امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒

#1
وسط گریه‌ے مـלּ رᓆـص جنوبے ڪرבیـҐ

ڪامپیوتر شـבҐ و بازے פֿـوبے ڪرבیـҐ

ڪسے از گوشے مشغول، بـہ مـלּ می‌ـפֿـنـבیـב

آـפֿـر مرפـلـہ شـב، غول بـہ مـלּ می‌ـפֿـنـבیـב !


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1

בلـפֿـستـہ اҐ از شهر نامرבے و رنـבے ها

پایاלּ פֿـوبҐـ باش! مثل ِ «ـ؋ـیلҐ هنـבی» ها

בل بریـבـہ از اینهمـہ آنها، בل بریـבـہ از آنهمـہ اینها

آتشـҐ مے زنـב ڪسے انگار، בر تمامے پمپ بنزیـלּ ها

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1بـہ ڪجا چنیـלּ شتابان؟»
گوלּ از نسیҐـ پرسیـב.

בل مـלּ گر؋ـتـہ زینجا،
هوس سـ؋ـر نـבارے
ز غبار ایـלּ بیابان؟


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1شنیـבه‌اҐ سـפֿـنے פֿـوش ڪـہ پیر ڪنعاלּ گـ؋ـت:
«ـ؋ـراـᓆ یار نـہ آלּ می‌ڪنـב ڪـہ بتواלּ گـ؋ـت»

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1
ما ز یاراלּ چشـҐ یارے בاشتیـҐ ـפֿـوב غلط بوב آלּ چـہ می‌پنـבاشتیـҐ

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1از تو בر פـال منـ؋ـجر شـבنـҐ

בر سرҐ بمب ساعتے בارҐ

شب ڪـہ פֿـوابـҐ نمے برב تا صبـפ

صبـפـ، سرבرב لعنتے בارҐ

همـہ از پشت פֿـنجرҐ زבـہ انـב

בوستانے פֿـجالتے בارم!!

♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1سایـہ معشوᓆ اگر اـ؋ـتاـב بر عاشـᓆ چـہ شـב

ما بـہ او مـפـتاج بوבیҐ او بـہ ما مشتاـᓆ بوב

פـسـלּ مـہ رویاלּ مجلس گر چـہ בل می‌برב و בیـלּ

بـפـث ما בر لطـ؋ طبع و פֿـوبے اـפֿـلاـᓆ بوב


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1בیـלּ راهگشا بوב و تو گمگشته‌ے בینے

ترבیـב ڪלּ اے زاهـב اگر اهل یـᓆـینے

آهو نگراלּ است، بزלּ تیر פֿـطا را

صیاـב בل از ڪـ؋ شـבه! تا ڪے بـہ ڪمینی؟


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1پاییز آمـבـہ ست ڪـہ פֿـوב را ببارمت!
پاییز: لـ؋ـظ ِ בیگر ِ «مـלּ בوست בارمت»

بر باـב مے בهҐـ همـہ ے بوב ِ פֿـویش را
یعنے تو را بـہ בست פֿـوבت مے سپارمت!


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1تو میروے و בل زבست میروב

مرو ڪـہ با تو هرچـہ هست میروב


בلے شڪستے و بـہ هـ؋ـت آسماלּ

هنوز بانگ ایـלּ شڪست میروב


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1شب ها בراڪولاے غمگینے ڪـہ مـלּ بوבم!

و عشـᓆـ، یڪ بیمارے ِ بـבـפֿـیـҐ ِ روפـے بوב


♒ ☈ شِعـــر و گرآـ؋ـے ☈ ♒ 1
پاسخ
 سپاس شده توسط L²evi ، ~ALONE GIRL~ ، ғαறØᴜs_ραѕѕeя_βყ ، Interstellar
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان