We clutch it isn’t much

ما چنگ زدیم این چیز زیادی نیست

But it’s enough to make me wonder whats in store for us

اما این واسه اینکه من تعجب کنم که چه چیزی تو فروشگاه واسه ماست کافیه

It’s lust, it’s torturous

این هوس,این زجراوره

You must be a sorceress ’cause you just

تو باید جادوگر باشی چون تو دقیقا

Did the impossible

کار غیر ممکن رو انجام دادی

Gained my trust don’t play games it’ll be dangerous

اعتماد منو جلب کن,با من بازی نکن..این خطرناکه

If you fuck me over

اگه کار منو تموم کنی

‘Cause if I get burnt imma show you what it’s like to hurt

چون اگر منعصبانی بشم نشونت میدم که زخمی شدن یعنی چی

Cause I been treated like dirt before you

چون با من قبل از تو مثه 1تیکه اشغال رفتار میشد

And love is “evil”

و عشق شیطانیه

Spell it backwards I’ll show you

اگه از ته بخونی میفهمی (evil – live)

Nobody knows me I’m cold

هیچکسی منو نمیشناس..من سردمه

Walk down this road all alone

تنهایی در جاده راه رفتن

It’s no one’s fault but my own

این گناه کسی نیست,تقصیر منه

It’s the path I’ve chosen to go

این مسیریه که من تصمیم گرفتم برم

Frozen as snow I show no emotion whatsoever so

همه جا از برف یخ زده اما من از انچه پیش اومده هیچ احساسی دارم

Don’t ask me why I have no love for these motherf*cking hoes

از من سوال نکن چرا.من هیج عشقی به این *** ندارم

Bloodsucking succubus, what the fuck is up with this?

این خون دمار از روزگارمون دراورد

I’ve tried in this department but I ain’t had no luck with this

من درین جا کلی تلاش کردم اما شانس با من نبود

It sucks but it’s exactly what I thought it would be

این مزخرفه اما دقیقا همون چیزیه که فک میکردم باشه

Like trying to start over

مثه اینه که تلاش کنیم از اول شروع کنیم

I got a hole in my heart, I’m some kind of emotional rollercoaster

1سوراخ تو قلبم ایجاد شده.احساس میکنم من1جور رولر کوسترم(ازین ترن هایی که تو شهربازی هست)

Something I won’t go on ’til you toy with my emotion, so it’s over

چیزی که هیچوقت شروع به کار نمیکنه تا زمانی که تو با احساسات من بازی کنی، پس این تموم شدس

It’s like an explosion every time I hold you

انگار هر دفعه که بقلت میکردم از درون احساس انفجار میکردم

I wasn’t joking when I told you

من شوخی نمیکردم وقتی بهت گفتم که

you take my breath away

تو نفس های منو بریدی

You’re a supernova… and I’m a

تو ستاره ی دنباله داری و من

I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon

من فضای موشکم و قلب تو ماه

And I’m aiming right at yo

و من هدفم درست تویی

Right at you

درست روی تو

250 thousand miles on a clear night in June

هزاران مایل در 1 شب روشن 25 ماه جون

And I’m aiming right at you

و من هدفم درست تویی

Right at you(x2)

درست روی تو

I do whatever it takes

من هرکاری که براش نیاز باشه رو انجام میدم

When I’m with you I get the shakes

وقتی من با توام تنم میلرزه

My body aches when I ain

بدنم درد میگیره وقتی نیستی

With you I have zero strength

با تو هیچ قدرتی ندارم

There’s no limit on how far I would go

هیچ حد و مرزی برای اینکه تا کجا برم وجود نداره

No boundaries, no lengths

بدون مرز، بدون طول

Why do we say that until we get that person that we thinks

چرا ما میگیم که تا زمانی که ما اون شخصی رو که فک میکنیم

Gonna be that one and then once we get ‘em it’s never the same?

شخص مناسب برای ماست رو به دست نیاریم و هنگامی که به دستشون بیاریم دیگه مثل قبل نیست؟

You want them when they don’t want you

تو اونارو میخوای وقتی که اونا تورو نمیخوان

Soon as they do feelings change

تا اینکه انجام میدن حس ها عوض میشه

It’s not a contest and I ain’t on no conquest for no mate

این مسابقه نیست و من توی هیچ مسابقه ازدواجی پیروز نشدم

I wasn’t looking but I stumbled onto you must’ve been fate

من دنبال کسی نمیگشتم اما تصادفا به تو برخوردم ,تو باید سرنوشتم باشی

But so much is at stake what the f*ck does it take

اما هرچقدر که شرط ببندم ***

Let’s cut to the chase

بیا به فرار کردن خاتمه بدیم

But a door shuts in your face

اما در روی تو بسته میشه

Promise me if I cave in and break and leave myself open

بهم قول بده که اگر من فرو بریزم و خرد بشم وخودمو ببازم

That I won’t be making a mistake

من مرتکب اشتباهی نشدم

I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon

من فضای موشکم و قلب تو ماه

And I’m aiming right at yo

و من هدفم درست تویی

Right at you

درست روی تو

250 thousand miles on a clear night in June

هزاران مایل در 1 شب روشن 25 ماه جون

And I’m aiming right at you

و من هدفم درست تویی

Right at you(x2)

درست روی تو

So after a year and 6 months it’s no longer me that you want

بنابراین پس از یک سال و 6 ماه دیگر تو منو نمیخوای

But I love you so much it hurts

اما من دوست دارم.هرچقدرم که صدمه ببینم

Never mistreated you once

هیچوقت باهات بدرفتاری نکردم

I poured my heart out to you

من قلبم رو به تو دادم

Let down my guard swear to god

حفاظتمو کنار گذاشتم به خدا قسم

I’ll blow my brains in your lap

من مغزمو تو دامنت منفجر میکنم

Lay here and die in your arms

اینجا دراز بکشی و روی بازوات بمیری

Drop to my knees and I’m pleading

زانو میزنم و دفاع میکنم

I’m trying to stop you from leaving

من دارم سعی میکنم که کاری کنم که تورو از رفتن متوقف کنم

You won’t even listen so fuck it

تو حتی نمیخوای گوش کنی پس لعنت بهش

I’m trying to stop you from breathing

من دارم سعی میکنم که کاری کنم که دیگه نفس نکشی

I put both hands on your throat

من هردو دستم رو روی گلوت گذاشتم

I sit on top of you squeezing

درحالی که فشارت میدم روت نشستم

‘Til I snap you neck like a Popsicle stick

تا گردنت رو مثه 1 پاستیل بشکونم

Ain’t no possible reason I could think of to let you walk up out this house

هیچ دلیلی وجود نداره که من بهت اجازه بدم که پاتو توی این خونه بذاری

And let you live

و بذارم زندگی کنی

Tears stream down both of my cheeks

و اشکهای من روی گونه هام سرازیر شد

Then I let you just go and just give

بعدش من گذاشتم فقط بری و بدی

And before I put that gun to my temple

و قبل از اینکه تفنگ رو روی گیجگاهم بذارم

I told you this

من اینو بهت گفتم

And I would’ve done anything for you

و من همه چیز برای تو انجام میدادم

To show you how much I adored you

واسه اینکه بهت نشون بدم که چقدر ستایشت میکردم

But it’s over now

اما همه چی الان تموم شده

It’s too late to save our love

خیلی دیره که عشقمون رو نجات بدیم

Just promise me you’ll think of me every time you look up in the sky and see a star ’cause imma

فقط به من قول بده که هروقت به آسمان نگاه میکنی و یک ستاره میبینی به من فکر کنی

I’m a space bound rocket ship and your heart’s the moon

مو مث فضای حرکت موشکمو قلب تو کره ی ماه

And I’m aiming right at you

و هدفت درست تویی

Right at you

درست سمت تو

250thousand miles on a clear night in June

هزاران مایل در 1 شب روشن 25 ماه جوَن

And I’m so lost without you

و من خیلی سردرگمم بدون تو

Without you

بدون تو
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000 ، love 2012 ، a beautiful lie ، ~SoLTaN~ ، serpico ، best~boy ، AmItiSe ، negar98 ، asdfghjklzxcvbnm ، SALAM MAN AMIRAM ، no love ، baran.T ، sara ss501 ، Magical Girl ، The Ginkel ، Mไ∫∫ ∫MΘKξЯ ، @_.).paya.(._@ ، Şilēຖt Ş¢rēค๓ ، love10 ، بی همتا... ، Parisa 78 ، First Star ، ~ CrAzY HuMaN ~ ، !...rana ، ساناز ن ، delsa.mdn ، eɴιɢмαтιc ، ▲ℐяυηℐє ҡι∂ƨ▲ ، # αпGεʟ ، ~ ẰLi ~
آگهی
#2
no love

Throw dirt on me and grow a wildflower

توهین کنین به من بهتر رشد میکنم

But it’s “f-ck the world”, get a child out her

و لعنت به این دنیای آشغال ، بچرو ازش دورکن

Yeah, my life a b-tch, but you know nothing bout her

آره زندگی خرابه اما هیچی ازش نمیدونی

Been to hell and back, I can show you vouchers

جهنم بودم و برگشتم مدرکم میتونم نشونتون بدم

I’m rolling Sweets, I’m smoking sour

مواد رو باخوشی میچشم و سیگارتند میکشم

Married to the game but she broke her vows

اما این بازی رپ ازدواج کردم ولی بهم بدقولی کرد

That’s why my bars are full of broken bottles

همینه که جایی که واسه صرف مشروب میرم بطریهاش شکستس

And my night stands are full of open Bibles

و شبا انجیل رو باز میکنم و میخونم

I think about more than I forget

بیشتر از اینکه فراموشش کنم در موردش فکر میکنم

But I don’t go around fire expecting not to sweat

اما من آدمی نیستم که بطرف گرما برم و از عرق کردن و رنج شکایت کنم

And these n-ggas know I lay them down, make their bed

و این سیاها(رقیبام)میدون که قبرشون رو میسازم

Bitches try to kick me while I’m down, I’ll break your leg

حرومزادها سعی کنین منو بزنین وقتی افتادم,من پاتون رو میشکنم

Money outweighing problems on the triple beam

اما پول هستش که تو ترازوی زندگی مشکلات رو از بین میبره

I’m sticking to the script, you n-ggas skipping scenes

من سعی میکنم بتون خوبی کنم ولی شما سیاها به اون راه میزنین خودتون رو

Be good or be good at it

خوب آدمی باش یا تو کارت خوب باش

Fu*cking right I’ve got my gun, semi-Cartermatic

درسته تفنگ تو دستمه و من کارت نیمه اتوماتیک گذاشتمش

Yeah, put a di*ck in their mouth, so I guess it’s “f-ck what they say”

آره دهن همشون رو گل میکنم و چیزیکه میگم:فقط چرت میگن

I’m high as a bi*tch: up, up and away

و این مواد لامصب منو به آسمونا میبره

Man, I come down in a couple of days

هی مرد تا چند روزه دیگه میام پایین

OK, you want me up in the cage, then I’ll come out in beast mode

باشه میخوای من تو زندان باشم,ولی بازم مثه یه حیوان میام بیرون

I got this world stuck in the safe, combination is the G-code

و این جهانم رو با امنیت تو مشتمه و رمزش ترکیبی از G-code(گانگستر کد(

It’s Weezy motherf-cker, blood gang and I’m in bleed mode

اره من ویزی هستم مادر بخطا و عضو گروه Blood Gang و آماده خون ریزی

All about my dough but I don’t even check the peephole

کلی پول دارم و حتی قفل گاو صندوقم رو چک نمیکنم

So you can keep knocking but won’t knock me down

پس میتونین با کلمهاتون منو بزنین ولی نمیتونین منو زمین بزنین

No love lost, no love found

هیچ عشقی گم نشده, هیچ عشقی پیدا نمیشه

[Hook - Eminem & Lil Wayne]

It’s a little too late to say that you’re sorry now

دیگه دیره که ابراز تاسف کنی

You kicked me when I was down

منو آدم حساب نکردین وقتی پایین بودم

F-ck what you say, just (don’t hurt me, don’t hurt me no more)

فرقی نداره چی میگی واسم,فقط هیچ آسیبی نمیتونی بم بزنی

That’s right bi*tch: and I don’t need you, don’t want to see you

آره همینه که هست و نیازی بت ندارم نمیخوام ببینمت

Bi*tch you get (no love)

حرومزاده تو هیچ عشقی ازم نخواهی دید

You show me nothing but hate

تو هیچی جز نفرت بم نشون ندادی وقتی پایین بودم

You ran me into the ground

ازم سواستفاده میکردی و وقتی نیازم نداشتی زمین میزدی منو

But what comes around goes around

و چیزی که عوض داره گله نداره

I don’t need you (don’t hurt me)

نیازی بت ندارم

You (don’t hurt me no more)

نمیتونی منو بزنی

That’s right, and I don’t need you, don’t want to see you

آره همینه که هست و نیازی بت ندارم نمیخوام ببینمت

You get (no love)

هیچ عشقی ازم نخواهی دید

Bitch you get (no love)

حرومزاده هیچ عشقی نخواهی دید

And I don’t need you

و نیاز بت نیست

Get em

ادامه بده

[Verse 2 - Eminem]

I’m alive again

دوباره زنده شدم

More alive than I have been in my whole entire life

و عاقل تر و زنده تر از تمام طول زندگیم

I can see these people’s ears perk up as I begin

گوشای مردم رو میبینم که وقتی میخوام بخونم تیز میشه

To spaz with the pen, I’m a little bit sicker than most

تا خودمو با این خودکار خالی کنم,و تا حالا به این حد عقده نکرده بودم

Sh-t’s finna get thick again

و این بغض گلوم میخواد بترکه

They say the competition is stiff

و میگن این رقابت رپ سخته

But I get a hard di*ck from this sh-t, now stick it in

اما من دوباره برگشتم و وقتشه که بترکونم

I ain’t never giving in again

و هیچوقت دوباره نخواهم باخت

caution to the wind, complete freedom

و هشدارم رو میدم برای بدست آوردن آزادی مطلق

Look at these rappers, how I treat them

به این رپرا نگا کن,ببین چجوری باشون رفتار میکنم

So why the f-ck would I join them when I beat them

پس چه دلیلی باید وجود داشته باشه که باشون به جدال بپردازم

They call me a freak because

اونا منو دیونه صدا میکنن چون

I like to spit on these p-ssies fore I eat them

من دوس دارم رو این ترسوها تف کنم قبل اینکه بخورمشون

Man, get these whack co*cksu*ckers off stage

پسر این رپرای ضایع رو بیار پایین

Where the f-ck is Kanye when you need him?

کانیه کجاست وقتی بش نیاز داری

Snatch the mic from ‘em, bi*tch I’mma let you finish in a minute

میکروفون رو ازش بگیره و بگه فقط 1 دقیقه وقت داری که بحرفی

Yeah the rap is tight

آره رپ سخته

But I’m tryna spit the greatest verse of all time

اما من میخوام بهترین ورس دنیا رو بخونم

So you might want to go back to the lab tonight and um

پس ممکنه با شنیدن این کلمات به استودیوت برگردی

Scribble out them rhymes you were going to spit

و همه کلماتی رو که آماده کردی بودی بخونی خط بزنی

And start over from scratch and write new ones

و دوباره شروع کنی بنویسی

But I’m afraid that it ain’t gonna make no difference

اما میترسم که دیگه نتونی تغییری تو کلماتت ایجاد کنی

When I rip this stage and tear it in half tonight

وقتی امشب این صحنه اجرا رو میترکونم

It’s an adrenaline rush to feel the bass thump

با یه ضربه هیجان بیس رو تو وجودت احساس میکنی

In the place all the way to the parking lot, fellow

از همین اینجا تا پارکینگ,مرد

Set fire to the mic and ignite the crowd

و این میکروفون و جمعیت رو آتیش میزنم

You can see the sparks from hot metal

میتونی جرقه ها رو ببینی

Cold-hearted from the day I Bogarted the game

و از روز اولی که این بازی رپ رو تو دستم گرفتم دل سرد شدم

My Soul started to rot fellow

روحم شروع شد به فاسد شدن, مرد

When I’m not even in my harshest

حتی وقتی که حتی عصبانی نیستم

You can still get roasted because Marsh is not mellow

ممکنه هنوز بسوزونمت چون مارشال بی رحمه

Til I’m toppling from the top I’m not going to stop

تا وقتی که از اوج نکشنم پایین من وانمیستم

I’m standing on my Monopoly board

من رو تخته ی ریاستم وایستادم

That means I’m on top of my game and it don’t stop

این یعنی اینکه من بهترین رپر تو این بازی هستم و این تموم شدنی نیست

Til my hip don’t hop anymore

تا موقعی که ریتم خودم رو از دست بدم

When you so good that you can’t say it

و وقتی که قوی هستی نمیتونی خودت رو توصیف کنی

’cause it ain’t even cool for you to sound co*cky anymore

چون حتی دیگه واسه خودتمم جالب نیست که از خود راضی باشی

People just get sick cause you spit

مردم دیگه از خوندنت خسته میشن

These fools can’t drool or dribble a drop anymore

این احمقا دیگه توان چرت و پرت گفتن جالب رو هم ندارن

And you can never break my stride

و هیچوقت نمیتونین قدم های سنگین منو تحمل کنین

You never slow the momentum at any moment I’m about to blow

و نمیتونین هیجانی رو که موقع خوندن ورسم دارم کم کنین

You’ll never take my pride

هیچوقت نمیتونین غرورم رو ازم بگیرین

Killing the flow, slow venom and the opponent

و با فلو. کشندم مثل یه سم آروم آروم اثر میکنه و رقیبم

Is getting no mercy, mark my words

هیچ رحمی بش نمیکنم,حرفام رو حفظ کن

Ain’t letting up, relentless

بدون مکث و بی رحم

I smell blood, I don’t give a f-ck: keep giving them hell

و خون رو تنفس میکنم و اهمیتی نمیدم که جهنم رو واسشون بپا میکنم

Where was you when I fell and needed help up?

کجا بودی وقتی من پایین بودم و به کمک احتیاج داشتم

You get no love

تو هیچ عشقی ازم نخواهی برد
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000 ، ~SoLTaN~ ، love 2012 ، serpico ، best~boy ، SALAM MAN AMIRAM ، no love ، baran.T ، sara ss501 ، Magical Girl ، Mไ∫∫ ∫MΘKξЯ ، pari$amliali ، First Star ، ∆ MeRzaD ∆ ، delsa.mdn
#3
lighter ft bruno mars


This ones for you and me Living out our dreams

این آهنگ واسه تو و منِ، که رویاهامونو بزاریم کنار

We are right where we should be

و به جایی که مستحقش هستیم برسیم

With my arms out wide I open my eyes And now All I wanna see

همراه با دستان و چشمانی باز تنها چیزی که میخوام ببینم

Is a sky full of lighters A sky full of lighters

یه آسمون پر از نورِ ، یه آسمون پر از نور

[Eminem]

By the time you hear this I will have already spiraled up

وقتی داری این آهنگو میشنوی من آماده ضربه زدن خواهم بود

I would never do nothin to let you cowards fuck my world up

هیچ وقت کاری رو انجام نمیدم که یه مُشت آدم بزدل دنیامو خراب کنن

If I was you I would duck or get struck like lighting fighters

اگه جات بودم، سریع خودمو گم و گور میکردم

Keep fighting Put your lighters up

ولی جنگجوها به جنگیدنشون ادامه میدن ، پس فندکتو به سمت آسمون بگیر

Point em’ skyward UH! Had a dream I was king I woke up Still king

خواب میدیدم که موقعی پادشاه رپ بودم، بیدار شدم: هنوزم پادشاه رپ باقی موندم

This rap game’s nipples is mine For the milking

این بازیِ رپ هنوز دست منه چون هنوز جای رشد دارم

Till nobody else even fuckin feels me Till it kill me

و هیچ کس نمیتونه جای منو بگیره ، مگر این که منو بکشه

I swear to god I’ll be the fucking illest in the music, There is Or there ever will be

به خدا قسم، من بهترین شخص تو رپ هستم، و همیشه هم باقی خواهم ماند.

Disagree? Feel free

قبول نداری؟! هر جور راحتی

but from now on I’m refusing, to ever give up,

اما از حالا دیگه تسلیم هیچی نمیشم تا همه چیزو بدست بیارم

Only thing I ever gave ups using No more excuses

فقط یهچیز هست که همیشه استفادش میکنم ، هیچ عذری برام موجّه نیست

Excuse me if my head’s to big for this building

منو ببخش اگه گنده تر از دهنم حرف زدم

And pardon me if I’m a cocky prick But you cocks are slick

و همینطور واسه اینکه خودنمایی کردم، ولی بقیه حتی این کارو هم نمیکنن و فقط دروغ میگن

Poppin shit on how you flipped your life around

گه بزنه به زندگیتو اون شیوه زندگیت

Crock of shit

ظرفه پره گه

Who you dicks tryna’ kid? Flip dick you did opposite

کلمه ی کید (به انگلیسی) رو بر عکس کنید میشه دیک

You stayed the same Cause cock backwards is still cock you prick

حالا کلمه ی کاک رو بر عکس کنید درسته دوباره کاک میشه چون شما احمقا، آدم بشو نیستین

I love it when I tell’em shove it

عاشقِ وقتی ام که میگم بندازش دور

Cause it wasn’t that Long ago When Marshall sat Flustered, lack lustered

چون خیلی وقت نمیشه که وقتی مارشال مینشست تا شعرشو بنویسه، گیج میشد و زجر میکشید

Cause he couldn’t cut Mustered Muster up Nothin

چون حس میکرد که اشعارش نسبت به قبل خوب نیستن

Brain fuzzy Cause hes buzzing Woke up from that buzz and now you wonder

و حالا هوشیار از خواب پا شده و حالا نگرانی که اون میخواد چه کار کنه

Why he does it how he does Wasn’t cause he had

چرا اون خودش نبود اون نبود چون نیست

Buzzards circlin’ round his head Waitin for him to drop dead, was it?

چون مثل یه لاشخور اون اطراف میچرخی نکنه منتظر یه فرصتی که اونو مرده ببینی؟

Or was it cause some bitches wrote him off Little hussy ass fusses

یا اینکه فکر میکنی دوره ی اون به سر رسیده ، متنفر های پست

Fuck it Guess it doesn’t matter now does it?

لعنت بهشون، اصلاً اهمیتی نداره

What difference it make Whats it take?

چه تفاوتی رو ایجاد می کنه، چیزی که باعث بشه یه حرکتی به خودت بِدی

To get it through you thick skulls that this ain’t Some bullshit

خیلی ها تو دنیای موزیک بعد بازگشتشون موفقیت آنچنانی ندارند

People don’t usually come back this way

مردم با طور عادی نمیتونن به این راه برگردنو ولش میکنن

From a place that was as dark as I was And just to get to this place

تا از مکان تاریکی که من هم زمانی توش بودم به این اینجا برسن

Some of these words be like a switchblades to a hater’s rib cage

حالا بزار این کلمه ها مثل یه تیغه به قفسه ی سینه ی دشمنا بخوره

And let it be known that from this day forward I wanna just say thanks

و بزار تا شناخته بشه از این روز به بعد ، من فقط میخوام تشکر کنم

Cause your hate is what gave me the strength

از تمامی تنفری که به من داشتین چون باعث شد که به من این نیرو رو بده

So let them bics raise

حالا بزار فندک ها زیادتر بشن

Cause I came at 5’9″ But I feel like I’m 6’8″

چون من با رویس فایو ناین اومدم و خودم هم حس میکنم سیکس اِیت هستم

[Chorus]

This ones for you and me Living out our dreams

این آهنگ واسه تو و منِ، که رویاهامونو بزاریم کنار

We are right where we should be

و به جایی که مستحقش هستیم برسیم

With my arms out wide I open my eyes And now All I wanna see

همراه با دستان و چشمانی باز تنها چیزی که میخوام ببینم

Is a sky full of lighters A sky full of lighters

یه آسمون پر از نورِ ، یه آسمون پر از نور

[Royce Da 5’9"]

By the time you hear this I probably already be outie

وقتی داری این آهنگو میشنوی من شاید قبلاً از این دنیا رفته باشم

I advance like going from toting iron to goin

من پیشروی کردم با حمل اسلحه های اهنی

And buying 4 or 5 of the homies, to iron man outie

و برای دوستام 4 یا 5 تاشو خرید ، برای اینکه یه مرد واقعی شم

My daddy told me, slow down boy you’re going to blow it

پدرم به من گفت آروم باش پسر، فرصتای زندگیتو از دست نده

And I ain’t gotta stop to be the minute to tell shady I love

the same way that he did Dr. Dre on the chronic

و من بیت رو نگه نمی دارم تا به شِیدی (لقب امینم) بگم که چقدر دوسش دارم

به همون نحوی که امینم به دکتر دره تو آلبوم کرانیک گفت

Tell’em how real he is Or how high I am

که بهش بگم که چقدر کارش درسته یا چقدر مست کردم

Or how I would kill him, for him to know it

یا اینکه بدونه حاضرم هر کسی رو که بگه به خاطرش بکشم

I cry when he tears

من گریم میگریه وقتی پدرم اشکش درمیاد

My daddy gotta bad back

پدرم پشتمو گرفت

So its only right that I write

پس اوضاع فقط موقعی خوب میشه که من شعرام رو بنویسم

Till he can march right in to that post office and tell’em to hang it up

تا به چیزی که لیاقتشو دارم برسم و برم به اداره پست و بهش بگم دیگه بازنشسته بشو

Now his careers Lebron’s jersey in twenty years

حالا دوره زندگی کاریش همچون لِبورن جیمز بیست سال شده

I stop when I’m at the very top

و تنها موقعی کنار میکشم که دراوج باشم

You shitted on me on your way up

اون ریده روی من و راه بالا رفتنت

Its bout to be a scary drop

این هردوتاش مذخرفن

Cause what goes up

چون این بالا میره

Must come down

باید پایین بیای

You goin down I’m somethin you don’t wanna see

و پایین میای من چیزیم که نمیخوای ببینیش

Like a hairy box

مثل یه جعبه مودار

Every hour

هر ساعت

Happy hour now

این اسعتو شاد باش

Life is wacky now

زندگی هست بی ارزش الان

Used to have to eat the cat to get the pussy

برا استفاده باید غذای گربتو ورداری بخوذی

Now I’m just a cat’s meow

و الان فقط من یه “میو” گریه هستم

Owwww

I’m (?)

من هستم ؟

Always down for the catch-way Like Pacquio

همیشه اون پایین برای رفتن راهی هست مثل پاکیو

Yall are doomed

همتون نفرین شدید

I remember when T-Pain ain’t wanna work with me

یادتونِ وقتی تی- پین حاضر نبود با من کار کنه؟

My car starts itself Parks itself And auto-tunes Cause now I’m in the astin

ماشینم خودش اتوماتیک روشن میشه

و همینطور اتوماتیک پارک و تنظیم میش چون حالا من پولدارم

I went from having my city locked up

من میرم از اینجا تا شهرمو محصور ببینم

To getting treated like (kronica patrick?)

تا مثل کیل پاتریک (شهردار سابق دیترویت) رسوایی به بار بیارم

And now I’m fantastic Compared to a weed high

و حالا عالی هستم، در حدی که میشه با حسی که وید به آدم میده مقایسش کرد

And yall’ niggas the sky sippin like bitches On a radio and TV

و شما احمقا که مثل یه مُشت آدمِ بی مصرف تو رادیو شایعه پراکنی میکنید

See me, we fly

وقتی منو تو تلویزیون میبینید که دارم پرواز میکنم

Yall’ buggin out like Wendy Williams Starin’ at a bee hive

د مثل قضیه ی کندوی زنبور وِندی ویلیامز وقتی که یهو روبه روت پرواز میکنن

And how real is that?

و حالا این حقیقته ؟

I remember signing my first deal

من اولین قراردادم یادم میاد

Now I’m the second best I can deal with that

ولی حالا من بعد از امینم بهترینم، و میتونم از عهدش بر میام

Now Bruno can show his ass Without the MTV awards gag

حالا بُرونو میتونه پشتشو نشون بده بدون نیاز به مراسمِ جوایز اِم-تی ویYou and I Know what its like To be kicked down Forced to fight

من و تو، میدونی مثل چی میمونه / که سخت نگیریمش، چون محکوم به جنگیدنیم

But tonight We’re alright So hold up your lights Let it shine

ولی امشب ما همه آروم و خوبیم / پس فندکتو بالا بگیر و بزار که بدرخشه

Cause.. چون

This ones for you and me Living out our dreams

این آهنگ واسه تو و منِ، که رویاهامونو بزاریم کنار

We are right where we should be

و به جایی که مستحقش هستیم برسیم

With my arms out wide I open my eyes And now All I wanna see

همراه با دستان و چشمانی باز تنها چیزی که میخوام ببینم

Is a sky full of lighters A sky full of lighters

یه آسمون پر از نورِ ، یه آسمون پر از نور
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000 ، sheida.kgi ، SALAM MAN AMIRAM ، sara ss501 ، Magical Girl ، The Ginkel ، Mไ∫∫ ∫MΘKξЯ ، First Star ، !...rana ، delsa.mdn
#4
باشه حتما اگه تونستم

beautiful
Lately I’ve been hard to reach

تازگیا من به سختی قابل دسترس بودم

I’ve been too long on my own

خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world

هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره

Where they can be alone

جایی که می تونه تنها باشه

Are you calling me?

داری منو صدا می زنی؟

Are you trying to get through?

داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

I’m reaching out for you…

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

[Verse 1:]

I’m just so fuckin depressed,

من به طرز وحشتناکی افسردم

I just can’t seem to get out this slump

فکرم نکنم بتونم از این باتلاق خلاص بشم

If I could just get over this hump, but I need something to pull me out this dump

اگه بتونم از این فرصت استفاده کنم، اما به یه چیزی نیاز دارم که منو از این فرو رفتن نجات بده

I took my bruises, took my lumps,

کبودیامو از بین بردم، تاولامو از بین بردم

fell down and I got right back up

افتادم و یه راست بلند شدم

But I need that spark to get psyched back up,

اما به یه جرقه نیاز دارم تا از لحاظ روانی امیدوار بشم

in order for me to pick the mic back up

تا دوباره میکروفون و بردارم

I don’t know how or why or when I ended up in this position I’m in

نمی دونم چطور یا چرا یا چه وقتی ، از موقعیتی که توش بودم دور شدم

I’m startin to feel distant again, so I decided just to pick this pen

دوباره احساس میکنم که دارم از رپ فاصله می گیرم ، پس تصمیم گرفتم که این خودکارو بردارم

Up and try to make an attempt to vent but I just can’t admit or come to grips

و سعی کنم که خودمو خالی کنم ، اما من نمی تونم قبول کنم یا درک کنم

With the fact that I may be done with rap, I need a new outlet

این حقیقت رو که شاید من به آخر رپ رسیدم، نیاز به راه در روی دیگه ای دارم تا خودمو خالی کنم

And I know some shit so hard to swallow, but I just can’t sit back and wallow

و می دونم بعضی حقایق هضمشون خیلی سخته ، اما نمی تونم بشینم عقب و غلت بخورم

In my own sorrow, but I know one fact, I’ll be one tough act to follow

توی غم خودم، اما یه حقیقت و می دونم ، من کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته

One tough act to follow

یکی که تقلید ازش خیلی سخته

I’ll be one tough act to follow

کسی خواهم بود که تقلید ازش خیلی سخته

Here today, gone tomorrow, but you’d have to walk a thousand miles…

چه امروز اینجا، و چه فردا! ، اما مجبوری هزاران مایل را بری

[Chorus:]

In my shoes, just to see, what it’s like to be me, I’ll be you, let’s trade shoes

با کفشای من تا فقط ببینی ، چه جوریه که مثل من باشی ، من تو میشم، بیا کفشامونو عوض کنیم

Just to see what it’d be like to feel your pain,

تا فقط ببینیم چه جوریه که ، من درد تو رو احساس کنم

you feel mine, go inside each others minds

تو درد من و احساس کنی ، ما توی ذهن همدیگه جلو میریم

Just to see what we’d find, look at shit through each others eyes

تا ببینیم که چی پیدا می کنیم ، به حقیقت از دید همدیگه نگا می کنیم

[Singing:]

But don’t let them say you ain’t beautiful

اما نذار اونا بگن که تو زیبا نیستی

They can all get FUCKED, just stay true to you

همشون می تونن برن به جهنم، فقط به خودت اعتماد کن

[Verse 2:]

I think I’m startin to lose my sense of humor, everythings so tense and gloom, I

فک می کنم دارم حس شوخ طبعیمو از دست میدم، همه چیز ناراحت کننده و غم انگیزه، من

Almost feel like I got to check the temperture of the room just as soon as

از شدت سردی احساس، باید دمای اتاقو پشت سر هم اندازه بگیرم

I walk in, it’s like all eyes on me, so I try to avoid any eye contact

داخل میشم، درست مثل اینه که همه نگاها رو منه، پس سعی میکنم تا از هر ارتباط چشمی پرهیز کنم

Cause if I do that, then it opens the door for coversation, like I want that

چون اگه همچین اتفاقی بیوفته، یه دری برای مکالمه باز میشه، جوری که انگار من تقاضاشو کردم!

I’m not looking for extra attention, I just want to be just like you

من دنبال توجه بیشتر نیستم، فقط می خوام مثل تو باشم

Blend in with the rest of the room, maybe just point me to the closest restroom

با مابقی آدمای اتاق آمیخته بشم، ممکنه منو به نزدیکترین اتاق استراحت راهنمایی کنی؟

I don’t need no fuckin man servant, tryna follow me around and wipe my ass

من به هیچ خدمتکار لعنتی احتیاج ندارم، که سعی می کنه منو تعقیب کنه و تر و خشکم کنه

And laugh at every single joke I crack and half of them ain’t even funny like

حتی نصف جکای من خنده دار نیستن اما به هر تیکه ای که من بندازم بخنده مثل این

“Ahh, Marshall you’re so funny man you should be a comedian, god damn”

ها! مارشال تو خیلی بامزه ای مرد ، تو باید یه کمدین میشدی لعنت”

Unfortunately I am, I just hide behind the tears of a clown

بدبختانه من یه کمدینم، من پشت اشکای یه دلقک مخفی شدم

So why don’t you all sit down, listen to the tale I’m about to tell

پس چرا همتون نمی شینید، و گوش نمیدید به داستانی که می خوام بگم

Hell, we ain’t gotta trade our shoes, and you ain’t gotta walk no thousand miles

جهنم، ما نباید کفشامونو عوض کنیم، و تو نباید اصلا هیچ هزار مایلی رو طی کنی

[Chorus] [Verse 3:]

Nobody asked for life to deal us what these bullshit hands were dealt

هیچکس برای زندگی نپرسید تا ما معامله کنیم با این دستای مذخرف

We gotta take these cards ourselves, and flip them, don’t expect no help

ما میریم تا این کارت های خودمونو بگیریم ،و بهشون گوشزد کنیم ، انتظار کمک نداشته باشید

Now I could of either just sat on my ass and pissed and moaned

حالا من یا باید بشینم و پیش دور و بریام گریه زاری کنم

Or take this situation in which I’m placed, and get up and get my own

یا با این وضعیت که جلو رومه مقابله کنم ، و بلند شم و خودمو پیدا کنم

I was never the type of kid to wait by the door and pack his bags

روش من هیچوقت طوری نیست که بچه ها رو پشت در منتظر کیسه های بسته بندی شده بذارم

Or sat on the porch and hoped and pray for a dad to show up who never did

یا روی ایوان بشینم و ارزو و دعا کنم برای پدر(پدر روحانی) تا کارای که هیچوقت نکردمو نشونم بده

I just wanted to fit in, in every single place, every school I went.

من فقط میخوام با این جور در بیام ، توی همه جا ها ، من به همه مدرسه ها رفتم

I dreamed of being that cool kid, even if it meant actin stupid

من رویای تبدیل شدن به یه بچه خوب رو داشتم ، حتی اگه این معنی احمق بودن رو میداد

And Aunt Edna was told me, keep makin that face it’ll get stuck like that

و عمه ” ادنا ” بهم گفته بود ، همیشه ادم سر به زیر باش مث ادم لکنت زبون دار

Meanwhile I’m just standin there holdin my tongue tryna talk like “thissss”

در این بین من فقط واساده بودم و زبونمو بیرون میاوردم و حرف میزدم مث “thisssss”

Till I stuck my tongue on that frozen stop sign pole at 8 years old

تا اینکه لکنت زبون من تا 8 سالگیم ادامه داشت و خوب شد

I learned my lesson then, cause I wasn’t tryin to impress my friends no more

من درس هام رو یاد گرفتم ، چون من تلاش نمیکردم تا دوستامو بیشتر از این تحث تاثیر قرار بدم

But I already told you my whole life story, not just based on my description

اما من در واقع داستان زندگیمو دارم میگم ، نه فقط توضیحات خودم رو

Cause where you see it, from where you’re sittin, it’s probably 110 percent different

چون وقتی اینو دیده بودی از جایی که نشستی ، این 110 درصد متفاوته

I guess we would have to walk a mile in each others shoes at least

من حدث میزنم ما باید یه مایل رو با کفش های دیگران راه بریم

What size you wear? I wear 10′s, let’s see if you could fit your feet…

سایز پات چنده ؟ 10 هسته ؟ بیای ببین اگه این اندازه پات میشه

[Chorus]

Lately I’ve been hard to reach

تازگیا من به سختی قابل دسترس بودم

I’ve been too long on my own

خیلی وقته تو خودمم

Everybody has a private world

هرکسی یه دنیای شخصی واسه خودش داره

Where they can be alone

جایی که می تونه تنها باشه

Are you calling me?

داری منو صدا می زنی؟

Are you trying to get through?

داری سعی میکنی وارد دنیای من بشی؟

Are you reaching out for me?

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی

I’m reaching out for you…

داری برای رسیدن به من تلاش میکنی
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط Armina ، ps3000 ، ~SoLTaN~ ، serpico ، best~boy ، SALAM MAN AMIRAM ، sara ss501 ، Mไ∫∫ ∫MΘKξЯ ، Şilēຖt Ş¢rēค๓ ، Agent-47 ، First Star ، Avril. ، !...rana ، delsa.mdn
#5
اره دادا همینه
به قول علی و shady :لعنتی حرف نداشت
my darling
[Verse 1]

If i were to rap about the crap that’s out

اگه به فرض محال من در مورد یه چیز چرندی رپ کنم

That’s the route you probably want me to take

همون چیزی میشه که شما احتمالا می خواین تا من انجام بدم

Cuz your just dying to know what i thin

چون شما ها می میرین واسه اینکه بفهمین من به چی فک می کنم

And my take on some other rappers

و اینکه رپرای دیگه رو چجوری ضایع می کنم

If i was to say somethin about paul wall

اگه به فرض محال چیزی در مورد Paul Wall بگم

You’d probably crap in your pants cuz im white and he’s white

شما احتمالا شلوارتونو کثیف می کنین چون هم من سفیدم هم اون

So he’s like my competition i mean right

خب اون رقیب من حساب میشه منظورم اینه که، درسته؟

nope, paul wall is dope and so’s bubba

نوچ، Paul Wall یه احمقه و اون دهاتیه

So, *chainsaw* Bu-bu-bu-bu-bu-bu

بنابراین، *صدای اره برقی* ام-م-م-م-م-م

But i don’t compete wit nobody

اما من با هیچ کسی مسابقه نمیدم

I just go hard do the rope a dope ollie shuffle

من فقط سفت و سخت تو بسکتبال حرکت Ollie Shuffle رو انجام میدم

And dance around my opponents do donuts

و اطراف رقیبام می رقصم و از کنار سرشون توپو گل می کنم

Sometimes i play possom like I’m asleep it’s awesome

بعضی وقتا من خودمو می زنم به مردن انگاری که خوابیدم خیلی باحاله!

I’m like a sleeping giant and when i awake I’m like dre

مثل یه غول خوفتم و وقتی بیدار میشم مثل Dre می مونم

I just jump from outta nowhere and bite prey

من از یه سوراخی می پرم بیرون و شکارمو گاز میگیرم

And sink my teeth in ‘em and fill em’ fulla poison

و دندونامو به هم فشار میدم و اونارو پر از سم می کنم

And make a noise like a snake before i kill ‘em

و قبل از اینکه شکارامو بکشم یه صدایی مثل مار در میارم

And let em’ know that i just don’t feel ‘em

و میذارم که بدونن من هیچ احساس ترحمی بهشون ندارم

And smack em’ with the backward E the’ eminem emblem

و با پشت ‘E’ علامت Eminem میزنمشون

I was taught if your gonna murder somebody you should face’em

به من یاد دادن که اگه می خوای کسی رو به قتل برسونی بهتره که باهاش رو در رو بشی

Tell ‘em why look ‘em dead in the eye then waste ‘em

بهشون بگی که چرا به چشمای مردشون نگاه می کنی و بعدم خلاصشون کنی

And the dark shall emerge from the firey depths of hell

و تاریکی بایستی از عمق آتشین جهنم نمایان بشه

And swallow the shallow the hallow who dwell

و ببلعه ذره تقدسی رو که

In the shadows of all who are willing to sell there souls

وجود داره تو سایه های همه ی کسایی که می خوان روحشون

For this rap game and it ga ga goes…….

رو به خاطر این رپ بفروشن و اینجوری پی پی پیش میره…

123 *check* 123 *check* 123

1 2 3 چک می کنم 1 2 3 چک می کنم 1 2 3

That aint the hook now follow me

هنوز به همسرایی نرسیدیم حواستون به من باشه

There’s nothing else for me to say

هیچی دیگه نمونده که بگم

My public adores me

جامعم داره منو ستایش می کنه!

Everybody bores me they just so corny

همه منو خسته می کنن، خیلی کسل کننده ان

So at night before i sleep i look in the mirror

بنابراین موقع شب قبل از اینکه بخوابم به آینه نگاه می کنم

The mirror glows lips and it whispers come nearer

آینه لبهاش رو به حرکت در میاره و زمزمه می کنه بیا جلوتر

[Chorus]

My darling, I don’t ever want you to leave me my darling

عزیزم، من هیچوقت نمی خوام که منو ترک کنی عزیز دلم

You and me were meant to be together my darling

تو و من مال هم بودیم عزیزم

And if i can not have you, no one can you my darling

و اگه من نتونم داشته باشمت، هیچ کس دیگه ایم نمی تونه عزیزم

Cuz i possess your soul, Your mind, Your heart and your body

چون من روح تو رو، ذهنت رو، قلبت رو و بدنت رو تسخیر می کنم

I don’t ever want you to leave me my darling

من هیچوقت نمی خوام که منو ترک کنی عزیز دلم

You and me were meant to be together my darling

تو و من مال هم بودیم عزیزم

And if i can not have you, no one can you my darling

و اگه من نتونم داشته باشمت، هیچ کس دیگه ایم نمی تونه عزیزم

Cuz i possess your soul, Your mind, Your heart and your body

چون من روح تو رو، ذهنت رو، قلبت رو و بدنت رو تسخیر می کنم

[Verse 2]

Shady i know your in there somewhere come here

– Shady من می دونم تو یه جایی همون جاهایی بیا اینجا

Talk to me sit here pull up a chair

– با من حرف بزن یه صندلی وردار بیار بشین اینجا

Why don’t you cut your hair hahaha

– چرا موهاتو کوتاه نمی کنی هاهاها

Dye it back come on try it

– دوباره رنگش کن یالا امتحان کن

Ahhhh No i told you leave me the fuck alone will you!

- اه، نه بهت گفتم میشه منو به حال خودم بذاری!

But I’m here to re-build you

– اما من اینجام تا دوباره بسازمت

But i already killed you!

- اما من قبلا کشتمت

But shady we were meant for each other!

– اما Shady ما متعلق به همدیگه ایم!

Think about your mother!

– به مادرت فک کن!

Yeah so what of her ?

- خب به چیش؟

Think about what she did to you and your little brother!

– در مورد اینکه چه بلایی سر تو و برادر کوچولوت آورد!

All them foster homes!

– همه اون خونه های سر راهی!

Fuck you motherfucker! i had you beat!

- برو به جهنم مادر …! من جونتو گرفتم

No i was playin possom remember i let you watch your little girls blossom

– نه من خودمو به مردن زدم یادته من گذاشتم تو بزرگ شدن دخترای کوچیکت رو ببینی

I gave you enough time your souls mine im taking it back!

– به اندازه کافی بهت مهلت دادم روحت مال منه دارم دوباره پسش میگیرم

You fucking bitch! why ?

- لعنتی عوضی! چرااا؟؟!

Because i love you look a little closer… Isn’t that us on that

poster ?

– چون من دوستت دارم یکم با دقت نگاه کن… اون من و تو نیستیم توی اون پوستر؟

[Verse 3]

Shady listen (SHADY!!) you hear that ?

– Shady گوش کن (جمعیت: SHADY!!) می شنویش؟

They screamin for you, i can bring you career back!

– دارن تو رو صدا می کنن، من می تونم دوران موفقیتت رو برگردونم

But i don’t want it back, Yes you do!, No i don’t!

- اما من نمی خوام اون دوران برگرده، — چرا تو می خوای! – نه نمی خوام!

Yes you do your gonna regret it later, No i wont!

– چرا تو می خوای بعدا بخاطرش افسوس می خوری، – نه نمی خورم!

I’ma get dre on the phone I’ll just call the doctor

– من با Dre تماس میگیرم فقط بهش زنگ می زنم

Go ahead i already talk to.. dre yesterday

– هرجور راحتی من قبلا با Dre حرف زدم… دیروز

Well i got him on the phone right now ( Slim? )

– خب من الان پشت خط دارمش (?Dre: Slim)

Your lying ( Yo Slim? ) how ? Why now ?

- دروغ میگی (Dre: هی Slim؟) – چطور این کارو کردی؟ چرا الان؟

What up dre ?

- چی شده Dre؟

Check this out slim i gotta talk to you

Dre: گوش کن Slim من باید باهات حرف بزنم

I dunno it just seems like ever since you got off your

Dre: نمی دونم به نظر میاد از وقتی داروهاتو کنار گذاشتی

Drugs you became alot softer!

خیلی نرمتر شدی!

But Dre! all shady is, is a bottle of hair bleach and vodka!

- اما Dre! همه Shady، اثر یه شیشه ودکا و سفید کننده موئه!

Well… just think about slim I’m here!

Dre: خب… فقط به Slim فک کن من اینجام!

Just hit me back and let me know what’s up ?

فقط بهم بگو بذار بدونم چی شده؟

Fuck this mirror! Ahhhh!

- لعنت به این آینه! اه..!

I’m not in the mirror I’m inside you let me guide you!

– من تو آینه نیستم من درون توام بذار راهنماییت کنم!

Fuck you! Die you son-of-a-bitch!

- برو به جهنم! بمیر حرومزاده!

Put the gun down! Bye bye!

– اسلحه رو بذار زمین! – بای بای!

(*gunshot* )

(*صدای گلوله*)

Ok im still alive! So am i too! you cant kill a spirit even if you tried too

- خوب من هنوز زندم! — فک کنم منم هستم! تو نمی تونی یه روحو بکشی حتی اگه بخوای

Haha! You sold your soul to me, need i remind you ?

– هاها! تو روحتو به من فروختی، لازمه بهت یادآوری کنم؟

Remember that night you

– یادته اون شبی رو که

Prayed to God you’d give anything to get a record deal well dre signed you!

به خدا گفتی حاضری هر کاری بکنی تا یه قرار داد ضبط بگیری خب Dre باهات قرارداد امضا کرد!

This is what you wanted your whole life Marshall right? boo!

این چیزیه که تو کل زندگیت می خواستی مارشال درسته؟ هه!

Look at this house! look at these cars! I’m so nice ooooh!

— به این خونه نگاه کن! به این ماشینا نگاه کن! من خیلی خوشایندم اوووه!

Oh but you didn’t know fame has a price too ?

اوه اما تو نمیدونستی شهرت یه قیمتی داره؟

That you just now seeing the downside too!

حالاس که قسمت بدشم داری می بینی!

Lose your best friend from high school your wife too!

بهترین دوستتو از زمان دبیرستان از دست دادی همسرتم همینطور!

Aint even sure if your kids like you!

حتی مطمئن نیستی که بچه هاتم دوستت دارن!

Come off tour cant even sleep at night without NyQuil

تورت رو ول می کنی حتی شبام بدون خواب آور نمی تونی بخوابی

Become a Valium addict start a rehab cycle

یه معتاد به دیازپام شدی رفتی کیلینیک ترک اعتیاد

But together we can break the cycle

اما ما باهم دیگه می تونیم این اوضاع رو عوض کنیم

Marshall? WHAT!

– مارشال؟ – چیه!

No one’s gonna love you like i do!

– هیچکس به اندازه ای که من دوستت دارم دوستت نخواهد داشت!
i need a doctor
I’m about to lose my mind

دارم عقلمو از دست میدم

You’ve been gone for so long, I’m runnin’ outta time

خیلی وقته که رفتی ، وقتم داره تموم میشه

I need a doctor, call me a doctor

یه دکتر احتیاج دارم ، یه دکتر برام خبر کن

I need a doctor, doctor،to bring me back to life

یه دکتر نیاز دارم ، یه دکتر که منو به زندگی برگردونه

I told the world one day I would pay it back

به دنیا گفتم که تلافی میکنم

Say it on tape, and lay it, record it so that

رو نوار ضبط کردم(حرفمو) ، روش میمونم(حرفم) ، تا یه

one day I could play it back

روزی بتونم پخشش کنم

But I don’t even know if I believe it when I’m sayin’ that

اما من حتی فک نمیکنم که باورم شه وقتی دارم اونو میگم

Doubts startin’ to creep in, everyday it’s

شک و تردیدا دارن وارد (وجودم) میشن ، همه روزا همیشه

just so grey and black

خیلی خاکستری و سیاهن(بد و پر از ناراحتین)

Hope, I just need a ray of that, cause no

امید، فقط یه اشعه ازش احتیاج دارم ، چون هیچکی نظر منو

one sees my vision

نمی بینه

When I play it for ‘em, they just say it’s

وقتی واسشون پخشش میکنم ، اونا فقط میگن یه مشت

wack, they don’t know what dope is

(بیییب) ، اونا نمیدونن مزخرف چیه

And I don’t know if I was awake or asleep when I wrote this

و نمیدونم تو خواب یا بیداری بودم وقتی اینا رو نوشتم

All I know is you came to me when I was

تمام چیزی که میدونم اینه که تو به سمته من اومدی زمانی

at my lowest

که تو پست ترین وضعم بودم

You picked me up, breathed new life in

تو منو به بلندا رسوندی ، زندگیه جدیدی رو در من دمیدی ،

me, I owe my life to you

زندگیمو به تو مدیونم

But for the life of me, I don’t see why you don’t see like I do

اما در مورد زندگیم‌ ، نمیفهمم چرا تو مثل من نمیبینی(فکر نمیکنی)

But it just dawned on me you lost a son

اما تازه واسم روشن شد که تو یه فرزند از دست دادی ،

demons fighting you, it’s dark

اهریمنا با تو میجنگن ، تاریکه

Let me turn on the lights and brighten me

بزار چراغ هار رو روشن کنم و خودمو نمایان کنم و درون

and enlighten you

تو رو روشن کنم

I don’t think you realise what you mean to

فک نمیکنم که بدونی تشخیص بدی چه معنیی واسه من داری

me, not the slightest clue

حتی یه ذره سر نخ کوچیک هم نیست

Cause me and you were like a crew, I was like your sidekick

چون من و تو مثل یه گروه بودیم ، من مثل زیر دستت بودم

You gon’ either wanna fight me when I

تو میخوای با من بجنگی وقتی از شر این میکروفون لعنتی

get off this fuckin’ mic

خلاص میشم

Or you gon’ hug me, but I’m outta

یا میخوای منو بغل کنی ، اما من انتخابی ندارم ، چون هیچ

options, there’s nothin’ else I can do cause

چیزی نیست که من بتونم انجام بدم چونکه…

I’m about to lose my mind

دارم عقلمو از دست میدم

You’ve been gone for so long, I’m runnin’ outta time

خیلی وقته که رفتی ، وقتم داره تموم میشه

I need a doctor, call me a doctor

یه دکتر احتیاج دارم ، یه دکتر برام خبر کن

I need a doctor, doctor،to bring me back to life

یه دکتر نیاز دارم ، یه دکتر که منو به زندگی برگردونه

It hurts when I see you struggle, you

این عذابم میده که تو رو میبینم که دست و پا میزنی میکنی

come to me with ideas

تو با خیال میای سمت من

You say they’re just pieces, so I’m

تو میگی که اونا فقط تکه ان ، پس منم میشم پازل ،چون این

puzzled, cause the shit I hear is crazy

چرت و پرتایی که میشنوم مسخره است

But you’re either gettin’ lazy or you don’t believe in you no more

اما تو هم داری تنبل بازی در میاری یا دیگه به خودت باور نداری

Seems like your own opinions, not one you

درست مثل ایده ها و نظرای خودت میمونی ، هیچ کدومو

can form

نمیتونی راست و ریس کنی

Can’t make a decision you keep questionin’ yourself

نمیتونی تصمیم بگیری ، هی از خودت خرده میگیری

Second guessin’ and it’s almost like your

پیش بینی بعدی و این بگی نگی عینه اینه که داری التماسه

beggin’ for my help

کمک منو میکنی

Like I’m your leader, you’re supposed to fuckin’ be my mentor

انگار که من رهبر توام ، خیره سرت تو قراره مربی من باشی

I can endure no more I demand you

بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم ،ازت میخوام به یاد بیاری که

remember who you are

کی هستی

It was YOU, who believed in me when everyone was tellin

این تو بودی ، کسی که منو باور کرد وقتی همه میگفتن که …

You don’t sign me, everyone at the fuckin’ label, let’s tell the truth

تو متو قبول نمیکنی ، همه عین همینو میگفتن ، بیا حقیقت رو بگی

You risked your career for me, I know it

تو تو شغلت به خاطر من ریسک کردی ، میدونم که این

as well as you

کارت خوبیت رو میرسونه

Nobody wanted to fuck with the white

هیچکی نمیخواست با این سفید لعنتی قاطی شه، Dre، من

boy, Dre, I’m cryin’ in this booth

دارم اینجا تو این اتاق گریه میکنم

You saved my life, now maybe it’s my turn

تو زندگی منو نجات دادی ، شاید حالا نوبت منه که زندگیه

to save yours

تو رو نجات بدم

But I can never repay you, what you did

اما هیچوقت نمیتونم کار تو رو جبران کنم ، کاری که تو

for me is way more

واسه من کردی فرق میکنه

But I ain’t givin’ up faith and you ain’t givin’ up on me

اما من ایمانم و از دست نمیدم و تو تسلیم من نمیشی

Get up Dre I’m dyin’, I need you, come back for fuck’s sake

بلند شو دراو ،من احتیاجت دارم ، بابا به خاطر …. برگرد

It literally feels like a lifetime ago

درست عین اینه که یه عمر گذشته

But I still remember the shit like it was just yesterday, though

اما هنوز یادم میاد انگار که همین دیروز بود ، اینطوری که ….

You walked in, yellow jump suit, whole room, cracked jokes

تو اومدی داخل ، با لباس تیکه ای زرد ، تو کل اتاق ، جک میگفتم

Once you got inside the booth, told you

یه بار که تو اومدی تو اتاق مخصوص ، بهت گفتم که ، از

mic smoke

میکروفون دود بلند شده

Went through friends, some of them I

قاطیه بچه ها شدی ، بعضیاشو نو خودم اوردم ، اما اونا

put on, but they just left

گذاشتن رفتن

They said they was ridin’ to the death, but where the fuck are they now

اونا گفتن تا حد مرگ پیش میرن ، اما الان کدوم گورین ؟؟؟

Now that I need them, I don’t see none of them

حالا که احتیاجشون دارم خبری از هیچکدومشون نیست

All I see is Slim, fuck all you fair-weather friends, all I need is him

فقط اسلیم مونده ، مرده شور شما دوستای موقع خوشی رو ببره ، تمام چیزی که احتیاج دارم اونه

Fuckin’ backstabbers, when the chips

اون بک استبرای عوضی (اسم یه گروهه)، , وقتی فقط

were down you just laughed at us

اخرین نفسامونو میکشیدیم شما فقط به ما میخندیدین

Now you about to feel the fuckin’ wrath

حالا شما عواقب کاراتونو میبینین ، عوضیا

of Aftermath, faggots

(معادل بدی براش دارم معنیش عوضی نمیشه)

You gon’ see us in our lab jackets and ask us where the fuck we been

حالا میخواین بیاین مارو ببینین تو سر و وضعه

ازمایشمون(در حال ضبط) ببینین و ازمون

بپرسین کدوم گوری بودیم؟

You can kiss my indecisive ass crack maggots

حالا میتونی ک.. لق منو ببوسی ، پس فطرتا

And the crackers’ ass, little crack a jack beat

و اون مزخرفایه به اصطلاح تولیدکننده مزخرف و ک.. شعر میسازن

Makin’ wack math, backwards producers,

یه چیزایه وحشتناکی میسازن، تولید کننده های مردنی ، من

I’m back bastards

برگشتم ح.ر.و.م ز.ا.د.ه.ها

One more CD and then I’m packin’ up my bags and as I’m leavin

یه سی دیه دیگه و بعدش بندو بسطمو همینطور که دارم میرم جمع میکنم

I’ll guarantee they scream, “Dre, don’t leave us like that man!” cause

من شرط میبندم که اونا فریاد میزنن ” درو اینطوری مارو

ول نکن ” چونکه ……..

I’m about to lose my mind

دارم عقلمو از دست میدم

You’ve been gone for so long, I’m runnin’ outta time

خیلی وقته که رفتی ، وقتم داره تموم میشه

I need a doctor, call me a doctor

یه دکتر احتیاج دارم ، یه دکتر برام خبر کن

I need a doctor, doctor،to bring me back to life

یه دکتر نیاز دارم ، یه دکتر که منو به زندگی برگردونه
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط EMINEM2 ، serpico ، First Star ، !...rana ، delsa.mdn
#6
I’m armed ’til I’m on a island
تا وقتیکه رو جزیره هستم زندم

My life’s ridin’ on the Autobahn on autopilot
زندگی من بدون هیچ مشکلی میگذره

Before I touch dirt, I’ll kill you all with kindness
همه شمارو با مهربونی میکشم

I kill ya, my natural persona’s much worse
همتون و میکشم . شخصیت اصلی من خیلی بدتر از این حرفاست

You’ve been warned if you’ve been born or if you conform
پس حواستون باشه اگه تازه به دنیا اومدین یا اگه میخواین از اونا طرفداری کنین

Slap up a cop and then snatch him out of his uniform
یه پلیس و گیر میارم و میزنمش و لباسش و میپوشم

Leave him wit’ his socks, hard bottoms and bloomers on
اون و با جوراباش و شرتشو اون (...) گندش ول میکنم !

And hang him by his balls from the horn of a unicorn
و از (...) رو شاخ اسب تک شاخ آویزونش میکنم !

Y’all niggas’ intellect mad slow, y’all fags know
شما سیاه پوستهای نفهم احمقا میدونید

Claimin’ you bangin’, you flamin’
فقط کافیه اشاره کنم تا دود شید هوا

Bet you could light your own cigarette wit ya asshole
شرط میبندم حتی نمیتونید سیگارتون و روشن کنید احمقا

Me and Shady deaded the past, so that basically resurrected my cashflow
من و امینم گذشته رو منسوخ کردیم و کارمون دوباره رونق گرفت

I might rap tight as the snatch of a fat dyke
شاید رپ مثه یه سد , ضخیم و پیچیده باشه

Though I ain’t wrapped tight
اما من پیچیده نمیخونم

My blood type’s the ’80s!
خون من همرنگ دهه 80دیاست

My ’90s was like the Navy, you was like the Bradys
من در دهه 90 مثه نیروی دریایی و شما هم کودن بودید !

You still fly kites daily!
هنوز دارین بادبادک بازی میکنین


Catch me in my Mercedes
میتونی من و تو مرسدسم پیدا کنی

Bumpin’ “Ice, Ice Baby,” screamin’ Shady ’til I die
میلرزی و میگی "آیس آیس بیبی" (رقیب قدیمی امینم) من و صدا میزنین تا موقع مرگم

Like a half a pair of dice, life’s crazy
مثه یه دونه از یه جفت تاس زندگی احمقانست

So I live it to the fullest ’til I’m Swayze
پس من از زندگیم لذت میبرم تا وقتیکه مثه پاتریک سویزی (بازیگر فیلم روح) بمیرم

And you only live it once, so I’m thinkin’ ’bout this nice, nice lady
و چون فقط یه باز زندگی میکنیم. به چیزای خوب فکر میکنم. یه زن جذاب

Wait, no, stop me now before I get on a roll (Danish)
صبر کن تو حرفم نپر دارم خوب پیش میرم

Let me tell you what this pretty little dame’s name is, ’cause she’s kinda famous
بذار بهت بگم اسم این زن زیبا چیه چون معروفه

And I hope that I don’t sound too heinous when I say this
و امیدوارم این چیزی که میگم زشت بنظر نیاد

Nicki Minaj, but I wanna stick my penis in your anus!
نیکی میناژ (خواننده) ....

You morons think that I’m a genius
شما احمقا فکر میکنین من نابغه ام

Really I belong inside a dang insane asylum, cleanin’, try them trailer parks
من تو یه بیمارستانم که میخوام به پارک تبدیلش کنم

Crazy, I am back, and I am razor-sharp, baby
احمق من برگشتم مثه یه تیغ تیز

And that’s back wit’ a capital B wit’ an exclamation mark, maybe
قدرتمند تر از گذشته شاید

You should listen when I flip the linguistics
باید به من که زبانشناس هارو انگشت به دهن گذاشتم گوش بدی

‘Cause I’m gonna rip this mystical slick shit
چون من این کتابای لعنتیشون و تکه تکه کردم

You don’t wanna become another victim or statistic of this shit
تو که نمیخوام جز قربانیا باشی

‘Cause after I spit the bullets, I’ma treat these shell casings like a soccer ball
چون بعد از اینکه گلوله های حرفام و پرتاب کردم با پوکه هاش مثه توپ فوتبال برخور میکنم

I’ma kick the ballistics! So get this dick, I’ma live this
علم پرتابشناسی و هم شوت میکنم پس بفهم که من اینجوری زندگی میکنم


Livin’ life in the fast lane
تو خط سرعت زندگی پرسرعت زندگی میکنیم

Movin’ at the speed of life and I can’t slow down
با سرعت جلو میرم و نمیتونم کمش کنم

Only got a gallon in the gas tank
به اندازه یه گالن , سوخت تو ماشینم دارم

But I’m almost at the finish line, so I can’t stop now
اما دیگه آخر خطه نمیتونم وایسم

I don’t really know where I’m headed, just enjoyin’ the ride
نمیدونم مقصدم کجاست فقط از رانندگی لذت میبرم

Just gon’ roll ’til I drop and ride ’til I die
اینقدر میچرخم تا بیوفتم و انقدر میرونم تا بمیرم

I’m livin’ life in the fast lane (Pedal to the metal)
تو خط سرعت زندگی پر سرعت زندگی میکنم ( پدال گاز و فشار بده )

I’m livin’ life in the fast lane (Pedal to the metal)My whole goal as a poet’s to be relaxed in orbit
تمامه هدفه من به عنوان یه شاعر به آرامش رسیدن تو مداره

At war wit’ a bottle, this Captain Morgan attacks my organs
با خوردن یه شیشه مشروب کاپیتان مورگان به اندامای بدنم حمله میکنه

My slow flow is euphoric, it’s like I rap endorphins
ریتم کند من یه جور خلسه ست. مثل اینکه دارم رپم و تسکین میدم

I made a pact with the Devil that says “I’ll let you take me
من با شیطان عهد بستم " میزارم من و بگیری

You let me take this shovel, dig up the corpse of Jack Kevorkian”
تو هم میزاری من این بیل و بردارم و دنبال جنازه جک کورکیان (آهنگساز) بگردم"

Go ‘back and forth in more beef that you can pack a fork in
بیشتر خودت و مجهز و تقویت کن

I’m livin’ the life of the infinite enemy down
تو زندگیم پر دشمنه و همرو نابود میکنم

My tenement, too many now, to send my serenity powers
جاهای زیادی سراغ دارم تا نیروهام و بفرستم

Spin ‘em around, enterin’ in the vicinity
تا دنبالشون بگرده و محاصرشون کنه


Now, was called Eminem, but he threw away the candy and ate the rapper
الآن امینم باید بیاد اون آبنباتشو انداخت دور و رپره رو خورد

Chewed him up (Pt!) and spitted him out
جوییدش و تفش کرد بیرون

Girl, giddy-up, now get, get down
دختر گیج پیاده شو همین الآن

He’s lookin’ around this club and it looks like people are havin’ a shit fit now
اون پسره داره اطراف کلوب و میپاد همه عوضی شدن

Here, little t-t-trailer trash, take a look who’s back in t-t-town
اینجارو این آشغالارو ببین کی برگشتن به شهر ؟

Did I s-st-stutter, motherfucker? F-ck the mall, he shuts
من با لکنت حرف زدم عوضی گور پدر فروشگاهی که این توشه

The whole motherfuckin’ Walmart d-d-down every time he comes a-r-r-round
هروقت این سر و کلش پیدا میشه همه فروشگاه اوضاعش میریزه به هم

And he came to the club tonight wit’ 5’9″ to hold this bitch down
و امشب این با رویس اومد تو کلوب تا این (...) رو بخوابونه

Like a motherfuckin’ chick underwater, he tryna d-dr-drown
اون فاحشه حال میکنه زیر آب باشه و دیگه داره خفه میشه

Shawty, when you dance, you got me captivated
عزیزم وقتی میرقصی من و مجذوب خودت میکنی

Just by the way that you keep lickin’ them dicks like lips, I’m agitated, aggravated
....

To the point you don’t suck my dick, then you’re gonna get decapitated
...

Other words, you don’t fuckin’ give me head, then I’m have to take it
به عبارت دیگه چون تو سر تعظیم فرو نمیاری منم سرت و از تنت جدا میکنم


And then after takin’ that, I’ma catch a case, it’s gon’ be fascinatin’
و وقتی سرت و کندم قضیه رو میفهمم و خیلی جالب میشه

It’s gon’ say “The whole rap game passed away” on top of the affadavit
تو یه سند رسمی نوشته شده "کل بازی رپ تموم شد"

Graduated from master debater slash massive masturbator
...

To Michael Jackson’ activator (Woo!)
شارژر مایکل جکسون

Meanin’ I’m on fire off the top, might wanna back up the data
فکر کنم دیگه مخم داره (...) شاد از اطلاعات مغزم پشتیبانی بگیرم

Runnin’ over hip-hop in a verbal tractor-trailer
دارم روی هیپ هاپ مرور میکنم

Homie, this sick, you can normally ask a hater
راحت بگم. مرض دارم ! میتونی از مخالفام بپرسی

Don’t it make sense, these shell casings is just like a bag of paper
با عقل جور در نمیاد این محافظا به حساسی کاغذن

Drop in the lap of a tax evader (Homie, they spent)
بیوفت تو بغل یکی از اینا که مالیات نمیدن پیش خودمون باشن مالیاتو خرج میکنن


Now make that ass drop like a sack of potatoes
...

What, girl, I’m the crack-a-lator
چی ؟ دختر من فقط یه شکافم

Percolator to this party, be my penis ejaculator later
...

Tell your boyfriend that you just struck paydirt
به دوست پسرت بگو باید بهت جواهر بده

You rollin’ with a player, you won’t be exaggeratin’ when you sayin’
وقتی داری با یه بازیکن بازی میکنی اغراق نمیکنی باید بگی

(تکراری)

Livin’ life in the fast lane
Movin’ at the speed of life and I can’t slow down
Only got a gallon in the gas tank
But I’m almost at the finish line, so I can’t stop now

I don’t really know where I’m headed, just enjoyin’ the ride
Just gon’ roll ’til I drop and ride ’til I die
I’m livin’ life in the fast lane (Pedal to the metal)
I’m livin’ life in the fast lane (Pedal to the metal)

کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط EMINEM2 ، ~SoLTaN~ ، serpico ، ps3000 ، First Star ، !...rana ، delsa.mdn
#7
im not afraid


Yeah, It"s been a ride...
اره این یه سواری بود

I guess I had to go to that place to get to this one
من حدس میزنم باید به اون منطقه برم یا به این یکی هم برم

Now some of you might still be in that place
حالا ممکنه بعضی از شما هنوز تو همون منطقه باشین

If you"re trying to get out, just follow me
اگه تو تلاش میکنی بیای بیرون فقط بیا دنبال من

I"ll get you there
من تو رو به اونجا میرسونم

Verse 1 :

You can try and read my lyrics off of this paper before I lay "em
تو میتونی تلاش کنی و لیریکس منو بخونی از این ورقه قبل از اینکه بخونمش

But you won"t take this thing out these words before I say "em
اما تو این رو بیرون نخواهی آورد از این کلمات قبل از اینکه بگم

Cause ain"t no way I"m let you stop me from causing mayhem
چون هیچ راهی نیست که من تو رو بذارم منو نگه داری از ضرب و شتم

When I say "em or do something I do it, I don"t give a damn
وقتی که من چیزی میگم یا انجام بدم انجامش میدم من اهمیت نمیدم

What you think, I"m doing this for me, so fuck the world
تو چی فکر میکنی من اینو برای خودم انجام میدم تا ب-ا بدم جهان رو

Feed it beans, it"s gassed up, if a thing"s stopping me
بهش لوبیا بده اون پر گاز شده اگه یه چیزی من رو نگه داره

I"mma be what I set out to be, without a doubt undoubtedly
من میخوام چیزی که بیرون بودم بشم بدون شک و تردید

And all those who look down on me I"m tearing down your balcony
و همه اونایی که بمن بد نگاه کردن من پاره میکنم ایوانتون رو

No if ands or buts don"t try to ask him why or how can he
نه اگه خراب شد یا منفجر شد سعی نکن ازش بپرسی چرا و چطور تونست اون

From Infinite down to the last Relapse album he"s still shit and
از اولین آلبومش نا محدود تا آخرین آلبومش بازگشت اون هنوز لعنتی و

Whether he"s on salary, paid hourly
هرچی اون رو حقوقه و هر ساعت می پردازه

Until he bows out or he shit"s his bowels out of him
تا موقعی که تعظیم کنه یا لعنتی هاش تعظیم کنن به خارج از خودش

Whichever comes first, for better or worse
هر کدوم که اول میاد برای بهتر یا بدتر

He"s married to the game, like a fuck you for christmas
اون با بازی ازدواج کرد مثل داغون کردن تو برای کریسمس

His gift is a curse, forget the earth he"s got the urge
هدیش یه فحش هستش زمین رو فراموش کن اون یه مناسبت داره

To pull his dick from the dirt and fuck the universe
تا کی--ش رو ا لجن بکشه بیرون و ب-ا بده گیتی رو

Chorus :

I"m not afraid to take a stand
من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We"ll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you"re not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you"ve been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

Verse 2 :

Ok quit playin" with the scissors and shit, and cut the crap
باشه یه بازی کوچولو با قیچی و لعنتی و ببره گندم سیاه رو

I shouldn"t have to rhyme these words in the rhythm for you to know it"s a rap
من مجبور نیستم این کلمات رو تو آهنگ بذارم برای تو که بدونی رپ هستش

You said you was king, you lied through your teeth
تو گفتی پادشاه بودی تو دروغ گفتی از میان دندونات

For that fuck your feelings, instead of getting crowned you"re getting capped
برای احساسات تو بجای اینکه آزاد بشی داری اسیر میشی

And to the fans, I"ll never let you down again, I"m back
وبه طرفدارام من هیچوقت شما رو دوباره ول نمیکنم من برگشتم

I promise to never go back on that promise, in fact
من قول میدم که مثل قول قبلی نشه در حقیقت

Let"s be honest, that last Relapse CD was "ehhhh"
بیا راستگو باشیم البوم رلیپس مسخره بود

Perhaps I ran them accents into the ground
شاید من اونا رو به زمین فرستادم

Relax, I ain"t going back to that now
اروم باش من به اونجا دوباره بر نمیگردم

All I"m tryna say is get back, click-clack BLAOW
تمام چیزی که میخوام بگم برگرد

Cause I ain"t playin" around
چون من بازی نمیکنم

There"s a game called circle and I don"t know how
یه بازی وجو داره که بهش دایره میگن ومن نمیدونم چطور

I"m way too up to back down
من چرا به پایین برم

But I think I"m still tryna figure this crap out
اما من فکر میکن من هنوز سعی میکنم شکل این قمار رو عوض کنم

Thought I had it mapped out but I guess I didn"t
گمان میکنم من نشونه گذاشتمش اما حدس میزنم نکردمش

This fucking black cloud"s still follow"s me around
این ابرهای سیاه لعنتی منو هنوز دارن دنبال میکنن

But it"s time to exercise these demons
اما وقتشه نا بکار بندازم این هیولا ها رو

These motherfuckers are doing jumping jacks now!
این مادر ج-ده ها دارن میپرن حالا

Chorus :

I"m not afraid to take a stand
من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We"ll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you"re not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you"ve been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی

Bridge

And I just can"t keep living this way
و من فقط نمیتونم مثل این راه زندگی کنم

So starting today, I"m breaking out of this cage
از امروز شروع میکنم من میشکونم ای قفس رو

I"m standing up, Imma face my demons
دارم بلند میشم میخوام با هیولاهام روبرو بشم

I"m manning up, Imma hold my ground
من دارم مردام رو پیدا میکنم میخوام زمینم رو نگه دارم

I"ve had enough, now I"m so fed up
من کم داشتم حالا من سیر شدم

Time to put my life back together right now
وقتشه تا زندگیم رو برگردونم همین حالا

Verse 3 :

It was my decision to get clean, I did it for me
این تصمیم من بود تا تمیز بشم من انجامش دادم برای خودم

Admittedly I probably did it subliminally for you
مسلما من قطعا انجامش دادم برای شما

So I could come back a brand new me, you helped see me through
خوب من میتونم برگردم با یه نوع جدید تو کمک کردی من سرتاسر ببین

And don"t even realise what you did, believe me you
و هیچوقت به چیزی که انجام دادی پینبر منو باور کن تو

I been through the ringer, but they can do little to the middle finger
من میون رینگر بودم اما اونا میتونن یه کوچولو انجام بدن به انگشت وسط

I think I got a tear in my eye, I feel like the king of
من احساس میکنم یه اشک در چشمم دارم من مثل پادشاه

My world, haters can make like bees with no stingers, and drop dead
جهانم احساس میکنم متنفرها میتونن انجام بدن بدون نیش و مرده رو بندازن

No more beef flingers, no more drama from now on, I promise
دیگه دعوایی طرح نشه دیگه نمایشی از الان وجود نداره من قول میدم

To focus soley on handling my responsibility"s as a father
برای اینکه تمرکز کنم بر بررسی مسئولیتم به عنوان پدر

So I solemnly swear to always treat this roof like my daughters and raise it
بنابراین من جدی قسم میخورم تا همیشه رفتار کنم اینطوری مثل عزیزانم و بزرگش کنم

You couldn"t lift a single shingle lonely
تو نمیتونی از یه مجرد به تنهایی دزدی کنی

Cause the way I feel, I"m strong enough to go to the club
چون جوری که من احساس میکنم من به اندازه ی کافی قوی هستم تا به کلوب برم

Put a ??? and lift the whole liquor counter up
بذارم یه؟؟؟ و بردارم تمام شراب ها رو و بشمارمشون


Cause I"m raising the bar, I shoot for the moon
چون من میله رو بالا میارم و برای ماه شلیک میکنم

But I"m too busy gazing at stars, I feel amazing and
اما من خیلی مشغولم برای انگشت نما کردن ستاره ها من خیلی هیجان زده احساس میکنم و

Chorus

I"m not afraid to take a stand
من نمیترسم تا بلند بشم

Everybody come take my hand
همه بیاین دست های من بگیرین

We"ll walk this road together, through the storm
ما این جاده رو باهم میریم از میان این طوفان

Whatever weather, cold or warm
هرجور که هوا باشه سرد یا گرم

Just let you know that, you"re not alone
فقط بدون تو تنها نیستی

Holla if you feel that you"ve been down the same road
مبارکت باشه اگه تو احساس کردی هنوز تو همون راه قبلی هستی
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط ~SoLTaN~ ، EMINEM2 ، ps3000 ، alireza2030 ، Mahish ، بی همتا... ، ♥shaqayeq♥ ، First Star ، Avril. ، !...rana ، delsa.mdn
#8
سلام.
ممنون از زحمات شما.
فقط این نکته رو رعایت کتید.

برای هر خواننده یک موضوع جدید در این بخش ایحاد کنید(البته اگر وجود ندارد).

و متن اهنگ درخواستی هر خواننده رو در همون موضوع مربوط به خواننده قرار دهید.

با سپاس.
برای "تشکر کردن" و یا گفتن"خوب و  جالب بود" از دکمه سپاس استفاده کنید

سوالات و مشکلات خود مربوط به انجمن را در دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اینجا مطرح کنید، به پیغام خصوصی در این مورد جواب داده نمی شود.
آپلود سنتر عکس اختصاصی فلش خور! عکس خور!
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
http://www.akskhor.ir
پاسخ
 سپاس شده توسط بی همتا... ، First Star ، !...rana ، 〇ᗰᓮᗪ ᙅᖇ7
#9
سلام.خیلی خوب بود
آهنگ lose ur self رو هم میذارید؟
عشق یعنی جز خدا را بی خیال.......
پاسخ
 سپاس شده توسط EMINEM2 ، بی همتا...
#10
Lose Yourself


Look, if you had one shot, and one opportunity
To seize everything you ever wanted in one moment
Would you capture it or just let it slip?

Yo
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti
He’s nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgetting
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won’t come out
He’s chokin, how, everybody’s jokin now
The clock’s run out, time’s up, over, blau!
Snap back to reality, Oh, there goes gravity
Oh, there goes rabbit, he choked
He’s so mad, but he won’t give up that
easy, No
He won’t have it , he knows his whole back's to these ropes
It don’t matter, he’s dope
He knows that, but he’s broke
He’s so stagnant he knows
When he goes back to this mobile home, that’s when it’s
Back to the lab again yo
This ol' rap shit
He better go capture this moment and hope it don’t pass him

HOOK:
You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Cause opportunity comes once in a lifetime...

yoThis soul’s escaping, through this hole that is gaping
This world is mine for the taking
Make me king, as we move toward a, new world order
A normal life is borin, but superstardom’s close to post mortem
It only grows harder, homie grows hotter
He blows it's all over, these hos is all on him
Coast to coast shows, he’s known as the globetrotter
Lonely roads, God only knows
He’s grown farther from home, he’s no father
He goes home and barely knows his own daughter
But hold your nose cuz here goes the cold water, these ho's don’t want him no mo, he’s cold product
They moved on to the next schmoe who flows
He nose dove and sold nada
And so the soap opera is told and unfolds
I suppose it’s old partna, but the beat goes on
Da da dum da dum da daHOOKNo more games, I’ma change what you call rage
Tear this mothafuckin roof off like 2 dogs caged
I was playin in the beginning, the mood all changed
I been chewed up and spit out and booed off stage
But I kept rhymin and stepped writin, the next cipher
Best believe somebody’s payin the pied piper
All the pain inside amplified by the fact
That I can’t get by with my 9 to 5
And I can’t provide the right type of life for my family
Cuz man, these goddamn food stamps don’t buy diapers
And it’s no movie, there’s no Mekhi Phifer, this is my life
And these times are so hard and it’s getting even harder
Tryin to feed and water my seed, plus
Teeter-totter caught up between bein a father and a primadonna
Baby mama dramas screamin on her
Too much for me to wanna
Stay in one spot, another day of monotony
Has gotten me to the point, I’m like a snail
I’ve got to formulate a plot or end up in jail or shot
Success is my only mothafuckin option, failure’s not
Mom, I love you, but this trailer's got to go
I cannot grow old in Salem’s Lot
So here I go it's my shot.
Feet fail me not this maybe the only opportunity that I gotHOOKx2You can do anything you set your mind to man

خودتو گم کن

ببین.... اگه تو.... یک شانس داشتی.... یا یک فرصت.... تا
هر چیزی رو که می خواستی بدست بیاری.... یه لحظه.... از
این موقعیت استفاده می کردی؟.... یا می ذاشتی که از دستت بره؟

قسمت 1:
Yo, دستهاش عرق کرده، زانوهاش سست شده، شونه هاش سنگین
بالا آورده اساپاگتی مامانُ روی ژاکتش و زمین
عصبیه، اما به ظاهر خونسرد و آماده به نظر می رسه
تا بمبارون کنه، چیزی رو که نوشته بوده همش فراموش می کنه
جمعیت صداش در می یاد
دهنش رو باز می کنه اما کلمات بیرون نمی یاد
یه چیزی گیر کرده توی گلوش
حالا همه دارن مسخرش می کنن چه جور
ساعت میگذره چه زود، زمان شده تموم، چه افتضاحی!
به واقعیت بر می گرده، اوه چه جاذبه ایی داره
اوه خرگوشه داره می ره
اون داره خفه می شه
اون خیلی عصبانیه ولی به این راحتی بی خیال نمی شه، نه نمی شه
تمام کوچه پس کوچه های شهرش حالیشه
این مهم نیست، اون منگه، خودش می دونه
ولی پول نداره، خیلی ناراحته
اینو خودشم می دونه
وقتی به خونه کاروانیش بر می گرده
وقتشه تا دوباره به آزمایشگاه برگرده
تمام این رپ آشغال لعنتی
بهتر که این موقعیت رو تصاحب کنه و امیدوار باشه که از دست نمی ده به این راحتی

(همخوانی)
تو بهتر که خودتو توی موسیقی گم کنی، یه لحظه
مال تو، بهتر که هرگز از دستش ندی تو (تو)
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده Yo
تو بهتر که خودتو توی موسیقی گم کنی، یه لحظه
مال تو، بهتر که هرگز از دستش ندی تو (تو)
فقط یه شانس داری نذار بره از دست تو
این فرصت فقط یه بار تو زندگی رخ می ده Yo
تو بهتر که

قسمت 2:
روحش در حال فرار
از توی حفره ایی که بزرگ و فراخ
این دنیا مال منه که تصاحبش می کنم
خودم رو پادشاه می کنم
همونطوری که حرکت می کنیم به سمت یک قانون جدید جهانی
تو این دنیای مادی
کسل کنندست یه زندگی عادی
اما فوق ستاره بودن نزدیک به بعد از مرگه
فقط سخت تر می شه، فقط داغ تر می شه
همه رو متاثر می کنه با این همه علف هرزی که دورشه
از این ساحل به اون ساحل نمایش می ده
به عنوان یک جهانگرد مشهور شده
جاده های تنهایی، فقط خدا می دونه
رشدش شده باعث جدایی از خونه
اون مثل یه پدر نمی مونه
به سختی دخترش رو می شناسه وقتی میره خونه
نفست رو نگه دار چون اینجا به آب یخ می رسه
این همه تشویق و هیاهو اونو دیوونه نمی کنه، به نتیجه خوبی می رسه
به سمت بعدی حرکت می کنند که جریان داره
سقوط کرد و نادا رو فروخت
بنابراین اون داستان گفته شده و آشکاره
فکر می کنم که شریک قدیمیه، اما ریتم ادامه داره
دا دا دام دا دام دام

(همخوانی(

قسمت 3:
دیگه بازی نیست، اون چیزی رو که خشم می گی من عوض می کنم
این سقف کذایی رو مثل دو تا سگ افتاده در بند خراب می کنم
اول داشتم موسیقی می زدم
یه دفعه همه چی ریخت بهم
من رو جویدند، توفم کردند، پشت صحنه هوم کردند
اما من ادامه دادم شعر ساختن رو
و نوشتم بخش بعدی رو
بهتر که باور کنی یه نفر پول می ده نوازنده رو
همه دردهای درون تشدید شدند با این حقیقت
که نمی تونم با کارمند بودن زندگیم رو بگذرونم بی مشقت
نمی تونم فراهم کنم برای خونوادم زندگی ردیفی
چون که پسر، با این کوپن های لعنتی نمی شه خرید پوشکی
این فیلم نیست، ماکای فایفری اینجا نیست، این زندگی منه
خیلی سخته این زمونه
و داره سخت تر هم می شه
سنگینی می کنه روی شونم
سعی در آب و غذا دادن به دونم
به اضافه، الاکلنگی که گیر کرده بین یه آدم مقدس و پدر بودن
عزیزم، قصه غم انگیز مامان می زنه فریاد
برای من هست خیلی زیاد
که بخوام یک جا بمونم
یک دفعه دیگه بزنم یا نه، به نقطه ایی رسیدم که مثل حلزونم
باید یک نقشه ایی بکشم، یا می خورم تیر
یا می شم تو زندان اسیر
تنها راه لعنتی من موفقیت، شکست جایی نداره تو این مسیر
مامان دوست دارم، اما این خونه کاروانی باید بشه نابود
من نمی تونم توی خونه های کاروانیه "سالم" پیر بشم زود
بنابراین امتحان می کنم شانس خودمو
پاهام نمی تونن بکشن بدنمو
نه، نمی تونن، این شاید تنها فرصتی باشه که رو کرده به من

(همخوانی)هر کاری رو که تصمیم بگیری می تونی انجام بدی، مردهیچ جور نتونستم متنش رو به زبون اصلی پیدا کنم که ترجمه شه و مجبور شدم از یک سایت مزخرف بذارم واستون ببخشید
کاری ندارم به اسمت,کارت هرجا که باشی پا میشم میام به استقبالت...
پاسخ
 سپاس شده توسط ps3000 ، EMINEM2 ، Magical Girl ، Avril.


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان