اخطار‌های زیر رخ داد:
Warning [2] count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable - Line: 865 - File: showthread.php PHP 7.4.33 (Linux)
File Line Function
/showthread.php 865 errorHandler->error
 


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

سخنان فلورانس اسكاول شین

#1
سخنان فلورانس اسكاول شین

نویسنده امریکاییجسورانه به شیری كه بر سر راه ام قرار گرفته، می تازم و می بینم كه سگ كوچك خرمایی رنگ و مهربانی بیش نیست. فلورانس اسكاول شینآدمی، تنها با تاختن به سوی چیزی كه از آن می هراسد، می تواند بر ترس خود چیره شود. فلورانس اسكاول شینخشم باعث تصمیم گیری های نادرست است كه به شكست می انجامد.فلورانس اسكاول شینگاه رویدادی بس ناچیز می تواند نقطه ی عطف زندگی انسان باشد.فلورانس اسكاول شینزمانی كه انسان با خشنودی و بدون ترس خرج كند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید. فلورانس اسكاول شینمحال است آدمی بتواند چیزی را به دست آورد كه خود هرگز نبخشیده است. فلورانس اسكاول شینترس تو است كه شیر را درنده می كند. فلورانس اسكاول شینتا زمانی كه انسان، هرچه ترس را از ذهن نیمه هشیار خود نزداید، او را شادی و آرامشی نیست. فلورانس اسكاول شینتصویری كه نقاش، تنها از روی عشق می آفریند، بزرگترین شاهكار او به شمار می رود.فلورانس اسكاول شیناگر انسان برای كسی، بدبختی بخواهد، بی گمان، بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد و اگر بخواهد به كسی كمك كند تا به كامیابی برسد، همانا راه كامیابی خود را هموار كرده است.فلورانس اسكاول شینكسی كه از نفوذ سخن باخبر است، به هنگام گفتگو، دقت بسیاری به خرج می دهد.فلورانس اسكاول شینجایی هست كه جز تو هیچ كس آن را پر نمی كند و كاری هست كه جز تو هیچ كس قادر به انجامش نیست. فلورانس اسکاول شینهر انسانی با آگاهی كامل به آیین عشق، پا به این سیاره ی خاكی می گذارد. مشكل شما هر چه باشد، امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد كشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل كنید. زیرا مشكل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.فلورانس اسكاول شینحق را بشناس تا حق، تو را برهاند.فلورانس اسكاول شینمهم نیست كه چند بار شكست بخورید؛ دیگر بار برخیزید و از نو آغاز كنید. فلورانس اسكاول شینبسیاری از مردم، آن چیزی را كه از هر چیز دیگری عزیزتر می دانند، از دست می دهند، چون پیوسته در بیم از دست دادن آن به سر می برند.فلورانس اسكاول شینترس، بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هرچه بترسید، همان بر سرتان می آید. به راستی، با ترس، آن را به سوی خود می كشانید.فلورانس اسكاول شینبیزاری و ناشكیبایی، نیرو و توان آدمی را از چنگ او می رباید.فلورانس اسكاول شینسرزنش كنندگان همواره مورد سرزنش قرار می گیرند.فلورانس اسكاول شیناز امور جزیی درس بگیرید تا برای اداره ی امور بزرگ آماده شوید.فلورانس اسكاول شینچه بی شمارند مردمانی كه مدام به انبارداری و اندوختن سرگرمند و هراسان از به كارگیری آنچه كه دارند، كمبود و تنگدستی بیشتری را به زندگی خود فرا می خوانند. فلورانس اسكاول شیناگر خود را شكست خورده بدانید، بی تردید شكست خواهید خورد. فلورانس اسكاول شینهر روز، روزی پر اهمیت است.فلورانس اسكاول شینهرگز نگذارید كه آرزوی قلبی شما به بیماری قلبی بدل شود. زمانی كه بیش از اندازه چیزی را خواهانید، همه ی كشش خود را از دست می دهد. فلورانس اسكاول شینآنچه را كه دارید، خردمندانه به كار گیرید، تا راه را برای دارایی هرچه بیشتر بگشایید.فلورانس اسكاول شینآنچه را كه خدا به من بخشیده است، هیچ كس نمی تواند بازستاند، زیرا بخشش های او جاودانه‌اند. فلورانس اسکاول شینتا زمانی كه خواسته ی آدمی برآورده نشده است، نباید از آن با كسی سخن بگوید.فلورانس اسكاول شین

فلورانس اسکاول شین Florence Scovel Shinn ( ۱۸۷۱ -۱۹۴۰)
نویسنده،هنرمند و نقاش امریکایی

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد:
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد!
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید!
هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید! اسکاول شیندعا خدا را به سوی ما نمی کشد ، بلکه ما را به سوی او می کشاند اسکاول شینتوکل به خدا چون راه رفتن روی سیم شل است .
تردید و ترس سبب می شود که تعادل و توازن را از دست بدهید و به ورطه تنگدستی و محدودیت بیفتید .
البته اشکالی ندارد چون توکل به خدا نیز مانند سیرک بازی تمرین می خواهد .
مهم نیست که چند بار شکست بخورید ، دیگر بار برخیزید و از نو آغاز کنید .
چندی نخواهد گذشت که توازن و تعادل برایتان به صورت عادت در خواهد آمد .اسکاول شین

هر آنچه آدمی احساس و یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود. اسکاول شیننقشه زندگی خودرا به دست طراح الهی می سپارم تا اوضاع خودرا کامل و عالی بیابم . اسکاول شینشکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است.
وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم.
هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید. اسکاول شینمهم نیست که دیگران چه می کنند!!
شما برای آنها برکت و حمایت و سعادت بطلبید و گرایشهای سازنده و ارزشمندتان را نثارشان کنید. اسکاول شینهمۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی ، تمایل به عشق دارند .
مشکل شما هرچه باشد ، با عشق آن را برطرف سازید .
امتحان کنید .
نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت ، حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .
متوجه باشید که ظهور هر مشکل ، می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست . اسکاول شینکلامتان را عوض کنید تا جهان شما عوض شود زیرا کلامتان جهانتان است. اسکاول شینرهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد: تبدیل ترس به ایمان اسکاول شیندر ملکوت مجال از دست رفته وجود ندارد. اگر دری بسته شود دروازه ای می گشاید. اسکاول شیندر روی زمین چیزی نیست که بتواند در مقابل کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد. اسکاول شینبراستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از جنگ‌ها جان آدمیان را به باد داده است . اسکاول شینسری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد . اسکاول شینمن این بار را به دست خدا می سپارم.و خود را آزاد می کنم. اسکاول شینشادمانی ام کار خداست.پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند. اسکاول شینهیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او.
و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او.
«بازی زندگی» یک بازی انفرادی است.
اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد . اسکاول شینبه محض آرام شدن دریای افکار، کشتی‌های نجات از راه می‌رسند. اسکاول شینتا لحظه ای خواسته آدمی تخقق نیافته است نباید از آن با کسی سخن بگوید. اسکاول شینبـه زنـدگي با ديـدي مثـبـت نگـاه كـنـيد تـا خـود را بـه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي كـه نصيبتان خواهـد شد، متعجب سازيد.
بـه ياد داشته باشيد كه افراد شاد و مثبت بيشتر مي توانند ديگران را مجذوب خود كنند. اسکاول شینشايد زمان آن فرا رسيده باشد كه كسـي ( يـا خودتان ) را بخاطر چيزي كه اتفاق افتاده و يا گفتـه شـده مـورد بـخشايـش قـرار دهــيد.
اتفاقات و اشتباهات گذشته را پـذيرفته و فراموش كنيد. بدانيد كه نميـتوانيد زمان را بـه عـقب برگردانيد.
شادماني خود را با از ياد بردن نوميدي ها و شكستهاي گذشته دوباره بدست آوريد. اسکاول شینبرای دشمن خود برکت بطلبید تا او را خلع سلاح کنید . از این طریق ، مهمات او را از چنگش می ربایید و تیرهای او را به برکات بدل می کنید . اسکاول شیناین مهمترین لحظه در زندگی شماست و اون هم لحظه ای است که بایستی همه را ببخشید. اسکاول شینچرا نگران باشیم؟ شاید هرگزپیش نیاید. اسکاول شیننخستين گام برای کسب موفقيت اينست که از آنچه هستيد شادمان باشيد
به محض آرام شدن درياي افکار کشتي هاي نجات از راه ميرسند
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند اسکاول شیناگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی اسکاول شینطلب هدایت، نه تنها وقت و نیرو ! بلکه یک عمر فلاکت و نکبت را میرهاند. اسکاول شیناگر به راستی می خواهیم خیرو صلاحمان پیش آید ،باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام باشیم. اسکاول شینجز تردید و هراس ،هیچ چیز نمی‌تواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند. اسکاول شینتنها آن چیزهایی را به خود جذب می‌کنید که بی نهایت به آن می‌اندیشید. اسکاول شین

نویسنده،هنرمند و نقاش امریکاییچه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید. اسكاول شینقدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد. اسكاول شینخداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.اسكاول شینزندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد. اسكاول شینكسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود. اسكاول شیناگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت. اسكاول شینباور، نیرومندتر از خوش بینی است.اسكاول شینبه راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است. اسكاول شینخشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود. اسكاول شینانسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است. اسكاول شینآدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛
بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر! اسكاول شینهمه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند. اسكاول شینتنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود. اسكاول شیندشمنان شما همه در درون خودتان هستند.اسكاول شینتنها راهزنی كه دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.اسكاول شینچه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.اسكاول شینراههای خدا خردمندانه و چاره های او حكیمانه است. اسكاول شیناگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند كرد. اسكاول شینمردم گمان می كنند كه با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینكه به هر كجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد. اسکاول شیناگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم می توان اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر از بین برد. اسكاول شینبرای شفای تن باید روح را شفا داد. اسكاول شینانسان، تنها می تواند آن باشد كه خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد كه خود را در آنجا ببیند. اسكاول شیننخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید. اسكاول شینزندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.اسکاول شینخدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی كند. اسكاول شین

کتابهای فلورانس اسکاول شین :بازی زندگی و راه این بازی ، کلام تو عصای معجزه گر توست ، در مخفی توفیق ، نفوذ کلام و ...

منبع=http://jomalatziba.blogfa.com/
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

پیام‌های داخل این موضوع
سخنان فلورانس اسكاول شین - امیررضا* - 16-05-2014، 20:39

موضوعات مرتبط با این موضوع...
Earth سخنان متفکران جهان:]
  سخنان صادق هدایت
  سخنان بزرگان درباره ی کتاب
  سخنان زیبا و آموزنده ویلیام شکسپیر
Lightbulb می خواهی خوشبخت شی ؟ خوشبخت نیستی ؟ بیا تو خوشبخت شوووو ... فقط با فلورانس عزیز من !!
  آخرین سخنان و تصاویر جورج جرداق
  سخنان آموزنده و بسیار خواندنی ایمانوئل كانت مجموعه : سخنان بزرگان سخنان آموزنده و بس
  سخنان زیبا و گلچین برمودا باترا مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و گلچین برمودا باتر
  سخنان جالب و خواندنی خانم مایا آنجلو مجموعه : سخنان بزرگان سخنان جالب و خواندنی خانم
  سخنان زیبا و آموزنده از ناپلئون هیل مجموعه : سخنان بزرگان سخنان زیبا و آموزنده از ناپ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان