امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

کلمات و اصطلاحات مازنی{مازندرانی های عزیز.مردمان فرهنگ و ایمان}

#1
مازندراني به فارسي
آوانگاري
فارسي به مازندرانيدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آمی دتر
aami deter
دخترعمو
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اترک
atrek
از رودهای استان گلستان که سرچشمه های شمالی آن در جنوب خفی ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اته بزه کا
atte baze kaa
نوعی بازی ساده و ابتدایی برای کودکان به ویژه دختران استتعداد ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اسلام علیک خالخالک
assalaam aleyk Khaal Khaalek
از انواع بازی های بومی و دخترانهروش بازی به این ترتیب است ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
اشتلوم
eshteloom
بزک کردن دختران و زنان
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
امغازی
amghaazi
۱ دختر عمه ۲ عمه
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بار – سری
baar sari
۱بار و لوازمی که از طرف دختران و زنان به خانه ی داماد حمل ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
باشته
baashte
۱دختری که بخاطر عشق از منزل فرار کند ۲ناتوانی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بسوبمال
basoo bomaal
۱بزک کردن دختران و زنان ۲آرایش غلیظ توام با وسواس ۳شستشوی ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بشته
boshte
۱دختری که به خاطر عاشق از منزل فرار کند ۲ناتوانی ۳از جای ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بم بکت
bem baket
نوعی نفرین به دختران و زنان به معنی:ریشه ات قطع شود
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بمونس
bamoones
در مقام کنایه:به دختر یا پسری گفته شود که دیر ازدواج کنند ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بمونی
bamooni
از نام دختران به معنی:ماندن و نامبرا
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بن بکت
ben baket
۱ریشه خشکیده ۲شکست خورده ۳نفرینی که بیشتر در مورد زنان و ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بن ناشتن
ben naashtan
۱اشاره به چاه ها و آبگیرهای بسیار ژرف ۲کنایه از:دختری که ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بنشه
baneshe
۱بنفشه ۲نامی برای دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بنشه
baneshe
۱بنفشه ۲نامی برای دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بنشه
baneshe
۱بنفشه ۲نامی برای دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بنفشه
banefshe
بنفشه – نوعی گل و نامی برای دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بنفشه
banefshe
بنفشه – نوعی گل و نامی برای دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بنیشته کیجا
benishte kijaa
دختر پا به سن که در خانه ی پدر مانده باشد
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بکر
beker
دختر باکره
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
توشاک
tooshaak
پسر یا دختر ده تا دوازده ساله
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تیله کا
tile kaa
از انواع بازی های بومی(تیل به معنای گل و لای است)این بازی ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تییار هاکردن
tiyaar haakerden
۱بزک کردن دختران و زنان ۲درست کردن
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جنم کا
jannem kaa
از انواع بازی های بومی که به طور معمول بازی گران آن دو تن ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جوجوک
joojook
۱جوجه ۲پستان دختری که تازه به بلوغ رسیده باشد ۳زایده
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خاخر خانده
khaakher khaande
زن یا دختری که به جای خواهر فرد به حساب آید
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خازنده
khaazenda
خواستگاری از دختر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خال دتر
Khaal deter
دخترخاله
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خانه بمانسته
Khaane bemaaneste
کنایه از:پیردختر – ترشیده
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خرما تیم بازی
Khormaa tim baazi
از انواع بازی های بومی این بازی در میان پسران و دختران رایج ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خش
Khesh
۱فامیل – قوم ۲شوهر دختر ۳شوهر خواهر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خش
Khesh
شوهر خواهر – شوهر دختر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خنه کا
Khana kaa
(خنه کا) مثلپلاپجه کا نوعی بازی مخصوص کودکان روستایی استدر ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
خواسکارگر
Khaaskaar ger
کسی که به خواستگاری دختری رود
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
داقزی
daaghezi
دختر دایی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دایی دتر
daayi deter
دختر دایی
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دتر
deter
دختر دوشیزه
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دتر خانده
deter Khaande
دختر خوانده
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دتر زا
deter zaa
نوه ی دختری
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دتر شی
deter shi
شوهر دختر داماد
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دترا
deteraa
دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دترون
deteroon
دختران
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دتری
detari
دختری و دوشیزگی – بکارت دختر
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دختر خنه
doKhtar Khone
دختر باکره
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
درست هاکردن
derest haakerden
۱بزک کردن دختران و زنان ۲ساختن و تعمیر کردن ۳هدیه
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دس مالی هاکردن
das maali haakordan
۱دست مالی کردن ۲عشق بازی – معاشقه با دختران تا اندازه ای ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دسمره
dasmare
۱پادو شاگرد مغازه یا کارگاه ۲دختر خردسالی که به کدبانو کمک ...
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
دمال هاکت
demaal haakat
۱دختری که به خواست عاشق از خانه بگریزد ۲عقب افتاده،کسی که ...
[b]دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای (ز بهر) هیچ بر هیچ مپیچ 


دانی که پس از مرگ چه ماند باقی
عشق است و محبت است و باقی همه هیچ
[/b]
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  کدام کلمات را جدا و کدامیک را سرهم بنویسیم ؟
  چرا نمیتوان کلمات بیگانه را -یکسره- از زبان حذف کرد!؟
  ۸کتاب که با آن به عشق ایمان می آورید
  اصطلاحات و واژه های ترکی که معادل فارسی ندارند
Exclamation کواکبیان: وزارتخانه‌های صنعت و فرهنگ در خصوص قیمت و واردات کاغذ گزارش دهند
Exclamation اهمیت پاسداران فرهنگ عامیانه
Smile شعر در ایران می‌تواند معادل فرهنگ باشد
Big Grin فرهنگ می تواند حرف اول را بزند
Wink کلمات مشترک فارسی و انگلیسی !
  کلمات بعد از «ابا»، «ابی» و «ابو» به چه صورتی می ایند؟

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان